Przepisy i normy – wiedza dotycząca bezpieczeństwa maszyn

Osoba siedząca przed laptopem i czytająca tekst na kartce papieru

Zmieniające się technologie, a także coraz bardziej efektywne koncepcje produkcji i automatyzacji wymagają zastosowania inteligentnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa maszyn. Produkty o rosnącym stopniu złożoności oraz zmiany w świecie norm i regulacji wymagają stałego transferu wiedzy. Rozporządzenie na rozporządzeniu – co jest najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i ochrony instalacji oraz maszyn? Które rozporządzenia, dyrektywy i normy mają zastosowanie? Większość krajów na całym świecie dysponuje regulacjami zapewniającymi zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn. Obejmują one różnego rodzaju przepisy: od ustaw, po inne, niemające charakteru wiążącego zalecenia. Dowiedz się więcej.

Wiadomości

Informacje ogólne

Kompendium bezpieczeństwa – odniesienie do norm dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego

Kompendium bezpieczeństwa umożliwia zorientowanie się co do sposobu postępowania z normami i dyrektywami. Skierowane jest ono do wszystkich specjalistów zajmujących się mechaniką i instalacjami, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne i związane z nim aspekty. Dostępne jest już 5. wydanie Kompendium bezpieczeństwa.

Uzyskaj informacje na temat:

 • Odpowiedzialności za produkt, w tym ustawy dotyczącej odpowiedzialności związanej z produktem,
 • Norm, dyrektyw i aktów prawnych
  - dotyczących między innymi oznakowania CE,
  - specyfikacji normatywnych dotyczących stosowania robotów przemysłowych,
  - bezpiecznej współpracy człowieka z robotem (HRC)
  - bezpiecznego programowania zgodnie z normą EN ISO 13849-1
 • Zastosowania urządzeń ochronnych zgodnie z dyrektywą maszynową i odpowiednimi normami
 • Bezpiecznej technologii sterowania i bezpieczeństwo w ramach koncepcji Przemysłu 4.0, bezpiecznej komunikacji, bezpiecznego sterowanie ruchem
 • Projektu mechanicznego, pneumatycznego i hydraulicznego
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl