Usługi

Bezpieczne obiekty, zapewniające optymalną ochronę personelu

Bezpieczne obiekty

Normy CENELEC, Dyrektywa maszynowa, Oznakowanie CE – poruszamy się pewnie w tym gąszczu norm. Zapewniamy wsparcie – począwszy od planowania projektu i programowania, poprzez tworzenie dokumentacji i proces certyfikacji. Przygotowujemy także dokumentację techniczną zgodnie z wymaganiami norm i przepisów.

W tym celu dostosowaliśmy nasze usługi w zakresie bezpieczeństwa maszyn dla potrzeb przemysłu kolejowego.

Zapewniamy kompleksowe wsparcie – od analizy ryzyk po wdrożenie nowej koncepcji bezpieczeństwa. Wszystko z jednego źródła.

Indywidualna i systematycznie prowadzona ocena ryzyka

W ramach oceny ryzyka sprawdzamy Twoje urządzenia pod kątem obowiązujących norm krajowych lub międzynarodowych. Po ich zidentyfikowaniu i ocenie przedstawimy zalecenia dotyczące poprawy środków bezpieczeństwa i sposobów na ich ograniczenie.

Więcej o ocenie ryzyka

Koncepcja bezpieczeństwa

Koncepcja bezpieczeństwa

Drzwi do myjni powinny się otwierać tylko wtedy, gdy nie ma w niej pociągu. Podobnie, nastawnie powinny być dostępne tylko dla upoważnionych osób, a platformy podnośnikowe powinny pozostawać podniesione, gdy znajdują się pod nimi mechanicy. W takich sytuacjach nasze zabezpieczenia, wraz ze sterownikiem bezpieczeństwa, zapewniają niezbędną ochronę. Co więcej, nasza koncepcja bezpieczeństwa, która obejmuje zalecenia dotyczące efektywnego wykorzystania techniki zabezpieczeń jest opracowywana wraz z klientem.

Więcej o koncepcji bezpieczeństwa

Projekt bezpieczeństwa

Po wspólnym opracowaniu koncepcji wdrażamy ją w ramach projektu bezpieczeństwa. Innymi słowy, przyporządkujemy konkretne elementy do planowanych działań i wdrażamy projekt u klienta. Przez cały czas zgodnie z jego wymaganiami i oczekiwaniami przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących norm.

Więcej o projekcie bezpieczeństwa

Projekt bezpieczeństwa

Wdrożenie systemu

Wdrożenie systemu

Gdy projekt bezpieczeństwa jest już gotowy, wdrażamy wszystkie istotne systemy bezpieczeństwa w instalacji klienta. Planujemy i nadzorujemy projektowanie systemu, następnie dostarczamy i montujemy urządzenia bezpieczeństwa oraz system sterowania i wizualizacji. Następnie przeprowadzamy rozruch instalacji i przeprowadzamy szkolenia pracowników obsługi technicznej. Dzięki temu nie musisz się martwić o technologię bezpieczeństwa.

Więcej o wdrażaniu systemu

Walidacja bezpieczeństwa

Walidacja bezpieczeństwa stanowi potwierdzenie, że instalacje zostały wyposażone w najnowocześniejszą technologię bezpieczeństwa i odpowiednio przygotowane na wypadek sytuacji awaryjnej. Po wdrożeniu systemu sprawdzamy i oceniamy wszystkie środki bezpieczeństwa w oparciu o wymagania klienta w tym zakresie. W ten sposób zapewniamy spełnienie wymagań normatywnych. Sprawdzamy, czy czujniki i elementy wykonawcze są prawidłowo podłączone, a także kontrolujemy związane z bezpieczeństwem funkcje oprogramowania i sprzętu. Przekazujemy kompletne sprawozdanie z testów wraz z zaleceniami dotyczącymi wymaganych środków bezpieczeństwa.

Więcej o walidacji bezpieczeństwa

Walidacja bezpieczeństwa

Więcej informacji

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl