Ocena bezpieczeństwa maszyn

Szybki sposób uzyskania przeglądu zgodności wraz z listą kontrolną bezpieczeństwa maszyn

Ocena bezpieczeństwa maszyn zapewnia wszechstronny  przegląd stanu bezpieczeństwa i zgodności maszyn . Klient otrzymuje również wykaz działań lub listę kontrolną, aby móc w krótkim czasie zastosować środki niezbędne do optymalizacji bezpieczeństwa i zgodności z przepisami, normami i dyrektywami.

Skuteczny przegląd stanu zgodności maszyn

Mężczyzna z tabletem przed maszyną

Czy niektóre z Twoich maszyn są eksploatowane od dłuższego już czasu, a ich kryteria bezpieczeństwa i zgodności nie były od dawna oceniane? A może zakupiłeś używaną instalację lub maszynę? W takich przypadkach zazwyczaj w pierwszej kolejności należy wykonać prosty przegląd stanu bezpieczeństwa takiej maszyny zgodnie z obowiązującymi normami i aktualnym stanem prawnym. Przydatne będą również informacje na temat ewentualnych pilnych działań modernizacyjnych, których przeprowadzenie może być konieczne w celu spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn, na przykład dyrektywy maszynowej. Ponadto niezbędne będzie posiadanie pełnego zakresu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Nasze usługi

Przeprowadzamy oceny maszyn w zakładzie produkcyjnym pod kątem obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. W toku tego procesu uwzględniamy nie tylko przepisy, normy i dyrektywy obowiązujące w miejscu użytkowania lub przeznaczenia maszyny, ale również indywidualne specyfikacje klienta.

Zapewniamy wszystkie istotne informacje na temat stanu bezpieczeństwa maszyn na wymaganym poziomie szczegółowości. W rezultacie otrzymasz nie tylko przejrzysty i kompleksowy raport uwzględniający wszystkie dokonane oceny, ale również wykaz wszystkich zalecanych działań. Dzięki naszej  liście kontrolnej  otrzymasz szybki i praktyczny ogólny przegląd wszystkich rozpatrywanych maszyn. Ocena bezpieczeństwa maszyn realizowana jest w 2 wariantach w zależności od indywidualnych potrzeb.

Kobieta w kasku za laptopem

Pakiety usług dostosowane indywidualnie do wymagań klienta

Usługa realizowana jest w 2 wariantach w zależności od indywidualnych potrzeb. Do wyboru są:

  Poziom 1 Poziom 2

Zgodność ze stanem bezpieczeństwa

Ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa z wyszczególnieniem wszystkich niezgodności. Oparta na wymaganiach lista kontrolna zawiera opis oraz ocenę każdego wymogu wraz z odpowiadającym mu stanem zgodności. W formie graficznej (zestaw wskaźników) przedstawione zostają informacje na temat zgodności z przepisami oraz wyników oceny.

 •  
 •  

Ocena głównych ryzyk

Ocena najważniejszych ryzyk na podstawie wybranej metodologii – z odniesieniem do danego wymagania, klasyfikacją ryzyka i opisem.

 
 •  

Kontrola dokumentacji

Polega na ustaleniu, czy cała dokumentacja wymagana w przypadku danej maszyny jest dostępna i prawidłowa.

 
 •  

Zgodność z prawem

Zapewnia przegląd stanu zgodności z prawem, w tym przepisami międzynarodowymi i krajowymi, na przykład zawartymi w dyrektywie 2009/104/WE dotyczącej użytkowania sprzętu roboczego.

 
 •  

Ocena najważniejszych funkcji bezpieczeństwa

Ocena maksymalnego osiągalnego poziomu PLr dla każdej testowanej funkcji. Oceniana jest jakość podzespołów, architektura, diagnostyki i reakcja na błędy.

 
 •  

Redukcja ryzyka / zalecane działania

Wykaz wszystkich niezgodności i powiązanych z nimi środków zmniejszania ryzyka w celu dostosowania maszyny do wymagań odpowiednich norm.

 •  
 •  

Szacunkowy koszt modernizacji

Na podstawie katalogu środków sporządzana jest szacunkowa wycena kosztów dostosowania maszyny do odpowiednich norm.

 
 • (opcjonalnie)

Zalety w skrócie

Mężczyzna sprawdzający maszynę za pomocą latarki

Przeprowadzana przez firmę Pilz ocena bezpieczeństwa maszyn to szybka i skuteczna procedura umożliwiająca otrzymanie przeglądu zgodności z odpowiednimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Nasza ocena techniczna maszyn pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

 • Optymalizacja kosztów

Przed przystąpieniem do zadania uzgadniamy poziom szczegółowości oceny i dostosowujemy go do indywidualnych wymagań. Usługa jest dostępna w 2 wariantach.

 • Dowód zgodności i ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Wynikiem oceny jest zestaw wskaźników zapewniających przejrzyste informacje na temat każdej instalacji lub maszyny – dostosowany do indywidualnych wymagań. Daje on zatem ogólny przegląd aktualnego stanu zgodności. Określamy również wymagane działania i nadajemy priorytety poszczególnym obszarom działań. Pozwala to  ograniczyć wysiłki  podejmowane po stronie klienta.

 • Bezpieczeństwo

Ocena bezpieczeństwa maszyn została opracowana specjalnie pod kątem istniejących maszyn. Wszystkie kontrole i oceny zapewniają bezpośredni ogólny przegląd stanu bezpieczeństwa i działań wymaganych dla sprawdzanej maszyny.

 • Wydajność

Możliwe jest ponowne wykorzystywanie w wewnętrznym zakresie poszczególnych wyników ujętych w raportach. Dokumenty te są odpowiednio skonfigurowane i zawierają wiele opcji oceny.

 • Zgodność z polityką firmy

W dowolnym momencie do oceny można dodawać własne indywidualne standardy audytu. W ten sposób własne zasady użytkownika mogą zostać uwzględnione od samego początku.

 • Międzynarodowy zasięg

Tę samą metodologię można wykorzystać we wszystkich zakładach na całym świecie. Ponadto wyniki można przekazywać z maszyny w jednym kraju na podobną maszynę w innym kraju.

Ocena bezpieczeństwa maszyn – wyjaśnienie w formie krótkiego przeglądu

Skorzystaj z pozostałych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl