Z jednego źródła: DRA-FAT-SAT: międzynarodowa zgodność maszyn

Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA) – odbiór maszyny u producenta (FAT) i odbiór maszyny u odbiorcy (SAT)

Międzynarodowa zgodność maszyn

Podczas projektowania, produkcji i instalacji maszyn kluczowe fazy, oparte na różnych wymaganiach prawnych i normatywnych, stanowią punkty, w których należy zapewnić zgodność z przepisami, zanim urządzenie przejdzie do następnego etapu.

Regulacje prawne mogą różnić się w poszczególnych regionach, a nawet na poziomie krajowym. Firma Pilz wspiera producentów maszyn i użytkowników końcowych w procesiewdrażania przepisów, dyrektyw i norm na całym świecie.

Gwarantujemy, że Twoje maszyny będą spełniać odpowiednie wymagania prawne we wszystkich krytycznych fazach.

Odpowiednia usługa do Twoich wymagań

Twoje wymagania

 

Jako użytkownik maszyn importujesz maszyny z całego świata i dlatego musisz spełnić złożone wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.
Jako producent maszyndostarczasz maszyny do regionów o zróżnicowanym prawodawstwie i dlatego podczas ich projektowania musisz brać pod uwagę wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

Potrzebujesz spełnić wymagania konkretnego kraju/regionu?

Niezależnie od tego, czy zamierzasz importować, czy eksportować instalacje lub maszyny, potrzebujesz partnera serwisowego, który pomoże Ci w interpretacji obowiązujących dyrektyw i norm. Wspieramy naszych klientów w całym procesie DRA-FAT-SAT.

Nasze usługi

Bezpieczeństwo ludzi i maszyn

W procesie DRA-FAT-SAT wykorzystujemy naszą ekspercką wiedzę dzięki obszernemu portfoliu usług. Nasz udział we wczesnej fazie projektowania maszyny pomaga zminimalizować koszty oraz zwiększa bezpiczeństwo ludzi i maszyn.

Optymalne bezpieczeństwo i obniżenie kosztów

Towarzyszymy naszym klientom podczas całego cyklu życia maszyn i instalacji, gwarantując optymalne bezpieczeństwo i niskie koszty. Począwszy od oceny ryzyka na etapie projektowania, poprzez odbiór maszyny u producenta, aż po odbiór u klienta końcowego.

W ten sposób na każdym etapie zapewniamy bezpieczeństwo maszyn i zgodność z przepisami.

Zalety w skrócie

Nasz proces DRA-FAT-SAT obejmuje pomoc w interpretacji i stosowaniu norm i dyrektyw na całym świecie. W procesie projektowania doradzamy klientom w zakresie spełnienia wszystkich wymagań odpowiednich normoraz optymalizacji pod względem kosztów przy maksymalnym stopniu bezpieczeństwa. Możemy zapewnić wsparcie we wszystkich etapach projektu, niezależnie od miejsca produkcji maszyny, przeznaczenia lub miejsca instalacji.

  • Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki naszej usłudze DRA-FAT-SAT
  • Możesz liczyć na naszą wiedzę – pomagamy Ci w interpretacji i stosowaniu norm i dyrektyw
  • Zyskaj pewność prawną dzięki naszym konsultacjom dotyczącym wymagań odpowiednich norm i dyrektyw oraz ich wdrożenia
  • Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia naszych ekspertów w zakresie zapewnienia międzynarodowej zgodności na całym świecie
  • Procedury firmy Pilz są jednolite na poziomie międzynarodowym. Dzięki temu oszczędzasz nie tylko czas i pieniądze, ale otrzymujesz te same usługi w dowolnym miejscu na świecie. Zapewnia to spójność i przejrzystość.
Najważniejsze zalety

Możesz również skorzystać z tych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl