Zrównoważony rozwój dla ludzi, maszyn i środowiska

Budynek firmy Pilz z logo

Firma Pilz tworzy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska na całym świecie. We wszystkim, co robimy, chcemy uczynić świat bezpieczniejszym – to coś więcej niż tylko produkt.

Cel: ograniczamy nasze światowe emisje gazów cieplarnianych do absolutnego minimum.

Firma Pilz jest mocno związana z regionem i przyjmuje na siebie szczególną odpowiedzialność wobec pracowników i środowiska. Wartości stanowią fundament naszej kultury pracy. Prowadzą nas w dążeniu do zapewnienia, że przyszłe pokolenia również będą żyć w świecie, w którym będą mogły czuć się bezpiecznie, zdrowo i dobrze.

Zrównoważony rozwój jest u nas widoczny w każdym pomyśle, każdym produkcie i każdym rozwiązaniu. Uwidacznia się to również w naszym zaangażowaniu w sprawy społeczne i w działaniach na rzecz ochrony środowiska. Nasze rozumienie zrównoważonego rozwoju obejmuje tworzenie energooszczędnych produktów i ekologiczne projektowanie budynków, a także świadome i pełne szacunku dla środowiska praktyki robocze.

„Ponieważ chcemy zachować nasz świat dla naszych dzieci, i dzieci naszych dzieci! To nasz obowiązek”.

Susanne Kunschert, Partner Zarządzający, wyjaśnia dlaczego Pilz stawia na zrównoważony rozwój
Zdjęcie Susanne Kunschert

Zrównoważony rozwój dla ludzi, maszyn i środowiska

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl