Polska | polski

03.06.2016

Co stanowi „znaczącą modyfikację maszyny”?

Aplikacja PASmsi ułatwia niezawodne zapewnienie zgodności z nowymi wymogami ustawy o bezpieczeństwie produktów.

Modyfikacji lub modernizacja maszyny może wiązać się z powstaniem nowych zagrożeń lub zwiększeniem ryzyka. To z kolei rodzi konieczność wykonania całej procedury oceny zgodności z wymogami.


Przepisy dotyczące modyfikowania maszyn

9 kwietnia 2015 roku niemieckie ministerstwo pracy i polityki społecznej opublikowało dokument wspierający poprawne interpretowanie przepisów pod tytułem „Znaczące modyfikacje maszyn”. Tak zwana dyrektywa maszynowa reguluje ustawowe wymagania w skali Europy. Jej postanowienia wcielono w prawo niemieckie w formie rozporządzenia ws. maszyn (9. rozporządzenie ws. bezpieczeństwa produktów). O ile ustawa o bezpieczeństwie produktów została wprowadzona w życie w wyraźnym odniesieniu do Niemiec, zawarte w niej wymogi dotyczące „znaczących modyfikacji maszyn” w dużej mierze znajdują zastosowanie także do innych krajów Europy.                                                                      

Co stanowi „znaczącą modyfikację”?

Sprawdzanie, czy wprowadzane zmiany w maszynach stanowią „znaczące modyfikacje” w rozumieniu wspomnianego dokumentu normatywnego, jest teraz możliwe w aplikacji PASmsi. Wystarczy odpowiedzieć na pytania, a program wygeneruje szczegółowy opis wymaganych dalszych działań, z podziałem na kolejne kroki. Tym sposobem można również przekonać się, czy w świetle obowiązującej dyrektywy maszynowej konieczne jest w rezultacie powtórzenie procedury oceny zgodności.                                                                                                                                                                                                                                 

Jedna aplikacja – wiele funkcji

PASmsi oferuje też między innymi następujące funkcjonalności:

  • ocena ryzyka: określanie poziomu ryzyka (PLr i SIL);
  • określanie osiągalnego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL);
  • obliczanie częstotliwości operacji (NOP) oraz wymaganej częstotliwości serwisowania;
  • dokumentowanie projektów, zarządzanie nimi oraz ich zapisywanie przekazywanie.


Pobierz ją teraz bezpłatnie!

Aplikacja PASmsi jest dostępna dla urządzeń wykorzystujących systemy operacyjne iOS i Android. Pobierz aplikację bezpłatnie już teraz!

G Qrcode Android 188Qrcode Ios 188

Dalsze informacje:

Google Play: PASmsi (Android)

App Store firmy Apple: PASmsi (iOS)

Aplikacja PASmsi ułatwia niezawodne zapewnienie zgodności z nowymi wymogami ustawy o bezpieczeństwie produktów.