13 lip 2021

Zdobądź i utrzymaj certyfikat: Certyfikacja komponentów i systemów z funkcją bezpieczeństwa

Jako projektant i producent bezpiecznych rozwiązań automatyzacji, firma Pilz jest prawnie zobowiązana do minimalizowania ryzyka podczas stosowania swoich produktów i skupiania się na aktualnym stanie techniki. Ostatecznie chodzi przecież o ochronę ludzi, maszyn i środowiska! Normy krajowe i międzynarodowe określają specyfikacje, które należy uwzględnić w tym procesie: na przykład normy EN/IEC 62061 i EN ISO 13849, zharmonizowane w ramach Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE.

Zespół ds. zgodności produktów działa w siedzibie głównej firmy Pilz w Ostfildern i ma za zadanie zapewniać, aby około 2000 certyfikowanych produktów spełniało normy prawne i wymagania przepisów, a także wszelkie dodatkowe wymagania, z myślą o utrzymaniu ważności certyfikacji. Dla każdego produktu dostępnych jest zazwyczaj kilka różnych certyfikatów. Do tego dochodzą nowe produkty, jak np. przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ.

Droga do certyfikacji produktu
Zespół ściśle współpracuje z działem zarządzania i rozwoju produktu, jak również z zewnętrznymi jednostkami notyfikowanymi, aby zapewnić ważność certyfikatów na rynkach krajowych i międzynarodowych. Aby spełnić różne wymagania i przepisy ustawowe, firma Pilz współpracuje z ponad 20 organizacjami specjalizującymi się w certyfikacji na całym świecie. Projekt certyfikacji obejmuje kilka etapów: rozróżnienie jest dokonywane w zależności od tego, czy dotyczy on nowego produktu z nową technologią, czy też jest to nowa wersja istniejącego produktu. Na przykład, przekaźnik bezpieczeństwa myPNOZ bazuje na nowej platformie technologicznej. Z tego powodu jeszcze w fazie projektu bardzo wcześnie włączono do procesu certyfikacji zewnętrzną organizację testującą.

Wymagania zależą od rynku i branży
Po zakończeniu prac rozwojowych, każdy produkt przechodzi weryfikację jednostki kontrolnej i jest poddawany kompleksowym testom. Po ich pomyślnym zakończeniu wydawany jest certyfikat. W celu wprowadzenia produktów na rynki międzynarodowe wymagane są dodatkowe certyfikaty dla produktów. Z kolei w niektórych branżach, takich jak kolejnictwo, technika dźwigowa czy sterowanie palnikami, wymagane jest spełnienie dodatkowych wymagań branżowych. Certyfikat potwierdza, że produkt jest zgodny z określonymi normami. Produkty muszą być w regularnych odstępach czasu poddawane ponownej certyfikacji, a certyfikaty odnawiane. Kolejny krok stanowi regularna kontrola zgodności produkcji wyrobów z typem. Jednostki certyfikujące przeprowadzają te kontrole na miejscu. W firmie Pilz każdego roku odbywa się około 60 takich audytów zewnętrznych.

Po zmianie norm i wprowadzeniu nowych wymagań prawnych należy na bieżąco oceniać ich wpływ na produkty i wprowadzać odpowiednie środki zaradcze. W ten sposób zapewniamy, że nasza wizja jest realizowana i że każdego dnia nasze produkty sprawiają, że świat staje się bezpieczniejszy.

Przegląd firmy Pilz

Szafka na dokumenty
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Czy ten artykuł był pomocny?