Kwalifikacje

Kwalifikacje

Podążaj swoją indywidualną ścieżką rozwoju, aby osiągać sukces zawodowy i rozwój osobisty.

Dzięki naszej koncepcji szkoleniowej możesz stopniowo zgłębiać swoją wiedzę i kontynuować szkolenie aż do osiągnięcia wymaganego poziomu kwalifikacji. Nasze szkolenia dzielą się na cztery poziomy – od poziomu podstawowego do certyfikowanego specjalisty.

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje na temat poziomów szkoleń. Rekomendacje dotyczące ścieżek rozwoju można znaleźć w odpowiednich materiałach szkoleniowych.

Do oferty szkoleniowej

Ścieżka rozwoju

Poziom: Wstępne

Poziom: Wstępne

Na tym poziomie możesz uczestniczyć w szkoleniach bez posiadania wiedzy specjalistycznej związanej z daną tematyką. Nasz program przewiduje wprowadzenie do danej tematyki, następnie dokładny przegląd zagadnień, po czym możliwy jest wybór specjalizacji i uczestniczenie w szkoleniach na wyższych poziomach. Na tym poziomie oferujemy również szkolenia online umożliwiające samodzielne opanowanie części materiału.

Poziom: Podstawowe

Poziom: Podstawowy

Na tym poziomie omawiamy niezbędne podstawy do  prawidłowego zrozumienia kwestii technicznych. Oprócz podstawowej wiedzy,prezentujemy także mniej złożone zagadnienia. Stanowią one podstawę do dalszych kwalifikacji na poziomie „Zaawansowanym”.

Poziom: Zaawansowane

Poziom: Zaawansowany

Jeśli dysponujesz wystarczającą wiedzą i doświadczeniem w danym zakresie, nasza oferta jest dla Ciebie jak najbardziej odpowiednia. Aby zdobyć wiedzę odpowiadającą temu poziomowi, możesz wcześniej ukończyć szkolenia wstępne i podstawowe.

Poziom: Eksperckie

Poziom: Eksperckie

Poziom ten umożliwia zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem jednostki notyfikowanej.

Szkolenia specjalne

Oprócz szkoleń o różnych poziomach zaawansowania, w wielu obszarach oferujemy możliwość głębszego zapoznania się z specyficznymi zagadnieniami. Wiedza specjalistyczna dla  obecnych i przyszłych specjalistów.

Międzynarodowa

Oferujemy szkolenia na całym świecie. Wiele naszych szkoleń ma jednolity charakter i można w nich uczestniczyć we wszystkich oddziałach Pilz. Na życzenie oferujemy je również w innych krajach. W ten sposób masz możliwość wdrożenia w swojej firmie ogólnoświatowego poziomu kwalifikacji.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl