Ocena bezpieczeństwa maszyn

Szybki sposób uzyskania przeglądu zgodności wraz z listą kontrolną bezpieczeństwa maszyn

Ocena bezpieczeństwa maszyn zapewnia wszechstronny przegląd stanu bezpieczeństwa i zgodności maszyn. Klient otrzymuje również wykaz działań lub listę kontrolną, aby móc w krótkim czasie zastosować środki niezbędne do optymalizacji stanu bezpieczeństwa i zgodności na podstawie obowiązujących przepisów prawa, norm oraz dyrektyw

Skuteczny przegląd stanu zgodności maszyn

Mężczyzna z tabletem przed maszyną

Czy niektóre z Twoich maszyn są eksploatowane od dłuższego już czasu, a ich kryteria bezpieczeństwa i zgodności nie były od dawna oceniane? A może zakupiłeś używaną instalację lub maszynę? W takich przypadkach zazwyczaj w pierwszej kolejności należy wykonać prosty przegląd stanu bezpieczeństwa takiej maszyny zgodnie z aktualnym stanem prawnym i obowiązującymi normami. Będziesz również potrzebować informacji na temat ewentualnych pilnych działań modernizacyjnych, których przeprowadzenie może być konieczne w celu spełnienia obowiązujących wymagań w zakresie bezpieczeństwa maszyn, na przykład z dyrektywą maszynową. Ponadto niezbędne będzie posiadanie pełnego zakresu ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

Nasze usługi

Dokonamy oceny maszyn w Państwa zakładzie produkcyjnym pod kątem obowiązujących wymogów w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. W ramach tego procesu uwzględnimy nie tylko przepisy, normy i dyrektywy obowiązujące w miejscu użytkowania lub przeznaczenia maszyny, ale również indywidualne specyfikacje klienta.

Przekażemy wszystkie istotne informacje na temat stanu bezpieczeństwa maszyn na wymaganym poziomie technicznym. W rezultacie otrzymasz nie tylko przejrzysty i kompleksowy raport uwzględniający wszystkie dokonane oceny, ale również wykaz wszystkich zalecanych działań. Dzięki naszej liście kontrolnej otrzymasz szybki i praktyczny ogólny przegląd wszystkich analizowanych maszyn.

Kobieta w kasku z laptopem

Pakiety usług dostosowane indywidualnie do wymagań klienta

Usługa realizowana jest w 2 wariantach – możesz wybrać odpowiedni dla siebie. Oto ich zakres:

  Poziom 1 Poziom 2

Stan zgodności z zasadami bezpieczeństwa

Ocena spełnienia wymagań bezpieczeństwa, z wyszczególnieniem wszystkich niezgodności. Lista kontrolna oparta o wymagania zawiera opis oraz ocenę każdego wymagania wraz z odpowiadającym mu stanem zgodności. W formie graficznej (zestaw wskaźników) przedstawia się zarówno zgodność z przepisami, jak i daną ocenę.

 •  
 •  

Ocena głównych ryzyk

Ocena głównych ryzyk na podstawie wybranej metodologii, obejmująca odniesienie do danego wymagania, klasyfikację ryzyka i opis.

 
 •  

Kontrola dokumentacji

Wynikiem jest ustalenie, czy cała dokumentacja wymagana w przypadku danej maszyny jest dostępna i odpowiednia.

 
 •  

Zgodność z przepisami/specyfikacjami firmowymi

Przegląd stanu zgodności w oparciu o wymagania firmy oraz z uwzględnieniem wymagań międzynarodowych i krajowych, na przykład zawartych w dyrektywie 2009/104/WE dotyczącej użytkowania sprzętu roboczego.

 
 •  

Ocena głównych podfunkcji bezpieczeństwa

Ocena maksymalnego osiągalnego PLr dla każdej testowanej podfunkcji. Oceniana jest jakość podzespołów, architektura, diagnostyki i reakcja na błędy.

 
 •  

Redukcja ryzyka/zalecane działania

Wykaz wszystkich niezgodności i powiązanych z nimi środków zmniejszania ryzyka w celu dostosowania maszyny do wymagań odpowiednich norm.

 •  
 •  

Szacunkowy koszt modernizacji

Na podstawie katalogu działań sporządzana jest szacunkowa wycena kosztów dostosowania maszyny do odpowiednich norm.

 
 • (opcjonalnie)

Zalety w skrócie

Mężczyzna sprawdzający maszynę za pomocą latarki

Ocena bezpieczeństwa maszyn wykonywana przez firmę Pilz to szybka i skuteczna procedura umożliwiająca otrzymanie przeglądu stanu zgodności z odpowiednimi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Nasza ocena techniczna Twoich maszyn pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

 • Optymalizacja kosztów

Poziom szczegółowości oceny uzgadniamy przed przystąpieniem do zadania i dostosowujemy go do indywidualnych wymagań Usługa jest dostępna w 2 wariantach.

 • Dowód na zgodność i ochrona przed odpowiedzialnością prawną

Wynikiem oceny jest zestaw wskaźników zawierający przejrzyste informacje na temat każdej instalacji lub maszyny, dostosowany do indywidualnych wymagań. Daje on zatem ogólny przegląd aktualnego stanu zgodności. Określamy również wymagane działania i nadajemy priorytety poszczególnym obszarom działań. Pozwala to ograniczyć wysiłki podejmowane po stronie klienta.

 • Bezpieczeństwo

Ocena bezpieczeństwa maszyn jest opracowywana dla maszyn istniejących. Wszystkie kontrole i oceny zapewniają bezpośredni ogólny przegląd stanu bezpieczeństwa i działań wymaganych dla sprawdzanej maszyny.

 • Wydajność

Możliwe jest ponowne wykorzystywanie w wewnętrznym zakresie poszczególnych wyników ujętych w raportach. Dokumenty te są odpowiednio skonfigurowane i zawierają wiele opcji oceny.

 • Zgodność z zasadami korporacyjnymi

W dowolnym momencie do naszej oceny można dodawać własne indywidualne standardy w zakresie kontroli. W ten sposób własne zasady użytkownika mogą zostać uwzględnione od samego początku.

 • Zasięg międzynarodowy

Tę samą metodologię można wykorzystać we wszystkich zakładach na całym świecie. Ponadto wyniki można przekazywać z maszyny w jednym kraju na podobną maszynę w innym kraju.

Skorzystaj z pozostałych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl