Walidacja bezpieczeństwa

Upewnij się, że środki ochrony zostały wdrożone prawidłowo

Piąty krok do bezpieczeństwa maszyn: Walidacja bezpieczeństwa

Dzięki walidacji instalacji i maszyn zyskujesz pewność, że środki ochrony są stosowane prawidłowo, a system bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalny.

Twoje wymagania

Nasi inżynierowie sprawdzają istotne dla bezpieczeństwa elementy i funkcje Twoich maszyn.

Walidacja bezpieczeństwa maszyn

Międzynarodowe dyrektywy i normy dotyczące bezpieczeństwa, takie jak ISO 13849, IEC 62061IEC 61508 nakładają na producentów i operatorów maszyn obowiązek regularnego sprawdzania systemów bezpieczeństwa, niezależnie od układu funkcjonalnego. Konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa maszyn i zastosowania wymaganych środków ochronnych.
Jak jednak mieć pewność, że środki te spełniają wszystkie wymagania i zostały zastosowane zgodnie z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami? W tym właśnie pomaga walidacja bezpieczeństwa przeprowadzona przez firmę Pilz.

Nasze usługi

Usystematyzowana metodologia skutecznej walidacji bezpieczeństwa

Planując proces walidacji na etapie projektowania, ważne jest, aby określić wszystkie potrzebne do tego środki, kroki i zasoby. Oferujemy usystematyzowaną metodologię kontroli istotnych dla bezpieczeństwa elementów instalacji i maszyn oraz wymaganych funkcji bezpieczeństwa.

Walidacja bezpieczeństwa firmy Pilz obejmuje następujące usługi:

  • Ocena istniejącego projektu pod kątem wymagań bezpieczeństwa
  • Ocena wybranych komponentów
  • Kontrola zainstalowanych czujników i elementów wykonawczych, w tym ich przewodów
  • Sprawdzenie oprogramowania i funkcji sprzętowych związanych z bezpieczeństwem
  • Wykonanie prób działania i symulacji usterek
  • Sporządzenie
  • sprawozdania z kontroli ze szczegółowymi wynikami i zaleceniami dotyczącymi wymaganych środków
Oferujemy usystematyzowaną metodologię kontroli istotnych dla bezpieczeństwa elementów maszyn i urządzeń.

Zalety w skrócie

  • Uwzględniamy wszystkie istotne aspekty walidacji i certyfikacji
  • Gwarantujemy zgodność wszystkich środków bezpieczeństwa, podobnie jak ogólnego bezpieczeństwa instalacji
  • Zaproponowane rozwiązanie spełnia wymagania norm, które wymagają niezależnej walidacji bezpieczeństwa

Współpraca człowieka z robotem. Gwarancja bezpieczeństwa!

W celu walidacji bezpieczeństwa współpracy człowieka z robotem wykorzystujemy zestaw PRMS do pomiaru sił kolizji.

Firma Pilz pomaga wdrażać bezpieczne rozwiązania wykorzystujące współpracę człowieka i robota, oferując szereg usług dopasowanych do poszczególnych cykli życia systemu zrobotyzowanego. Sprawiamy, że ludzie i roboty mogą ze sobą współpracować jeszcze efektywniej i bezpieczniej. Do walidacji bezpieczeństwa aplikacji HRC wykorzystujemy nasz zestaw PRMS do pomiaru sił kolizji. Rejestruje on siły i nacisk robota, a dzięki wykonanym pomiarom możemy zapewnić zgodność z obowiązującymi limitami bólu określonymi w normie ISO/TS 15066.

Przejdź do zestawu do pomiaru sił kolizji PRMS

Kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl