Polska | polski

Ochrona obszarów z użyciem czujników dwu- i trójwymiarowych

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Ochrona obszarów za pomocą czujników 2D i 3D

Dla zapewnienia ochrony obszarów produkcyjnych istotne jest pogodzenie bezpieczeństwa i komfortu użytkownika z wydajnością procesu. Korzystaj z urządzeń optycznych w aplikacjach, w których ludzie często muszą wkraczać do niebezpiecznych stref lub gdy konieczne jest transportowanie materiałów do nich i z nich. Kurtyny świetlne, skanery laserowe i systemy wizyjne są optymalnymi urządzeniami służącymi do ochrony obszarów.

Zabezpieczanie wraz z możliwością aktywnej interwencji w proces produkcyjny

Transportowanie produktów z obszarów chronionych i do nich powoduje konieczność zastosowania rozwiązań umożliwiających aktywną interwencję w proces produkcyjny. Dla takich aplikacji kurtyny świetlne są wyborem optymalnym, gdyż zabezpieczają ludzi i towary opuszczające strefy niebezpieczne za pomocą niewidocznej strefy detekcji, wyznaczanej przez promienie podczerwone. Znajdują się one w punktach dostępu do stref niebezpiecznych i rejestrują obecność osób lub przedmiotów w strefie detekcji. Przerwanie wiązki promienia powoduje natychmiastowe zainicjowanie wyłączania awaryjnego. W następstwie czego zatrzymana zostaje maszyna.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. Charakteryzują się one krótkim czasem reakcji, który wzrasta wraz ze wzrostem długości i liczby wiązek świetlnych.

Zabezpieczenie obszarów wraz z możliwością aktywnej interwencji

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Skanery laserowe wykorzystywane są gdy konieczne jest zabezpieczenie obszarów przed maszynami. W takim przypadku promień lasera skanuje monitorowany obszar. Jeżeli w obszarze monitorowania znajdują się ludzie, to stan ten zostanie wykryty przez laser skanera, ponieważ wiązka laserowa jest odbijana przez ciało obce. Wówczas niebezpieczny ruch maszyny zostaje wyłączony.

Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. W celu odbicia obiektu przemieszczającego się w różnych kierunkach promień laserowy jest przesyłany przez obracające się zwierciadło. Jako produkt zabezpieczający kategorii 3 zgodnie z normą IEC/EN 61496, laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe.

Możliwe aplikacje mają zróżnicowaną naturę, począwszy od monitorowania obszaru stacjonarnego po pojazdy kierowane automatycznie (AGV) oraz zabezpieczenie aplikacji wykorzystujących roboty. W ostatnich latach bardzo ważne stało się zabezpieczenie przed wkroczeniem do obszaru znajdującego się za chronionym polem : często niewystarczające jest samo chronienie punktu dostępu do stref niebezpiecznych, takich jak np. komórka robota. Obszar za tą strefą również wymaga monitorowania, ponieważ niezbędne jest uniemożliwienie uruchomienia maszyny tak długo, jak długo w strefie niebezpiecznej przebywa operator. W przeciwieństwie do podstawowych systemów przemieszczania, dana operacja może być bezproblemowo wznowiona w chwili opuszczenia strefy niebezpiecznej.

Dowiedz się więcej:

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Telecentryczne systemy wizyjne są idealne do monitorowania pras krawędziowych, gdyż odwzorowują obiekty o tych samych wymiarach – niezależnie od odległości od kamery. Są one zainstalowane na górnej matrycy prasy krawędziowej i przemieszczają się wraz z narzędziem górnym.

Dzięki ciągłej synchronizacji danych pomiędzy sterownikiem CNC prasy krawędziowej, sterownikiem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i mobilnym systemem wizyjnym, sterownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo bezbłędnie oblicza aktualne położenie górnego narzędzia . W zależności od zasięgu strefy detekcji nawet prasy specjalnego przeznaczenia, na przykład prasy tandemowe, mogą być monitorowane bez najmniejszych problemów.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa wykrywają obecność nawet najmniejszych obcych ciał w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Promienie świetlne są przesyłane od nadajnika do odbiornika za pośrednictwem telecentrycznej soczewki umieszczonej po przeciwnej stronie prasy krawędziowej. Strefy detekcji instalowane są przed narzędziem, za nim i pod nim.

W przypadku urządzeń zabezpieczających maszyny ważny jest również sposób, w jaki współpracują z sobą pojedyncze elementy! Jeśli wykorzystujesz urządzenia pochodzące od jednego producenta, wówczas interfejsy pomiędzy podzespołami będą idealnie kompatybilne. Nie musisz studiować arkuszy danych i czytać skomplikowanych tekstów: zastosuj kompletne rozwiązanie firmy Pilz!

Nasza gama produktów: Czujniki 2D i 3D

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl