Ochrona stref niebezpiecznych za pomocą urządzeń ochronnych

Wykorzystuj czujniki bezpieczeństwa do monitorowania obszarów i stref!

Czujniki bezpieczeństwa optyczne, wizyjne i radarowe

Do urządzeń zabezpieczających zalicza się w szczególności elektroczułe wyposażenie ochronne (ESPE), takie jak: czujniki optyczne, jednowiązkowe bariery świetlne i kurtyny świetlne, laserowe skanery bezpieczeństwa i wizyjne systemy bezpieczeństwa. Oprócz typowych urządzeń ESPE do kategorii elektroczułych rozwiązań bezpieczeństwa zalicza się również systemy radarowe.

Wspólne cechy wszystkich technologii: najwyższy poziom bezpieczeństwa, krótkie czasy reakcji, interfejsy diagnostyczne, łatwa konfiguracja i obsługa, a także niezawodność. Technologie te łączą bezpieczeństwo i wydajność z łatwością obsługi.

Ochrona stref niebezpiecznych za pomocą urządzeń ochronnych

Przegląd wszystkich aplikacji

Zabezpieczenie miejsc otwartych i punktów interwencji

Kurtyny świetlne umożliwiają bezpieczne monitorowanie stref niebezpiecznych i punktów interwencji. Kurtyny świetlne to właściwy wybór, zwłaszcza w aplikacjach, w których wymagana jest aktywna ingerencja w proces produkcyjny (np. podawanie i wyładunek materiału).

Kurtyny świetlne są instalowane w punktach dostępu lub punktach interwencji w strefach niebezpiecznych. Wykorzystują promieniowanie podczerwone do wykrywania obiektu w przestrzeni chronionej. Przerwanie wiązki skutkuje natychmiastowym wykonaniem polecenia bezpiecznego wyłączenia, w następstwie czego maszyna zostaje zatrzymana.

W zależności od wymagań kurtyny świetlne zapewniają ochronę palców, rąk lub ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1/-2. Gwarantują wyjątkowo krótkie czasy reakcji, dzięki czemu można je umieścić bliżej strefy niebezpiecznej. Za pomocą kurtyn świetlnych można realizować aplikacje wymagające ochrony przed sięganiem i wtargnięciem. Użytkownicy mają do dyspozycji funkcję łączenia kaskadowego kurtyn świetlnych, która umożliwia szeregowe łączenie chronionych pól bez martwych stref.

Ochrona stref niebezpiecznych za pomocą urządzeń ochronnych

Stacjonarne i mobilne zabezpieczenie stref niebezpiecznych

Zakres zastosowań laserowych skanerów bezpieczeństwa jest zróżnicowany, od aplikacji stacjonarnych przeznaczonych do ochrony obszarów i kontroli dostępu do zastosowań wymagających ochrony przed wtargnięciem (blokada ponownego uruchomienia). Służą one również do ochrony pojazdów sterowanych automatycznie (AGV).

Jako produkt kategorii 3 zgodnie z normą IEC/EN 61496, laserowe skanery bezpieczeństwa monitorują obszary dwuwymiarowe. Odległość od obiektu obliczana jest poprzez pomiar różnicy czasu pomiędzy przesyłaniem impulsu świetlnego a jego odbiciem. Aby wykrywać obiekty w różnych kierunkach, wiązka lasera jest kierowana przez obracające się zwierciadło, co umożliwia skanowanie w polu widzenia 275° wokół skanera.

Strefy ochrony można elastycznie konfigurować, dzięki możliwości monitorowania kilku oddzielnych stref za pomocą jednego skanera. Możliwe jest również przełączanie się między różnymi konfiguracjami.

Mobilne i stacjonarne zabezpieczenie obszarów

Monitorowanie stref zagrożenia w trudnych warunkach przemysłowych

Czujniki optyczne często osiągają swoje limity w monitorowaniu stref niebezpiecznych o wysokich wymaganiach dotyczących odporności i o trudnych warunkach pracy. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku obróbki metalu i drewna lub pracy na zewnątrz pomieszczeń. Systemy radarowe idealnie nadają się do tego typu rozwiązań: radarowy monitoring wolumetryczny FMCW (modulowana częstotliwością fala ciągła) o częstotliwości 24-24,25 GHz jest szczególnie odporny na czynniki zewnętrzne, takie jak pył, zanieczyszczenia, deszcz, światło czy iskry.

Technologię radarową można wykorzystać w aplikacjach do SIL 2, PL d i kategorii 3. Wysoce niezawodne systemy radarowe wyróżniają się niewrażliwością na wahania temperatury. Kilka czujników połączonych szeregowo emituje wiązki radarowe i analizuje odbicia, które zmieniają się w czasie. Umożliwia to wykrywanie ruchomych przeszkód w zabezpieczonej strefie.

Jej układ może się różnić w zależności od wielkości monitorowanego obszaru. Czujniki radarowe nadają się do wielu zastosowań dzięki możliwości zrealizowania ochrony przed wtargnięciem (blokada ponownego uruchomienia) w trudnych warunkach, takich jak prace spawalnicze w celi robota. Można je również zastosować do zabezpieczenia aplikacji stacjonarnych lub do kontroli dostępu do maszyn.

Systemy radarowe

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Telecentryczne systemy kamer bezpieczeństwa nadają się idealnie do monitorowania pras krawędziowych, gdyż zawsze odwzorowują obiekty o tych samych wymiarach – niezależnie od odległości od kamery. Instalowane są na górnej matrycy prasy krawędziowej i przemieszczają się wraz z narzędziem górnym.

Dzięki ciągłej synchronizacji danych pomiędzy sterownikiem CNC prasy krawędziowej, sterownikiem bezpieczeństwa i mobilnym systemem kamer bezpieczeństwa, sterownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo bezbłędnie oblicza aktualne położenie górnego narzędzia. W zależności od zasięgu strefy detekcji nawet prasy specjalnego przeznaczenia, takie jak prasy tandemowe, mogą być monitorowane bez najmniejszych problemów.

Wizyjne systemy bezpieczeństwa wykrywają obecność nawet najmniejszych obiektów w chronionym polu pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Promienie świetlne są przesyłane od nadajnika do odbiornika za pośrednictwem telecentrycznej soczewki umieszczonej po przeciwnej stronie prasy krawędziowej. Strefy detekcji instalowane są przed narzędziem, za nim i pod nim i zabezpieczają prasę krawędziową ze wszystkich stron.

Bezpieczne monitorowanie pras krawędziowych

Czujniki optyczne, wizyjne i radarowe: porównanie

Technologia Zasada pomiaru, funkcje Zastosowania Zalety
Kurtyna świetlna (optyczna)
 • Laser na podczerwień
 • Wykrywanie nieruchomych obiektów
 • Monitorowanie strefy 2D
 • Statyczna instalacja
 • Zabezpieczenie wejścia i dostępu
 • Zabezpieczenie punktów ręcznego podawania
 • Ochrona przed wtargnięciem
 • Ochrona palców
 • Duży zasięg
 • Krótkie czasy reakcji
 • Zaawansowane funkcje: muting, blanking, łączenie kaskadowe
Laserowy skaner bezpieczeństwa
(optyczny)
 • Laser
 • Wykrywanie przeszkód
 • Monitorowanie strefy 2D
 • Zastosowania stacjonarne i mobilne
 • Stacjonarne i mobilne zabezpieczenie stref niebezpiecznych
 • Ochrona przed wtargnięciem
 • Zabezpieczenie dostępu w aplikacjach pionowych
 • Precyzyjna ostrość krawędzi
 • Krótkie czasy reakcji
 • Precyzyjne wyznaczanie monitorowanych obszarów
 • Funkcje dodatkowe: muting, blanking, łączenie kaskadowe, ocena enkodera, przełączanie ustawień
Systemy radarowe
(RCS)
 • Radar FMCW: 24 GHz (energia elektromagnetyczna)
 • Wykrywa obiekty wodne i metalowe
 • Reaguje na ruch
 • Monitorowanie wolumetryczne
 • Ochrona przed wtargnięciem
 • Stacjonarne i mobilne zabezpieczenie stref niebezpiecznych
 • Kontrola dostępu 
 • Wysoka odporność na warunki zewnętrzne
 • Tło samouczące (STB)
 • Funkcje: muting
Systemy kamer bezpieczeństwa
 • Telecentryczny obiektyw (równoległa obserwacja)
 • Oświetlenie LED
 • Ochrona pras krawędziowych
 • Ochrona palców w prasach krawędziowych

 

Kompletne rozwiązanie zapewniające bezproblemową interakcję

W przypadku urządzeń zabezpieczających maszyny ważny jest również sposób, w jaki współpracują ze sobą pojedyncze elementy! W przypadku zastosowania czujników bezpieczeństwa i jednostek analizujących od jednego producenta połączenia między komponentami są ze sobą skoordynowane.

Oszczędź sobie kłopotów ze studiowaniem kart charakterystyki i skomplikowanych opisów. Postaw na kompletne rozwiązanie firmy Pilz!

Skontaktuj się z nami!

Stacjonarne monitorowanie stref
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl