Rozwiązania dla kolejek linowych

Bezpiecznie na szczyt

Rozwiązania dla kolejek linowych

Koleje linowe w ośrodkach sportów zimowych i w miejskich systemach komunikacji nie są już traktowane jako środki transportu. Czy chodzi o linowe koleje szynowe, linowe koleje napowietrzne czy terenowe wyciągi narciarskie, w każdym przypadku transport ludzi musi być bezpieczny.

Kabiny z ludźmi, które przemieszczają się kilkaset metrów nad ziemią, stawiają ogromne wymagania odnośnie bezpieczeństwa. W kwestii techniki sterowania firmy zarządzające kolejkami linowymi stawiają na bezpieczną technikę sterowania PSS lub na system automatyzacji PSS 4000 produkcji Pilz.

Funkcje bezpieczeństwa wewnątrz i przy kabinach kolejki linowej są wielostronne. Przykładem może być

  • nadzorowanie położenia i siły mocowania urządzenia zaciskowego kabiny do liny
  • nadzorowanie położenia liny przy filarach podporowych lub
  • funkcje bezpieczeństwa jak blokady drzwi lub zatrzymanie awaryjne przy kabinie

Sterowniki bezpieczeństwa Pilz gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Korzyści dla użytkownika

  • Bezpieczne i szybkie przetwarzanie przez sterowniki PSS
  • Bezbłędne sterowanie i nadzorowanie wszystkich funkcji bezpieczeństwa zgodnie z PN-EN ISO 13849-1 lub PN-EN IEC 61508
  • Bezbłędny system sterowania PSSuniversal PLC jednocześnie przejmuje standardowe zadania sterownicze.

Chętnie udzielimy Państwo dodatkowych informacji na temat techniki bezpieczeństwa kolei linowych. Prosimy o kontakt z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl