Prasy

Urządzenia bezpieczeństwa, modernizacja i obsługa pras

Prasy

Niezawodna technologia bezpieczeństwa pras powinna być nie tylko elastyczna i wydajna, ale również oszczędna w eksploatacji. Możemy Ci pomóc w wyposażeniu i modernizacji Twoich pras, aby zagwarantować ich bezpieczną eksploatację. Pilz, jako doświadczony partner w technologii formowania, może służyć wsparciem w procesie projektowania nowych i modernizowania starych maszyn podczas całego ich cyklu życia: wszystko dla zagwarantowania bezpieczeństwa pras.

Nowa norma EN ISO 16092 dotycząca bezpieczeństwa pras!

Norma EN ISO 16092 składa się z czterech części. Część 1 opisuje aspekty bezpieczeństwa wspólne dla wszystkich pras. Część 2 dotyczy pras mechanicznych, Część 3 – pras hydraulicznych, a Część 4 – pras pneumatycznych. Zgodnie z dyrektywą maszynową prasy są częściowo przedmiotem części Załącznika IV. Innymi słowy są one zaliczane do „maszyn niebezpiecznych” ze specjalną procedurą zgodności, która jest oparta w szczególności na zharmonizowanych normach EN. Norma EN ISO 16092 Część 1 i Część 3 jest harmonizowana od marca 2019 r. Okres przejściowy kończy się we wrześniu 2021 r. w przypadku EN 692 i EN 13736 oraz w marcu 2021 r. w przypadku EN 693.

 • PN-EN ISO 16092-1: Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa
 • prEN ISO 16092-2: Obrabiarki – Bezpieczeństwo pras – Część 2: Prasy mechaniczne. Poprzednik: EN 692
 • EN ISO 16092-3: Bezpieczeństwo obrabiarek – Prasy – Część 3: Wymagania bezpieczeństwa dla pras hydraulicznych. Poprzednik: EN 693
 • prEN ISO 16092-4 Obrabiarki – Bezpieczeństwo pras – Część 4: Prasy pneumatyczne. Poprzednik EN 13736.

Kluczowe zmiany

 • Poziom poszczególnych funkcji bezpieczeństwa został jeszcze określony zgodnie z normą EN 954-1, która została wycofana jakiś czas temu. Aktualna seria norm zawiera teraz wymagania dotyczące wymaganego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1.
 • Typ napędu do inicjowania niebezpiecznych ruchów został całkowicie zmieniony i poddany ponownej ocenie pod względem dostępności.
 • Specyfikacje dotyczące pomiaru hałasu zostały zmienione.
 • Norma została opublikowana wraz z częścią ogólną, niezależnie od typu, napędu oraz z częściami dotyczącymi konkretnych pras.

Co firma Pilz ma do zaoferowania w zakresie bezpieczeństwa pras?

 • Ponad 25 lat doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa pras
 • Członek Europejskiego Komitetu Lustrzanego ds. DIN, z bezpośrednim dostępem do odpowiednich aktualnych norm
 • Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa do wszystkich rodzajów pras: dzięki naszym usługom sięgającym od oceny ryzyka po zgodność z przepisami międzynarodowymi
 • Wdrażanie złożonych ocen technicznych i środków dotyczących poszczególnych maszyn
 • Modernizacja pras
 • Wdrażanie kompletnych systemów sterowania prasami: zarówno dla nowych pras, jak i modernizacji istniejących
 • Produkty: kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2 i system automatyzacji PSS 4000 ze specjalnymi modułami i blokami oprogramowania do bezpiecznego sterowania prasami.
Nowa norma EN ISO 16092

Bezpieczeństwo pras – dzięki konfigurowalnym kompaktowym sterownikom PNOZmulti 2

PNOZ m EF 8DI2DOT

PNOZmulti 2 to modułowe sterowniki bezpieczeństwa: dostępne są dwa urządzenia bazowe i wiele modułów rozszerzeń do różnych aplikacji. Wdrażanie małych sterowników jest szczególnie łatwe dzięki elastycznemu oprogramowaniu.

Opracowaliśmy dwubiegunowy moduł wyjścia półprzewodnikowego PNOZ m EF 8DI2DOT do monitorowania pras mechanicznych. Służy on do uruchamiania zaworów bezpieczeństwa prasy, jak również innych aktuatorów, które wymagają przełączania dwubiegunowego. PNOZ m EF 8DI2DOT posiada dwa wyjścia bezpieczeństwa i osiem wejść cyfrowych, dla których można skonfigurować czas filtrowania. Korzystaj z krótkich czasów cyklu ok. 3 ms i krótkich czasów reakcji poniżej 8 ms. Funkcje bezpieczeństwa prasy można łatwo i szybko skonfigurować dzięki certyfikowanym blokom prasy w Konfiguratorze PNOZmulti

Przy szerokości 22,5 mm nowy moduł prasy zmieści się w każdej szafie sterowniczej, zarówno w nowej, jak i modernizowanej prasie!

Dalsze informacje na temat kompaktowych sterowników PNOZmulti 2.

Rozwiązania i koncepcje bezpieczeństwa dla wszystkich typów pras

Możemy dostarczyć rozwiązania dla wszystkich typów pras, począwszy od obsługiwanej ręcznie pojedynczej stacji obróbczej do w pełni zautomatyzowanej linii pras. W przypadku specjalnych wymagań dotyczących pras, opracowaliśmy elektroniczną wersję krzywki obrotowej, która w połączeniu z systemem sterowania PSS 4000 – zwiększa wydajność i bezpieczeństwo pras. W przypadku pras krawędziowych możemy zaproponować wyjątkowo wydajne rozwiązanie z zastosowaniem wizyjnego systemu bezpieczeństwa PSENvip.

Retrofit pras– poprawa wydajności starszych pras

Odpowiednie zaplanowanie modernizacji pozwala naszym specjalistom wyposażać nawet bardzo stare maszyny w najnowsze układy elektryczne i układy sterowania oraz we właściwe zabezpieczenia. Na przykład prasy mimośrodowe lub hydrauliczne charakteryzują się solidną podstawą i odporną na uszkodzenia mechaniką. Po modernizacji prasy przez kolejnych 10 do 20 lat mogą pracować przy wysokiej wydajności i jakości, spełniając niezbędne wymagania bezpieczeństwa.

Korzyści dla bezpieczeństwa pras

Nasze rozwiązania dla bezpieczeństwa pras

 • Bezpieczeństwo ludzi i maszyn z utrzymaniem wysokiej dostępności i elastyczności
 • Większa wydajność dzięki zoptymalizowanym procedurom roboczym i najnowszej technologii bezpieczeństwa
 • Skrócone czasy przestojów
 • Usługi obejmujące cały cykl eksploatacji maszyn: od oceny ryzyka poprzez oznakowanie CE aż po szkolenia
 • Zatwierdzone koncepcje bezpieczeństwa zgodnie z międzynarodowymi normami i standardami.

Pobrane dokumenty

Zapoznaj się z naszymi materiałami, w których znajdziesz informacje na temat naszych usług dotyczących pras i obróbki metali. Poznasz naszą ofertą w zakresie wyposażenia, modernizacji i obsługi pras.

Informacja do pobrania: „Urządzenia bezpieczeństwa, modernizacja i obsługa pras”

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl