Polska | polski

Wskazówki prawne

Prawa autorskie

Copyright 2000-2016 Pilz GmbH & Co. KG Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie zdjęcia, grafiki, teksty, pliki dźwiękowe, pliki wideo oraz pliki animacji z niniejszej strony internetowej podlegają prawu autorskiemu wzgl. innym przepisom o ochronie własności intelektualnej. Powielanie, modyfikowanie lub też wykorzystywanie w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez jednoznacznej zgody firmy Pilz GmbH & Co. KG.

Zarejestrowane znaki towarowe (Trademarks)

CMSE®, InduraNET p®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprotego®, PMD®, PMI®, PNOZ®, Primo®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, the spirit of safety® to zarejestrowane znaki towarowe firmy Pilz GmbH & Co. KG.

Ponieważ tekst i obraz w tym portalu mają za cel jedynie opis i wizualizację, nie bierzemy odpowiedzialności za ewentualne błędy.

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej

Zawartość portalu internetowego

Pilz GmbH & Co. KG nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub też jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec firmy Pilz GmbH & Co. KG z tytułu odpowiedzialności cywilnej, odnoszące się do szkód materialnych lub też niematerialnych, jakie zostały spowodowane w wyniku wykorzystania bądź niewykorzystania prezentowanych informacji wzgl. w wyniku wykorzystania informacji błędnych lub niepełnych są z zasady wykluczone, o ile ze strony firmy Pilz GmbH & Co. KG nie ma miejsca udowodniony przypadek zawinienia umyślnego lub też w wyniku rażącej niedbałości.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Pilz GmbH & Co. KG zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia, usunięcia lub też czasowego lub całkowitego zawieszenia publikacji części niniejszego portalu lub też całej oferty bez odrębnego powiadomienia.

Dokumentacja techniczna

Nasza dokumentacja techniczna została wykonana bardzo starannie. Wszystkie informacje zostały podane zgodnie z dzisiejszym stanem techniki oraz zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą. Pomimo to jednakże nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za prawidłowość i kompletność informacji, o ile nie dotyczy nas zarzut rażącej niedbałości. W szczególności zaś informacje te nie mają prawnej jakości zapewnień lub też przyrzeczonych właściwości.

W Internecie udostępniana jest zawsze najbardziej aktualna wersja dokumentu. Ze względu na postęp techniczny dokumentacja ta może zawierać zmiany w stosunku do wersji załączonej do produktu. Dlatego też do instalacji i eksploatacji należy zawsze stosować dokumentację załączoną do produktu. Będziemy wdzięczni za wskazówki dotyczące niezgodności. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Odsyłacze

W stosunku do innych stron internetowych, do których można dotrzeć za pośrednictwem odsyłaczy na stronie internetowej firmy Pilz, nie ponosimy w żadnym razie odpowiedzialności za ochronę danych, ani też za ich treść.

Ochrona danych

Dane osobowe, jak nazwiska adresy i numery telefonów, ale również adresy e-mail osób podlegają specjalnym prawom ochrony i bezpieczeństwa danych. Szczegółowe informacje można znaleźć w rubryce Ochrona danych.

Pilz GmbH & Co. KG stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe przed niezamierzonym lub nieuprawnionym usunięciem, zmianą lub utratą oraz przed nieuprawnionym przekazywaniem i nieuprawnionym dostępem.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

;