Ustawy i normy – ustawy, dyrektywy i normy odnoszące się do bezpieczeństwa maszyn

Ustawy i normy – ustawy, dyrektywy i normy odnoszące się do bezpieczeństwa maszyn

Regulacje przepisów – co jest najistotniejsze dla bezpieczeństwa instalacji i maszyn? Które normy obowiązują w danym sektorze przemysłu? Co należy uwzględnić przy sprzedaży towarów na skalę międzynarodową? Większość krajów na całym świecie dysponuje regulacjami zapewniającymi zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn, począwszy od obowiązujących ustaw po zalecenia niemające charakteru wiążącego. Zapoznaj się z przeglądem obowiązujących na całym świecie ustaw, dyrektyw i norm dotyczących bezpieczeństwa maszyn.

Informacje ogólne

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl