Międzynarodowa ocena zgodności – USA

Życzymy przyjemnej podróży! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA.

Oferujemy pełen pakiet usług, dzięki czemu otrzymasz wszystkie dokumenty niezbędne do zatwierdzenia maszyny przez władze USA.

Twoje wymagania

Maszyny importowane do USA i/lub wprowadzane do eksploatacji w tym kraju podlegają szczegółowym wymogom, które mogą różnić się w zależności od stanu lub regionu. Zgodność ze standardami OSHA lub UL stanowi wymóg warunkujący dopuszczenie maszyny do użytku na terenie USA. Dotyczy to zarówno urządzeń nowych, jak i używanych, modyfikowanych lub rozbudowywanych.

Dlatego każdy, kto sprzedaje maszyny do USA jako producent musi mieć pewność, że wszystkie wymagania zostały spełnione już na etapie projektowania. Pozwoli to bez przeszkód uzyskać pozwolenie na eksploatację w miejscu użytkowania maszyny.

Operatorzy maszyn w USA mają natomiast obowiązek zapewnić bezpieczeństwo prac wykonywanych na danej maszynie. Obejmuje to między innymi opracowanie systemu LoTo.

Życzymy przyjemnej podróży! Zgodność maszyn z wymogami obowiązującymi w USA.

Nasze usługi

Nasze usługi obejmują wszystkie niezbędne etapy potrzebne do zapewnienia zgodności z przepisami w USA.

* NFPA = National Fire Protection Association Norma NFPA79 określa wymagania dotyczące elektrycznych urządzeń przemysłowych w USA.

Możemy z jednego źródła dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania certyfikacji maszyny przez władze lokalne.

Doradzamy już na etapie projektowania maszyny, na podstawie oceny projektu, szczególnie w odniesieniu do szczególnych wymagań elektrycznych w USA. Następnie podejmujemy wszystkie niezbędne czynności – od oceny ryzyka i przygotowania procedury LoTo aż po walidację zgodności z przepisami obowiązującymi w USA. W razie potrzeby można nam również powierzyć uzgodnienia z władzami lokalnymi.

Wymogi określone przez OSHA obowiązują wszystkich pracodawców/operatorów maszyn w USA.
Laboratoria NRTL zajmują się oceną, badaniami i certyfikacją maszyn, które mają być docelowo wykorzystywane na terenie USA.

OSHA (Administracja ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy)

Organ USA odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy. Wymogi określone przez OSHA obowiązują wszystkich pracodawców/operatorów maszyn w USA. Zgodność z obowiązującymi przepisami jest sprawdzana podczas regularnych kontroli zakładowych.

OSHA wymaga, aby określone produkty elektryczne były zatwierdzone do użytku przez laboratoria NRTL.

NRTL (zatwierdzone krajowe laboratorium badawcze)

NRTL to laboratoria badawcze, które są oficjalnie uznawane przez OSHA. Zajmują się oceną, badaniami i certyfikacją maszyn, które mają być docelowo wykorzystywane na terenie USA. Posługując się numerem rejestracyjnym opublikowanym w Internecie, laboratorium NRTL potwierdza, że dany produkt jest dopuszczony do obrotu i może być odpowiednio oznakowany (np. logo UL lub TÜV).

Zalety w skrócie

  • Oszczędność czasu i pieniędzy: zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących zgodności w USA, nawet na etapie projektowania maszyny
  • Brak problemów z uzyskaniem dopuszczenia/pozwolenia na eksploatację od władz lokalnych, w tym pełnej, zgodnej z normami dokumentacji
  • Pełna, kompleksowa obsługa: Twój lokalny przedstawiciel firmy Pilz kompleksowo koordynuje cały projekt i odpowiada również za kontakty z naszymi ekspertami w USA
  • Bezpieczeństwo prawne: Nasi specjaliści w USA znają aktualne wymogi zawarte w odpowiednich normach i dyrektywach
  • Optymalizacja procesów związanych z dokumentacją: dostarczamy znormalizowane dokumenty międzynarodowe, nawet jeśli maszyny mają być produkowane lub oddawane do użytku w różnych lokalizacjach

Możesz również skorzystać z tych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl