Zgodność międzynarodowa – oznakowanie CE i usługi dla maszyn

Oznakowanie maszyn znakiem CE zgodnie z Dyrektywą Maszynową z jednego źródła

Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie i zapewniamy kompleksową obsługę podczas uzyskiwania znaku CE. Jest on wymagany w przypadku maszyn nowych lub zmodyfikowanych, importowanych lub oddawanych do użytku w UE.

Od 1.1.1995 producenci są zobowiązani do przeprowadzania oceny zgodności swoich maszyn. Umieszczając na produkcie znak CE, producent maszyny lub osoba przez niego upoważniona potwierdza, że instalacja lub maszyna spełnia wszystkie wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Znak CE wymagany jest dla wszystkich maszyn importowanych z krajów niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej niezależnie od roku produkcji.

Jeśli poszczególne maszyny, które posiadają już certyfikat CE, są ze sobą połączone tworząc zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności, w tym oznakowania znakiem CE należy przeprowadzić dla całego zespołu maszyn.

Twoje wymagania

Certyfikat zgodności z dyrektywami UE
Chcesz importować lub sprzedawać instalacje lub maszyny na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? Będziesz potrzebować partnera serwisowego z dużą wiedzą i doświadczeniem w zakresie interpretacji obowiązujących dyrektyw i norm oraz faktycznego wdrażania procesu oznakowania CE. Jeśli samodzielne maszyny, które mają już znak CE, są połączone w zespół maszyn (instalację), procedurę oceny zgodności należy przeprowadzić dla całej instalacji.

Dzięki firmie Pilz proces oznakowania CE i usługi dla maszyn masz zawsze w zasięgu ręki.

Nasze usługi

Przeprowadzimy całą procedurę oceny zgodności na rzecz klienta zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE.

Przeprowadzimy całą procedurę oceny zgodności na rzecz klienta zgodnie z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Obejmuje to następujące usługi:

 • Określenie i zastosowanie odpowiednich norm i dyrektyw
 • Ocena ryzyka
 • Opracowanie koncepcji i/lub projektu bezpieczeństwa
 • Ocena zgodności z Dyrektywą Maszynową w odniesieniu do wymagań zasadniczych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie wymaganych kontroli, testów i pomiarów
 • Sporządzenie dokumentów wymaganych przez przepisy prawa do włączenia do dokumentacji technicznej
 • Archiwizacja i zarządzanie dokumentami
 • Opcjonalnie: Skorzystanie z usług upoważnionego przedstawiciela do przeprowadzenia procedury oznakowania maszyny znakiem CE.

Zalety w skrócie

 • Oszczędzasz czas i pieniądze dzięki naszemu usystematyzowanemu procesowi wprowadzania oznakowania CE
 • Pomagamy w interpretacji i stosowaniu norm i dyrektyw
 • W razie potrzeby możemy przejąć odpowiedzialność za procedurę oceny zgodności jako upoważniony przedstawiciel, potwierdzając naszym podpisem, że wymagania dyrektywy maszynowej zostały spełnione
 • W przypadku producentów spoza Europy firma Pilz może pełnić na rynku europejskim rolę przedstawiciela w sprawach związanych z oznakowaniem CE

Możesz również skorzystać z tych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl