Dostęp tylko dla upoważnionych osób!

Nawet najlepszy system ryglowania lub kontroli dostępu jest bezwartościowy, jeśli sieć przemysłowa nie jest odpowiednio zabezpieczona przed nieautoryzowaną ingerencją. Konieczne jest zatem wprowadzenie kompleksowej koncepcji bezpieczeństwa, która uwzględnia zagadnienia związane z zarówno bezpieczeństwem maszyn, jak i bezpieczeństwem przemysłowym. Dwa możliwe scenariusze w razie powstania luki w zabezpieczeniach to utrata jakości oraz nieplanowane przestoje maszyn. Dlatego tym ważniejsza jest ochrona maszyn i urządzeń w taki sposób, aby dostęp do nich miał tylko upoważniony personel i aby uniemożliwić ingerencję w układ sterowania z zewnątrz.

Firma Pilz oferuje spójną koncepcję dostępu do maszyn, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo samej maszyny, ale także jej bezpieczeństwo przemysłowe. Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w dziedzinie bezpiecznej kontroli uprawnień dostępu!

Nasze rozwiązania dla ochrony dostępu i ochrony danych

W każdej firmie istnieją obszary, które należy chronić przed niepożądaną ingerencją. Niemniej ochrona człowieka przed zagrożeniami ze strony maszyny to za mało – konieczna jest także ochrona maszyny przed zagrożeniami ze strony człowieka. W związku z tym kwestie bezpieczeństwa maszyn oraz bezpieczeństwa przemysłowego muszą być traktowane jako równoważne.
System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion, modułowy system ryglowania, sterownik PNOZmulti 2 oraz moduł SecurityBridge to elementy rozwiązania, które uwzględnia nie tylko wymogi bezpieczeństwa maszyn, ale także nadaje uprawnienia inżynierom serwisowym oraz innym osobom i ich rolom. Dzięki temu pracownicy są chronieni przed wszelkimi zagrożeniami ze strony maszyny, a sama maszyna jest chroniona przed błędami obsługi i zewnętrzną ingerencją.

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion uwierzytelnia operatorów na podstawie danych przechowywanych na zabezpieczonym kluczu RFID i upoważnia ich do wykonywania określonych działań na podstawie zapisanych uprawnień. Otwarcie systemu ryglowania nie jest możliwe, dopóki moduł czytnika nie zarejestruje prawidłowego uprawnienia. Dostęp za pośrednictwem sieci nadzoruje moduł SecurityBridge. Monitoruje on komunikację ze sterownikiem i gwarantuje zabezpieczenie przed nieautoryzowaną ingerencją w działanie systemów poprzez sieć.
Dzięki temu oferujemy spójną koncepcję zabezpieczenia dostępu do maszyn, która uwzględnia nie tylko bezpieczeństwo maszyn, ale także bezpieczeństwo przemysłowe.

Pobierz broszurę

Poniżej prezentujemy ofertę produktów zapewniających bezpieczeństwo dostępu do instalacji i maszyn.

Ochrona maszyn i bezpieczeństwo przemysłowe

System wyboru trybu pracy i kontroli uprawnień dostępu PITmode fusion

PITmode fusion

Rozwiązanie PITmode fusion pozwala chronić instalację i maszyny przed nieautoryzowaną ingerencją oraz zapobiegać uszkodzeniom wynikającym z niewłaściwego użytkowania. Oprócz kontroli uprawnień dostępu PITreader możliwy jest także wybór bezpiecznego trybu pracy z wykorzystaniem rozwiązania PITmode fusion. W ten sposób można połączyć wiele funkcji bezpieczeństwa w jednym systemie.

Bezpieczna kontrola dostępu

Sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2

Zastosowanie elastycznych i wszechstronnych rozwiązań oraz globalny standard bezpieczeństwa dla wszystkich typów maszyn to najlepszy sposób na monitorowanie zatrzymania awaryjnego, systemów ryglowania, kurtyn świetlnych, sterowania oburęcznego oraz wielu innych elementów. Za pomocą graficznego narzędzia konfiguracyjnego można skorzystać z certyfikowanych bloków funkcyjnych w celu łatwego tworzenia uprawnień dostępu w oparciu o moduł PITmode fusion.

Bezpieczne sterowanie

Narzędzie programowe PNOZmulti Configurator

Modułowy system ryglowania drzwi

Modułowy system ryglowania drzwi

Dzięki wprowadzeniu ochrony dostępu do maszyny można chronić personel przed jej niebezpiecznymi ruchami. To właśnie do tego służy modułowy system ryglowania. Zapewnia niezawodną ochronę systemów ryglowania oraz pozwala tworzyć spersonalizowane systemy dostosowane do konkretnych aplikacji. Użytkownicy zyskują ekonomiczne połączenie szeregowe, szybką diagnostykę, z dodatkowymi elementami operatorskimi i przyciskami oraz opcjonalną funkcją zwolnienia awaryjnego.

Ochrona drzwi

Moduł SecurityBridge

Nawet najlepsze zabezpieczenia dostępu do instalacji i maszyn są bezwartościowe, jeśli nie można wykluczyć włamania do systemu sterowania i zewnętrznej ingerencji w jego działanie. Moduł SecurityBridge chroni sterowniki Pilz przed manipulacją. Monitoruje przepływ danych między komputerem a sterownikiem i zgłasza nieautoryzowane zmiany w schemacie sterowania, chroniąc w ten sposób sterowniki przed atakami z sieci i nieautoryzowanym dostępem.

Ochrona sterowników przed manipulacją

Moduł SecurityBridge

Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu — System I.A.M.

Mężczyzna w kasku przed maszyną

Pod hasłem  „Identyfikacja i zarządzanie uprawnieniami dostępu – I.A.M.”  oferujemy szeroki pakiet produktów i oprogramowania, a także spersonalizowane rozwiązania dla codziennych potrzeb w zakresie zarządzania uprawnieniami dostępu. Od prostego uwierzytelniania do kompleksowego zarządzania uprawnieniami dostępu, od wyboru trybu pracy do elektronicznego zabezpieczenia instalacji na czas konserwacji.

Bezpieczeństwo i ochrona w jednym systemie!

Informacje dostępne są tutaj

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl