Gwarancja trwałego bezpieczeństwa

Gwarancja bezpieczeństwa: dzięki kontroli zabezpieczeń przez firmę Pilz

Inspekcja urządzeń zabezpieczających przez Pilz

Regularne kontrole zabezpieczeń w Twoim zakładzie zapewnią przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i stworzą podstawy dla lepszej ochrony pracowników oraz minimalizacji ryzyka i odpowiedzialności.

Twoje wymagania

Modernizacje, manipulowanie zabezpieczeniami lub zmiany w procesach roboczych mogą obniżyć poziom zabezpieczeń, co może spowodować znaczne szkody i zagrozić bezpieczeństwu pracowników jeżeli nie zostanie wcześnie wykryte. Prawo w wielu krajach wymaga regularnych przeglądów wyposażenia związanego z bezpieczeństwem maszyn. Jako operator maszyn użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia przeglądu przed pierwszym uruchomieniem maszyny oraz za każdym razem, gdy zostanie ona zainstalowana w nowym miejscu. Maszyny, które są intensywnie eksploatowane oraz maszyny, w których zabezpieczenia są narażone na uszkodzenia wymagają regularnych kontroli. Zalecamy przeprowadzanie takich kontroli przynajmniej raz w roku.

Zabezpieczenia wymagają regularnych kontroli.

Nasze usługi

Kontrolujemy wszystkie zabezpieczenia techniczne

Podczas kontroli sprawdzamy wszystkie zabezpieczenia techniczne maszyn klienta pod kątem instalacji, stanu i bezpiecznego działania. Obejmuje to kontrolę, takich elementów jak wyłączniki bezpieczeństwa, bramki bezpieczeństwa, urządzenia do sterowania oburęcznego, a także zabezpieczenia optoelektroniczne, takie jak kurtyny świetlne, skanery laserowe i systemy wykorzystujące kamery. Stosujemy pomiary, które mają na celu weryfikację czy odległości bezpieczeństwa odpowiadają aktualnemu stanowi maszyny.

Kontrola zabezpieczeń przez firmę Pilz obejmuje następujące czynności:

  • Wstępna kontrola wszystkich zabezpieczeń technicznych: Prawidłowość instalacji, bezpieczne działanie i włączenie do sterownika maszyny
  • Sprawdzenie funkcji bezpieczeństwa na schemacie połączeń
  • Pomiary dobiegu (w celu sprawdzenia odległości bezpieczeństwa określonej przez producenta)
  • Sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń technicznych: stan aktualny, prawidłowa instalacja, bezpieczne działanie
  • Przekazanie szczegółowego sprawozdania z kontroli dokumentacji maszyny

Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, działa jako niezależna jednostka kontrolna zgodnie z ISO/IEC 17020, akredytowana przez DAkkS. Nasz proces kontroli zabezpieczeń podlega rygorystycznym przepisom. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku kontroli na maszynie umieszczana jest specjalna etykieta potwierdzająca ten fakt.

Zalety w skrócie

  • Niezawodna ochrona pracowników oraz trwałe ograniczenie ryzyka i odpowiedzialności
  • Minimalizujesz przestoje i uzyskujesz wyższą dostępność instalacji
  • Spełniasz wymagania krajowych dyrektyw i przepisów (np. BetrSichV w Niemczech, dotyczących stosowania wyposażenia roboczego w Austrii, OSHA w USA, PUWER w Wielkiej Brytanii, UWED w Europie).

Możesz również skorzystać z tych usług:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl