Ochrona ludzi

Logo na zielonym tle z dwoma dłońmi i symbolem człowieka

W firmie Pilz ludzie i ich bezpieczeństwo są na pierwszym miejscu. To nasz firmowy obowiązek.

Na całym świecie rozwiązania w zakresie automatyzacji firmy Pilz chronią ludzi w branży budowy maszyn, intralogistyki, technologii kolejowej lub robotyki przed potencjalnymi zagrożeniami, które występują w procesie lub w środowisku produkcyjnym.

 

 

Pracownicy

Nasi pracownicy są naszymi ambasadorami bezpieczeństwa – i zrównoważonego rozwoju. Dzięki pasji i kreatywności każdego z nich, naszym celem jest zapewnienie, że dzisiejszy świat pozostaje miejscem, w którym warto żyć.

Firma Pilz stawia na długoterminową współpracę. Długi okres świadczonych usług jest tego potwierdzeniem. Wartości naszej firmy, wyrosłe z chrześcijańskich korzeni, wraz z szacunkiem i respektem dla innych kultur i religii świata, zachęcają do wspólnego działania.

Dla firmy Pilz, która zajmuje się bezpieczną automatyzacją, zdrowie i bezpieczeństwo mają najwyższy priorytet: Firma Pilz spełnia wymagania stawiane przez system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001 i zapewnia swoim pracownikom bezpieczeństwo.

Kobieta stojąca przed maszyną, trzymająca produkt
Ambasadorzy bezpieczeństwa

Ambasadorzy bezpieczeństwa

Pilz od kilkudziesięciu lat angażuje się w tworzenie standardów bezpieczeństwa maszyn. Ponad 30 ekspertów firmy Pilz aktywnie pracuje na całym świecie nad około 100 normami dotyczącymi produktów i zastosowań w prawie 80 komitetach normalizacyjnych.

Dzielimy się naszą wiedzą: od lat 70. oferujemy klientom kompleksowy program szkoleń. Dlatego właśnie założyliśmy Akademię Pilz. Nasi trenerzy są specjalistami z wieloletnim doświadczeniem w zakresie bezpiecznej technologii automatyzacji.

Nasza oferta szkoleń

Szkolenie i dalsze kształcenie

Od ponad 40 lat prowadzimy szkolenia w siedzibie firmy w  Ostfildern, zabezpieczając w ten sposób dużą część naszego zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę – dzięki temu zapewniamy zrównoważony rozwój. Oprócz około 20 programów praktyk zawodowych firma oferuje również taką samą liczbę miejsc na studiach równoległych. W ten sposób dajemy studentom możliwość rozpoczęcia kariery zawodowej w innowacyjnej firmie i nauki zawodu z perspektywą na przyszłość. 

Po przyjęciu nowych pracowników ich dalsze kształcenie jest dla nas bardzo ważne. Dlatego za pośrednictwem Akademii Pilz regularnie szkolimy nie tylko klientów, ale także naszych pracowników w zakresie istotnych z punktu widzenia firmy zagadnień.

Kariera w firmie Pilz

Uczestnik szkolenia z laptopem
Trzy splecione dłonie

Społeczeństwo

Firma Pilz poważnie traktuje również swoją odpowiedzialność społeczną poza firmą. Sprzeciwiamy się rasizmowi i wszelkim formom dyskryminacji, jesteśmy zaangażowani w równość płci i wspieramy integrację osób niepełnosprawnych. Stoimy na straży równych szans podczas rekrutacji i zatrudnienia oraz zobowiązujemy się do zapewnienia ciągłej i ukierunkowanej poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Odrzucamy wszelkie formy pracy przymusowej i pracy dzieci oraz przestrzegamy międzynarodowych praw człowieka.

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl