Cztery poziomy kwalifikacji - nowa koncepcja szkoleniowa Pilz

Numer zamówienia 215319 | Wstępne

Zaplanuj z nami swoją indywidualną ścieżkę rozwoju

Treść szkoleń Pilz Polska zaprojektowano w sposób umożliwiający optymalizację kwalifikacji pracowników oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego i osobistego. Dzięki jasnemu podziałowi szkoleń na poziomy, możesz podążać swoją indywidualną ścieżką rozwoju oraz stopniowo zgłębiać wiedzę i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w swoim własnym tempie. Międzynarodowy charakter firmy oraz jej doświadczeni trenerzy są gwarancją wysokiej jakości oferowanych szkoleń. O naszych kwalifikacjach świadczą też organizowane cyklicznie we współpracy z TÜV NORD® szkolenia certyfikowane kończące się pisemnym egzaminem.

Szkolenia wstępne

Uczestnictwo w szkoleniach wstępnych nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Nasz program przewiduje wprowadzenie do danej tematyki, następnie dokładny przegląd zagadnień, po czym wybór specjalizacji i przygotowanie do szkoleń na wyższych poziomach.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA

1T000156
DOSTĘPNE WKRÓTCE

WBT – Bezpieczeństwo maszyn – Wprowadzenie i wdrożenie praktyczne  – szkolenie online

Szkolenie umożliwia zapoznanie się podstawowymi zagadnieniami na temat bezpieczeństwa maszyn w sposób interaktywny. Wszystkie moduły szkolenia zawierają ćwiczenia praktyczne.

Szkolenia podstawowe

Szkolenia na poziomie podstawowym pozwalają zapoznać się podstawami zagadnieniami niezbędnymi do prawidłowego zrozumienia kwestii technicznych. Oprócz podstawowej wiedzy, prezentujemy także mniej złożone zagadnienia. Stanowią one podstawę do dalszych kwalifikacji na poziomie „Zaawansowanym” i „Eksperckim”.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA
1T000013

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie porusza kwestie odpowiedzialności producenta za produkt, a użytkownika za stan maszyn i urządzeń.

1T000061

PNOZmulti – obsługa i diagnostyka

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z konfigurowalnym systemem sterowania serii PNOZmulti. Szkolenie obejmuje również zagadnienia konfiguracji sprzętowej, programowania oraz diagnostyki dla każdego sterownika z tej serii.
1T000066

Sterownik PSS4000  – diagnostyka i serwis

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z systemem sterowania PSS4000 i środowiskiem programowania PAS4000. W jego trakcie prezentowana jest struktura sprzętowa, programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania.

Szkolenie dostępne również dla sterownika PSS4000R - wersja dla aplikacji kolejowych.

187639

Dobór, projektowanie i instalacja podstawowych urządzeń bezpieczeństwa

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie jest wprowadzeniem do zagadnienia redukcji ryzyka za pomocą urządzeń technicznych. W jego trakcie omawiane są zarówno wymagania prawne, jak i podział typowych urządzeń bezpieczeństwa oraz sposoby ich instalacji wraz z ćwiczeniami praktycznymi.
1T000016 Wizualizacja z użyciem PASvisu Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika z różnymi sposobami wykorzystania oprogramowania PASvisu. Bazuje na wykorzystaniu ćwiczeń praktycznych i praktycznych aplikacji.

Szkolenia zaawansowane

Szkolenia na tym poziomie wymagają podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Poruszają zagadnienia z zakresu norm umożliwiających spełnienie wymagań prawnych związanych z maszynami.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA
JEDNODNIOWE    
1T000043

Projektowanie układów bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesami i normami ważnymi w projektowaniu i ocenie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Szkolenie to przedstawia zakres stosowania normy PN-EN ISO 13849-1 w procesie projektowania instalacji elektrycznych.
1T000051

Bezpieczeństwo stanowisk zrobotyzowanych

Pobierz kartę szkolenia

Projektowanie aplikacji z wykorzystaniem robota wymaga szczególnej uwagi w kwestiach bezpieczeństwa, a wirtualna rzeczywistość jest doskonałym narzędziem pozwalającym m.in. na symulację i wizualizację niebezpiecznych warunków pracy oraz procesów, które trudno zobrazować w inny sposób.
1T000056

LoTo: Lockout Tagout – izolowanie energii podczas napraw i konserwacji

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia szczegóły dotyczące wymagań procedury lockout tagout. Obejmuje wymagania prawne, a także przykłady zastosowania praktycznych rozwiązań zarówno dla producentów maszyn, jak i użytkowników.
1T000083

Bezpieczna współpraca człowieka z robotem kolaborującym

Pobierz kartę szkolenia

Podczas szkolenia przedstawione zostaną najważniejsze aspekty, jakie należy wziąć pod uwagę przy ocenie aplikacji wykorzystującej roboty współpracujące oraz omówione zostaną środki bezpieczeństwa jakie należy zastosować.
1T000158

Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia wymagania stawiane maszynom w zakresie konstrukcji, obsługi, ergonomii pracy, układów sterowania oraz układów zatrzymania awaryjnego zgodnie z Dyrektywą Maszynową oraz wymogi dotyczące oznaczenia CE i wprowadzenia maszyn na rynek europejski.
1T000107 Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka – praktyczne warsztaty w zakładzie pracy Szkolenie w formie praktycznych warsztatów obejmujących ocenę wybranej maszyny/linii wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowaniem planu naprawczego.
215919 NOWOŚĆ
 

Proces oznakowania znakiem CE maszyn oraz odpowiedzialność producenta za wyrób

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia wymagań stawiane producentom maszyn i maszyn nieukończonych, którzy wprowadzają je do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG)

1T000058
NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach przemysłowych (EN/IEC 60204)

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego instalacji i maszyn przemysłowych. 
1T000197
NOWOŚĆ

Bezpieczeństwo aplikacji wykorzystujących pojazdy AGV

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie zapewnia wszechstronną wiedzę na temat prawidłowej obsługi pojazdów AGV/AMR w miejscu pracy. W jego trakcie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat podstawowych wymogów bezpieczeństwa dla tego rodzaju pojazdów.

235724
NOWOŚĆ

Zaawansowany kurs projektowania układów bezpieczeństwa wg normy PN-EN ISO 13849-1 wraz z warsztatami praktycznymi przy użyciu oprogramowania SISTEMA

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z normami ISO 13849-1 i ISO 13849-2 poprzez omówienie wszystkich parametrów dotyczących niezawodności projektowanych funkcji bezpieczeństwa. Zawarte w szkoleniu bogate warsztaty ułatwią przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne oraz zapoznanie uczestników z podstawami obsługi oprogramowania Sistema.
DWUDNIOWE    
179876
 

Praktyczne sposoby oceny i redukcji ryzyka
 

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawodawstwem obowiązującym w UE oraz podstawami bezpieczeństwa maszyn w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Dzięki praktycznym przykładom uczestnicy zostaną zapoznani z metodami oceny ryzyka oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom stwarzanym przez maszyny.
180280
 

Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie (zakup, modernizacja, import maszyn)

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie analizuje wymagania stawiane pracodawcom, którzy uruchamiają nowe stanowiska pracy przy obsłudze maszyn. Porusza także kwestie związane z modernizacjami i importem maszyn na rynek UE.
195135 Bezpieczeństwo procesowe instalacji przemysłowych
 
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z problematyką poważnych awarii z udziałem substancji niebezpiecznych w nawiązaniu do obowiązujących regulacji prawnych, zaleceń normatywnych i stosowanych Dobrych Praktyk. Omawia zasady bezpieczeństwa i systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem procesowym.
195132 Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe na instalacjach przemysłowych Szkolenie omawia minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z mozliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej. Zakres tematyczny obejmuje pełen zestaw zagadnień z Dyrektyw ATEX i ATEX USERS. 

Szkolenia eksperckie

Szkolenia na poziomie eksperckim umożliwiają zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem jednostki notyfikowanej TÜV NORD®.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA
1T000047

CMSE®  – Certified Machinery Safety Expert

Ulotka szkoleniowa

Szkolenie bazuje na kompleksowym podejściu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn, umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną TÜV NORD® oraz tytułu CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.
1T000087 Recertyfikacja CMSE® Recertyfikacja CMSE® stanowi integralną część programu CMSE®. Wymagana jest raz na 4 lata w celu przedłużenia ważności certyfikatu CMSE®.

Wtorki z Pilz Polska - cykl webinariów Pilz

W ramach nowego cyklu oferujemy możliwość skorzystania z darmowej oferty webinariów poruszających zagadanienia bezpieczeństwa maszyn

Archiwum webinariów

Kontakt

Nie znalazłeś w naszej ofercie interesującego Cię szkolenia, chcesz poznać zagadnienia bezpieczeństwa związane z specyficznymi typami maszyn, chcesz zamówić szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb i potrzeb swoich pracowników. Skontaktuj się z nami w celu przygotowania dedykowanej oferty szkoleniowej: akademiapilz@pilz.pl

Chciałbyś zarezerwować to szkolenie w innym terminie lub miejscu? Interesują Cię inne zagadnienia? Wyślij do nas zapytanie, a z przyjemnością dobierzemy szkolenie spełniające Twoje oczekiwania.

Indywidualne zapytanie

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby wysłać „indywidualne zapytanie”.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl