Robotyka

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem. Gwarancja bezpieczeństwa!

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem.

Im bliżej człowiek współpracuje z maszyną, tym wydajniej wykonuje swoją pracę. Jednak bezpieczna interakcja człowieka i robota wymaga zastosowania nowoczesnych technologii i rozwiązań. Rosną również wymagania związane z bezpieczeństwem.

Aby osiągnąć wymagany poziom bezpieczeństwa, należy uwzględnić cały łańcuch funkcji bezpieczeństwa – od pojedynczego czujnika poprzez układ logiczny aż po aktuator. Zagwarantowanie bezpiecznej współpracy człowieka z robotem (HRC) jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy wszystkie te czynniki są ze sobą odpowiednio skoordynowane.

Usługi w całym cyklu eksploatacji robota

Każda aplikacja wykorzystująca roboty wymaga przeprowadzenia analizy ryzyka. Firma Pilz oferuje szeroki zakres usług dostosowanych do poszczególnych cykli eksploatacji systemów zrobotyzowanych: Od analizy aplikacji, poprzez ocenę ryzyka zgodnie z normą PN-EN ISO 12100, aż po oznakowanie CE.

Nasze rozwiązania bezpieczeństwa spełniają wymagania normy EN ISO 10218-2 i specyfikacji technicznej ISO/TS 15066. Uzupełnieniem naszej oferty usług jest bogaty pakiet szkoleń na temat bezpieczeństwa stanowisk zrobotyzowanych i bezpiecznej współpracy człowieka z robotem.

Zastosowanie robotów

Czujniki i sterowniki odpowiednie do aplikacji wykorzystujących roboty

Uzupełnieniem naszej oferty są systemy sterowania i systemy czujników na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa robota. Zapoznaj się z szeroką ofertą naszych produktów!

Technologia czujników PSEN

Pilz to właściwy partner w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji zrobotyzowanych

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem
  • Oferujemy usługi w całym cyklu eksploatacji systemu robotów, począwszy od analizy procesu po ocenę ryzyka, aż po nadanie znaku CE
  • Rozwiązania bezpieczeństwa zgodne z normą PN-EN ISO 10218-2 i dokumentacją techniczną ISO/TS 15066
  • Pomiar siły kolizji zgodny z wartościami granicznymi określonymi w ISO/TS 15066
  • Szkolenia z zakresu bezpiecznej robotyki
  • Systemy sterowania, technologia napędów i technologia czujników do ochrony stref detekcji
  • Aktywna współpraca w komitetach poświęconych normom międzynarodowym, w zakresie bezpiecznej współpracy człowieka z robotem
  • Współpraca z wiodącymi ośrodkami badawczymi

Do pobrania

Nowość: Pilz jako partner w projekcie Rossini

Jesteśmy jednym z partnerów projektu Rossini, którego celem jest optymalizacja i rozpowszechnianie rozwiązań HRC. Projekt został zainicjowany w ramach unijnego programu ramowego w zakresie finansowania badań i innowacji „Horyzont 2020”. Łącznie 13 firm z 7 krajów uczestniczy w projekcie, którego celem jest połączenie teorii z praktyką w dziedzinie bezpiecznej współpracy człowieka z robotem. Nazwa Rossini pochodzi od słów „RObot enhanced SenSing, INtelligence and actuation to Improve job quality in manufacturing”.

Więcej informacji o projekcie

Projekt ma na celu opracowanie bezpiecznej platformy sprzętowo-programowej do projektowania i wdrażania rozwiązań bazujących na współpracy człowiek-robot (HRC) w produkcji. Łącząc innowacyjne technologie oraz wbudowując je w otwarte środowisko programistyczne, platforma ROSSINI dostarczy zestaw narzędzi, które umożliwią wdrażanie rozwiązań HRC. Wykorzystywane w projekcie technologie zostały opracowane przez liderów w branży. Ludzie i roboty współpracują ze sobą, tworząc zintegrowany zespół. Umożliwia to poprawę jakości pracy oraz elastyczności i wydajności produkcji.

Pilz jako lider innowacyjności

Pilz wspiera projekt ROSSINI od samego początku, nadzorując jego stronę techniczną. Oprócz tego Pilz zajmuje się manipulatorami oraz projektowaniem odpowiednich czujników.
Jakie były powody dołączenia do projektu Rossini? „Ze względu na realną wartość dodaną dla firmy Pilz i naszych klientów” – podkreślają E. Castro i M. Schweiker, kierownicy projektu Rossini w Pilz. „Dla nas jako firmy ważne jest angażowanie się w bieżące badania i rozwój branży robotyki, a tym samym wspieranie postępu zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. Oprócz tego dla nas jako programistów istotne jest utrzymywanie prężnej międzysektorowej wymiany doświadczeń z ekspertami i liderami na rynku międzynarodowym”.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl