Walidacja bezpieczeństwa maszyn

Sprawdzenie, czy środki ochronne zostały wdrożone prawidłowo

Piąty krok do bezpieczeństwa maszyn: Walidacja bezpieczeństwa

Piąty krok do bezpieczeństwa maszyn

Dzięki walidacji bezpieczeństwa zyskujesz pewność, że środki ochrony zostały zaimplementowane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, a system bezpieczeństwa jest w pełni funkcjonalny.

Walidacja w cyklu życia maszyn

Nasi inżynierowie sprawdzają istotne dla bezpieczeństwa elementy i funkcje Twoich maszyn.

Zagadnienie walidacji bezpieczeństwa w cyklu życia maszyny jest bardzo ważne z punktu widzenia   zarówno producentów, jak i operatorów. Dyrektywy i normy dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy, takie jak ISO 13849, IEC 62061 oraz IEC 61508, nakładają na producentów i operatorów maszyn obowiązek przeprowadzania regularnej walidacji systemów bezpieczeństwa. Wymaga to posiadania odpowiedniej wiedzy dotyczącej cyklu życia maszyn i wymaganych środków ochronnych.

Po dokonaniu kontroli bezpieczeństwa należy zadać sobie pytanie, czy wszystkie ryzyka zostały wzięte pod uwagę i wyeliminowane z wykorzystaniem odpowiednich środków. Walidacja to jedyny sposób, aby sprawdzić, czy niezbędne środki redukcji ryzyka zostały wdrożone prawidłowo oraz czy dzięki temu maszyna jest w 100% zgodna z odpowiednimi normami i przepisami!

Spersonalizowana walidacja – poziom odpowiedni do wymagań

Jaki poziom walidacji jest niezbędny?

Firma Pilz oferuje szereg dopasowanych do potrzeb klienta usług efektywnej walidacji maszyn w oparciu o uporządkowaną metodykę w ramach takich kategorii, jak: bezpieczeństwo maszyn, minimalizacja ryzyka, bezpieczeństwo funkcjonalne i inne wymogi prawne. Producent lub operator maszyny może wybierać pomiędzy trzema poziomami usługi walidacji zgodnie ze specyfiką projektu i własnymi potrzebami.

Metoda walidacji Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Bezpieczeństwo maszyn

♦♦

♦♦♦      

Redukcja ryzyka  

♦♦♦

Bezpieczeństwo funkcjonalne

♦♦

♦♦♦

Inne wymogi prawne    

Przykładowe realizacje Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3
Oznakowanie CE, procedura oceny zgodności     ♦♦♦
Złożona instalacja wymagająca szczegółowych testów     ♦♦♦
Firma Pilz przeprowadza testy jako neutralny podmiot   ♦♦  
Niewielkie zmiany w uprzednio walidowanych maszynach   ♦♦  
Walidacja w oparciu o podobne maszyny   ♦♦  
Przeniesienie istniejących maszyn do nowej lokalizacji    
Ponowna kontrola uprzednio walidowanych maszyn    

Poziom dokładności badania: ♦ Podstawowy ♦♦ Szczegółowy ♦♦♦ Kompleksowy

Szczegóły zakresu usług:

Poziom 1

Poziom 2 Poziom 3
 • Podstawowa kontrola bezpieczeństwa maszyn 
 • Ocena wdrożonych działań
 • Losowy test funkcji
 • Kontrola przypisania poziomu PLr
 • Ocena zastosowanych zasad poziomu PL
 • Szczegółowa kontrola bezpieczeństwa maszyn 
 • Ocena wdrożonych działań
 • Ocena 5 głównych ryzyk
 • Test funkcji bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie, czy funkcje bezpieczeństwa i komponenty zostały zainstalowane prawidłowo
 • Kontrola wdrożenia poziomu PL (PL ≥ PLr)
 • Kontrola zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn
 • Kontrola zgodności z normą dla wyrobu
 • Ocena wdrożonych działań
 • Kontrola wdrożenia środków redukcji ryzyka
 • Test funkcji bezpieczeństwa
 • Sprawdzenie, czy funkcje bezpieczeństwa i komponenty zostały zainstalowane prawidłowo
 • Symulacja błędów
 • Kontrola wdrożenia poziomu PL (PL ≥ PLr)
 • Kontrola osiągniętego poziomu PL (PL ≥ PLr) 

-Kontrola takich elementów jak:

 • Specyfikacja wymagań w zakresie bezpieczeństwa
 • Oprogramowanie związane z bezpieczeństwem
 • Bezpieczeństwo elektryczne
 • Wymagania w zakresie EMC/RA
 • Emisja hałasu
 • Wymagania dotyczące zbiorników ciśnieniowych

Zalety w skrócie

 • Spersonalizowana walidacja dzięki trzem poziomom walidacji
 • Spersonalizowany poziom intensywności oraz dokładności walidacji zgodnie z indywidualnymi wymaganiami i potrzebami
 • Efektywne kosztowo metody walidacji i wiedza ekspertów firmy Pilz
 • Gwarancja zgodności z normami wymagającymi niezależnej walidacji bezpieczeństwa oraz z jej specyfikacjami
 • Bezpieczeństwo i ochrona w ramach bezpiecznego środowiska pracy

 

Masz pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn? Skontaktuj się z nami!

Wyślij wiadomość e-mail

Walidacja w firmie Pilz – wyjaśnienie w formie krótkiego przeglądu

Kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl