Bezpieczeństwo maszyn i automatyzacji

Numer zamówienia 215319 | Wstępne

Zaplanuj z nami swoją indywidualną ścieżkę rozwoju

Treść szkoleń Pilz Polska zaprojektowano w sposób umożliwiający optymalizację kwalifikacji pracowników oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego i osobistego. Dzięki jasnemu podziałowi szkoleń na poziomy, możesz podążać swoją indywidualną ścieżką rozwoju oraz stopniowo zgłębiać wiedzę i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w swoim własnym tempie. Międzynarodowy charakter firmy oraz jej doświadczeni trenerzy są gwarancją wysokiej jakości oferowanych szkoleń. O naszych kwalifikacjach świadczą też organizowane cyklicznie we współpracy z TÜV NORD szkolenia certyfikowane kończące się pisemnym egzaminem.

Szkolenia wstępne

Uczestnictwo w szkoleniach wstępnych nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Nasz program przewiduje wprowadzenie do danej tematyki, następnie dokładny przegląd zagadnień, po czym wybór specjalizacji i przygotowanie do szkoleń na wyższych poziomach.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA

1T000156

WBT – Bezpieczeństwo maszyn - wprowadzenie i wdrożenie praktyczne

Szkolenie umożliwia zapoznanie się podstawowymi zagadnieniami gwarantującymi bezpieczeństwo maszyn. Wszystkie moduły szkolenia zawierają ćwiczenia praktyczne. Szkolenie ma formę interaktywnej platformy edukacyjnej.

Szkolenia podstawowe

Szkolenia na poziomie podstawowym pozwalają zapoznać się podstawami zagadnieniami niezbędnymi do prawidłowego zrozumienia kwestii technicznych. Oprócz podstawowej wiedzy, prezentujemy także mniej złożone zagadnienia. Stanowią one podstawę do dalszych kwalifikacji na poziomie „Zaawansowanym” i „Eksperckim”.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA TERMINY
1T000013

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Porusza podstawowe kwestie odpowiedzialności producenta za produkt, a użytkownika za stan maszyn i urządzeń.

3 grudnia 2024
1T000016 Wizualizacja z użyciem PASvisu Celem szkolenia jest zapoznanie użytkownika z różnymi sposobami wykorzystania oprogramowania PASvisu. Szkolenie bazuje na wykorzystaniu praktycznych ćwiczeń i aplikacji. Na zamówienie
1T000061

PNOZmulti – obsługa i diagnostyka

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie z konfigurowalnym systemem sterowania serii PNOZ multi. Szkolenie obejmuje również zagadnienia konfiguracji sprzętowej, programowania oraz diagnostyki dla każdego sterownika z tej serii.

5 marca 2024
21 maja 2024
24 września 2024

1T000066

Sterownik PSS4000  – diagnostyka i serwis

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie pozwala zapoznać uczestników z systemem sterowania PSS4000 i środowiskiem programowania PAS4000. W jego trakcie prezentowana jest struktura sprzętowa, programowanie, a także diagnostyka kompletnego systemu sterowania.

*Szkolenie dostępne również dla sterownika PSS4000R - wersja dla aplikacji kolejowych.

9 kwietnia 2024
29 października 2024
187639

Dobór, projektowanie i instalacja
podstawowych urządzeń
bezpieczeństwa

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie jest wprowadzeniem do zagadnienia redukcji ryzyka za pomocą urządzeń technicznych.
W jego trakcie omawiane są zarówno wymagania prawne, jak i podział typowych urządzeń bezpieczeństwa oraz sposoby ich instalacji wraz z ćwiczeniami praktycznymi.
Na zamówienie

Szkolenia zaawansowane

Szkolenia na tym poziomie wymagają podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa maszyn. Poruszają zagadnienia z zakresu norm umożliwiających spełnienie wymagań prawnych związanych z maszynami.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA TERMINY
JEDNODNIOWE  
1T000043

Projektowanie układów
bezpieczeństwa
wg PN-EN ISO 13849-1

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesami i normami ważnymi w projektowaniu i ocenie systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem.
Szkolenie przedstawia zakres stosowania normy PN-EN ISO 13849-1 w procesie projektowania instalacji elektrycznych.

12 czerwca 2024
1T000056

Lockout Tagout – bezpieczne
izolowanie energii podczas
napraw i konserwacji

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia szczegóły dotyczące wymagań procedury Lockout Tagout. Obejmuje wymagania prawne, a także przykłady zastosowania praktycznych rozwiązań zarówno dla producentów maszyn, jak i użytkowników. Na zamówienie
1T000058

Bezpieczeństwo elektryczne
w instalacjach przemysłowych
(EN/IEC 60204)

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa elektrycznego instalacji i maszyn przemysłowych.  14 marca 2024
1T000107

Praktyczne sposoby oceny
i redukcji ryzyka – praktyczne
warsztaty w zakładzie pracy

Szkolenie w formie praktycznych warsztatów obejmujących ocenę wybranej maszyny/linii wraz ze sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowaniem planu naprawczego. Na zamówienie
1T000158

Wymagania bezpieczeństwa
przy budowie i modernizacji
maszyn Dyrektywa Maszynowa
2006/42/EC

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia wymagania stawiane maszynom w zakresie konstrukcji, obsługi, ergonomii pracy, układów sterowania oraz układów zatrzymania awaryjnego zgodnie z Dyrektywą Maszynową oraz wymogi dotyczące oznaczenia CE i wprowadzenia maszyn na rynek europejski.

13 marca 2024
4 grudnia 2024

1T000197

Bezpieczeństwo aplikacji
wykorzystujących
wózki AGV

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie zapewnia wszechstronną wiedzę na temat prawidłowej obsługi wózków AGV/AMR w miejscu pracy. W jego trakcie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje na temat podstawowych wymogów bezpieczeństwa
dla tego rodzaju pojazdów.
24 kwietnia 2024
16 października 2024
1T000220 
NOWOŚĆ
 

Bezpieczna integracja robotów w środowisku przemysłowym

Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa robotów i rozwiązań wykorzystujących roboty. Porusza zagadnienia klasyfikacji robotów, cyberbezpieczeństwa, wymagań
dotyczących oceny ryzyka i jego redukcji, poziomu bezpieczeństwa funkcji ochronnych oraz walidacji aplikacji zrobotyzowanych.
23 kwietnia 2024
15 października 2024

215919

Proces oznakowania znakiem CE
maszyn oraz odpowiedzialność
producenta za wyrób

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie omawia wymagania stawiane producentom maszyn i maszyn nieukończonych w zakresie znaku CE, którzy wprowadzają je do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). 11 czerwca 2024
DWUDNIOWE  
179876
 

Praktyczne sposoby oceny
i redukcji ryzyka

Pobierz kartę szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prawodawstwem obowiązującym w UE oraz podstawami bezpieczeństwa maszyn w świetle norm zharmonizowanych z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. Dzięki praktycznym przykładom uczestnicy zostaną zapoznani z metodami oceny ryzyka oraz sposobami zapobiegania
zagrożeniom stwarzanym przez maszyny.
10-11 kwietnia 2024
10-11 września 2024
5-6 listopada 2024
180280
 

Obowiązki pracodawcy
związane z uruchomieniem
maszyn w zakładzie (zakup, modernizacja, import maszyn)

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie analizuje wymagania stawiane pracodawcom, którzy uruchamiają nowe stanowiska pracy przy obsłudze maszyn. Porusza także kwestie związane z modernizacjami i importem maszyn na rynek UE. 23-24 pażdziernika 2024
TRZYDNIOWE  
235724
NOWOŚĆ

Projektowanie układów bezpieczeństwa wg normy
PN-EN ISO 13849-1
wraz z warsztatami
praktycznymi przy użyciu oprogramowania SISTEMA

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z normami ISO 13849-1 i ISO 13849-2 poprzez omówienie wszystkich parametrów dotyczących niezawodności projektowanych funkcji bezpieczeństwa. Zawarte w szkoleniu bogate warsztaty ułatwią przełożenie wiedzy teoretycznej na umiejętności praktyczne oraz zapoznanie uczestników z podstawami obsługi oprogramowania Sistema. 19-21 marca 2024
8-10 października 2024

Szkolenia eksperckie

Szkolenia na poziomie eksperckim umożliwiają zdobycie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem jednostki notyfikowanej TÜV NORD.

NR SZKOLENIA NAZWA ZAGADNIENIA TERMINY
1T000047

CMSE  – Certified Machinery Safety Expert

Szkolenie bazuje na kompleksowym podejściu do zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn, umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną TÜV NORD oraz tytułu CMSE – Certified Machinery Safety Expert. 14-17 maja 2024
24-27 września 2024
19-22 listopada 2024
1T000087 Recertyfikacja CMSE Recertyfikacja CMSE stanowi integralną część programu CMSE. Wymagana jest raz na 4 lata w celu przedłużenia ważności certyfikatu CMSE. 12 marca 2024
22 października 2024

1T000184
NOWOŚĆ

CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Pobierz kartę szkolenia

Szkolenie zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyn, umożliwia uzyskanie międzynarodowego certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę notyfikowaną TÜV NORD oraz tytułu CEFS – Certified Expert in Functional Safety 18 czerwca 2024

Kontakt

Nie znalazłeś w naszej ofercie interesującego Cię szkolenia, chcesz poznać zagadnienia bezpieczeństwa związane z specyficznymi typami maszyn, chcesz zamówić szkolenie szyte na miarę Twoich potrzeb i potrzeb swoich pracowników. Skontaktuj się z nami w celu przygotowania dedykowanej oferty szkoleniowej: akademiapilz@pilz.pl

Chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej oferty?

Zapisz się na nasz newsletter

Brak zaplanowanych terminów szkoleń. Kliknij przycisk, aby wysłać „indywidualne zapytanie”.

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl