Wizualizacja na potrzeby systemu sterowania PSS 4000

Wgląd w system sterowania PSS 4000

Wizualizacja na potrzeby systemu sterowania PSS 4000

Oprogramowanie PASvisu zapewnia ciągły przegląd systemu sterowania PSS 4000: zarówno lokalnie, jak i w trybie zdalnego dostępu. Program PASvisu w sposób ciągły informuje o aktualnym stanie maszyny lub instalacji! Przestoje maszyn i długotrwałe usuwanie usterek należą obecnie do przeszłości.

Podobnie jak w przypadku diagnostyki systemu, którą przeprowadzają same urządzenia systemu sterowania, program PASvisu może również wyświetlać diagnostykę procesu w PAS4000. Program PASvisu wyświetla wyniki diagnostyki na terminalu operatorskim, na komputerze lub nawet tablecie, czy smartfonie. Intuicyjny i łatwy sposób wizualizacji maszyny i instalacji!

Dodatkowe korzyści:

Oprogramowanie PASvisu jest kompatybilne z systemem sterowania PSS 4000 firmy Pilz. Oprogramowanie PAS4000 można łatwo podłączyć do oprogramowania wizualizacji PASvisu. Tworzy to idealną symbiozę systemu sterowania i wizualizacji na wszystkich etapach cyklu eksploatacji maszyny.

Kompletny przegląd systemu sterowania PSS 4000

  • Wizualizacja wszystkich wartości projektu automatyzacji
  • Uwzględniająca przyszłe zmiany i niezależna od platformy
  • Wspólna podstawa danych PAS4000 i PASvisu
  • Krótsze czasy realizacji projektów dzięki połączeniu systemów PAS4000 i PASvisu
  • Szybsze projektowanie dzięki wyeliminowaniu potrzeby wprowadzania i przydzielania zmiennych w sposób ręczny
Kompletny przegląd systemu sterowania PSS 4000

Wizualizacja jako część systemu sterowania PSS 4000

Wizualizacja jako część systemu sterowania PSS 4000

Możesz łączyć oprogramowanie PASvisu bezpośrednio z projektem sterowania wykorzystującym oprogramowanie PAS4000. Zapewnia to automatycznie pełny dostęp do wszystkich zmiennych procesu utworzonych w projekcie, a także do całej zawartości systemu sterowania. Możesz następnie wywołać z systemu sterowania PSSuniversal PLC taką informację jak suma kontrolna projektu lub wersję oprogramowania firmowego. Pozwoli to skrócić czasy projektowania i wdrażania systemu.

Program PASvisu pokazuje zgrupowane bloki zaprojektowane w systemie sterowania jako wstępnie zdefiniowane kafelki. Wszystkie bloki programowe wykorzystywane w projekcie są automatycznie dostępne w PASvisu i mogą być użyte bezpośrednio do diagnostyki bloków graficznych. Wszystkie istotne zmienne są dołączone do kafelków sprzętowych firmy Pilz. Można również wyświetlać listę diagnostyczną (alarmy i środki zaradcze) oraz historię. Ponadto kafelki dostępne są wraz ze statusem diody LED systemu PSS 4000.

Zastosowania w przemyśle

Nasza gama produktów: Oprogramowanie do wizualizacji systemu sterowania PSS 4000

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl