Środowisko

Redukcja emisji

Symbol planety na zielonym tle

Naszym celem, jako „Ambasadorów bezpieczeństwa”, jest poprawa bezpieczeństwa ludzi i maszyn na całym świecie. Dotyczy to również środowiska, w którym żyjemy i pracujemy. W firmie Pilz jesteśmy świadomi, gdzie i jak wysoka jest nasza emisja gazów cieplarnianych. Naszym celem jest zastosowanie odpowiednich środków, jako zespół globalny, w celu maksymalnego ograniczenia tej emisji!

Dopiero gdy nie możemy zidentyfikować żadnych dodatkowych środków, powinniśmy kompensować emisje, których nie można uniknąć. Szczególnie ważny jest dla nas regionalny charakter tych działań.

Zarządzanie energią i środowiskiem

Dzięki zintegrowanemu zarządzaniu energią i środowiskiem firma Pilz stale monitoruje swoją efektywność energetyczną i wydajność w zakresie ochrony środowiska w celu zidentyfikowania wszelkich słabych punktów i unikania marnowania zasobów. Celem jest ciągłe zwiększanie efektywności energetycznej i ochrony środowiska. 

Od marca 2016 roku firma Pilz posiada system zarządzania oddziaływaniem na środowisko zgodnie z normą ISO 50001 oraz system zarządzania energią zgodnie z normą PN-EN ISO 14001. Pomagają one realizować nasz cel, jakim jest praca i produkcja w przyjazny dla środowiska i energooszczędny sposób.

Zdjęcie mężczyzny przed ścianą z certyfikatami w tle

Dostawcy

Zarówno transport, jak i wstępna produkcja komponentów mają znaczący wpływ na nasze środowisko. Dlatego określamy specyfikacje dla naszych dostawców i wymagamy bardziej zrównoważonego podejścia. Są oni ściśle zaangażowani w zarządzanie substancjami zanieczyszczającymi przez firmę Pilz. Zagadnienia efektywności energetycznej i ochrony środowiska to dodatkowe czynniki brane pod uwagę podczas zakupu produktów i usług.

Zdjęcie budynku Ostfildern Pilz

Efektywne energetycznie usługi budowlane

Na całym świecie firma Pilz przywiązuje dużą wagę do kwestii efektywnych energetycznie usług budowlanych podczas planowania nowych i istniejących budynków.

Obejmują one na przykład:

  • Zintegrowane systemy geotermalne w budynkach produkcyjnych
  • Systemy solarne na budynkach firmy Pilz w siedzibie głównej w Ostfildern
  • Eko-elektryczność w siedzibie głównej w Ostfildern
  • Ciągły rozwój regeneracyjnego wytwarzania ciepła na całym świecie

Postawienie na zrównoważony rozwój i ochronę środowiska

Program Blue Competence

Firma Pilz jest członkiem inicjatywy Blue Competence, inicjatywy zrównoważonego rozwoju Niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów VDMA. W toku realizacji programu powstała sieć powiązań sektora budowy maszyn w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz gromadzone są zasoby, wiedza i doświadczenie VDMA. W ramach współpracy firma Pilz zobowiązała się do przestrzegania 12 zasad dotyczących zrównoważonego rozwoju w obszarze budowy maszyn  (www.bluecompetence.net/about).

Certyfikat ÖKOPROFIT

Od 2007 roku firma Pilz posiada pieczęć ÖKOPROFIT, przyznaną jej za działalność związaną z ochroną środowiska przez okręg Esslingen.

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl