Polska | polski

Prasy

Urządzenia bezpieczeństwa, modernizacja i obsługa pras

Prasy

Niezawodna technologia bezpieczeństwa pras powinna być nie tylko elastyczna i wydajna, ale również oszczędna w eksploatacji. Możemy Ci pomóc w wyposażeniu i modernizacji Twoich pras, aby zagwarantować ich bezpieczną eksploatację. Pilz jako doświadczony partner w dziedzinie bezpieczeństwa może służyć wsparciem w procesie projektowania nowych i modernizowania starych maszyn podczas całego cyklu ich życia: wszystko dla zagwarantowania bezpieczeństwa pras.

Bezpieczeństwo pras – dzięki konfigurowalnym, systemom sterowania PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 są modułowymi systemami bezpieczeństwa: Dla różnych opcji aplikacji dostępne są dwie jednostki bazowe i liczne moduły rozszerzeń Można stosować przyjazne dla użytkownika kompaktowe systemy sterowania, które dysponują konfigurowalnym narzędziem programowym. Konfigurujesz sprzęt i wymagane funkcje programowe bezpośrednio w narzędziu.

Do monitorowania pras mechanicznych opracowaliśmy dwubiegunowy półprzewodnikowy moduł wyjściowy PNOZ m EF 8DI2DOT. Obsługuje on wzbudzanie zaworów bezpieczeństwa pras, a także innych aktuatorów wymagających przełączania dwubiegunowego. PNOZ m EF 8DI2DOT dysponuje dwoma wyjściami bezpieczeństwa i ośmioma wejściami cyfrowymi, dla których można skonfigurować czas filtrowania. Korzyści związane z czasami cyklu, równymi około 3 ms i krótkimi czasami reakcji: poniżej 8 ms. Możesz łatwo i szybko skonfigurować funkcje bezpieczeństwa prasy dzięki certyfikowanym blokom prasy w konfiguratorze PNOZmulti Configurator

Bez względu na to, czy chodzi o prasy nowe, czy modernizowane: nowy moduł o szerokości 22,5 mm zmieści się w każdej szafie sterowniczej!

Dalsze informacje na temat kompaktowych systemów sterowania PNOZmulti 2

Rozwiązania i koncepcje bezpieczeństwa dla wszystkich typów pras

Możemy dostarczyć Ci rozwiązania dla wszystkich typów pras, począwszy od obsługiwanej ręcznie pojedynczej stacji obróbczej do w pełni zautomatyzowanej linii pras. W przypadku specjalnych wymagań dotyczących pras, opracowaliśmy elektroniczną wersję krzywki obrotowej, która w połączeniu z systemem sterowania PSS 4000 – zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pras. W przypadku pras krawędziowych możemy zaproponować wyjątkowo wydajne rozwiązanie z zastosowaniem wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip.

Retrofit pras– poprawa wydajności starszych pras

Odpowiednie zaplanowanie modernizacji pozwala naszym specjalistom wyposażać nawet bardzo stare maszyny w najnowsze układy elektryczne i  układy sterowania oraz we właściwe zabezpieczenia. Na przykład prasy mimośrodowe lub hydrauliczne charakteryzują się solidną podstawą i odporną na uszkodzenia mechaniką. Po modernizacji prasy przez kolejnych 10 do 20 lat mogą pracować przy wysokiej wydajności i jakości, spełniając niezbędne wymagania bezpieczeństwa.

Korzyści dla bezpieczeństwa pras

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa pras

  • Bezpieczeństwo ludzi i maszyn z utrzymaniem wysokiej dostępności i elastyczności
  • Większa wydajność dzięki zoptymalizowanym procedurom roboczym i najnowszej technologii bezpieczeństwa
  • Skrócone czasy przestojów
  • Usługi obejmujące cały cykl eksploatacji maszyn: od oceny ryzyka poprzez oznakowanie CE aż po szkolenia użytkowników
  • Zatwierdzone koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami.

Dokumenty do pobrania

Zapoznaj się z naszymi materiałami, w których znajdziesz informacje na temat naszych usług dotyczących pras i obróbki metali. Poznasz naszą ofertą w zakresie wyposażenia, modernizacji i obsługi pras.

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl