Producent i pracownik/operator

Światowy poziom bezpieczeństwa dla instalacji i maszyn

Producent i pracownik/operator

Producenci i operatorzy maszyn oprócz leżących w ich interesie aspektów takich, jak sprawność maszyny czy wydajność instalacji, muszą mieć na uwadze szereg różnych regulacji prawnych. Są one wyszczególnione m.in. w Dyrektywie Maszynowejoraz innych rozporządzeniach.

Przegląd

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl