Polska | polski

Zabezpieczenie stref niebezpiecznych z wykorzystaniem optoelektronicznych urządzeń ochronnych

Kiedy wymagane jest zabezpieczenie stref niebezpiecznych z wykorzystaniem optoelektronicznych urządzeń ochronnych? Zastosuj optoelektroniczne urządzenia ochronne, gdy chcesz zatrzymać niebezpieczny ruch bez konieczności ograniczania dostępu do obszaru niebezpiecznego. W tym przypadku chroniony obszar zabezpieczany jest przez czujniki optyczne. Zapoznaj się z szeroką gamą możliwych aplikacji!

Ochrona dostępu cel zrobotyzowanych

Ochrona dostępu cel zrobotyzowanych

Chcesz chronić dostęp do celi swojego robota bez konieczności używania wygrodzeń zabezpieczających? Kurtyny świetlne są odpowiednie w przypadku konieczności zabezpieczenia strefy niebezpiecznej bez osłon. Monitorują one wkroczenie do strefy niebezpiecznej i bezpiecznie wyłączają ruchy robota, gdy tylko wykryją naruszenie tej strefy. Zatwierdzenie przez sterownik jest koniecznym warunkiem ponownego uruchomienia robota.

Zabezpieczenie robotów z wielu stron

Zamiast stosowania wygrodzeń zabezpieczających, można chronić roboty poprzez połączenie pary kurtyn świetlnych i dwóch kolumn ze zwierciadłami. Kolumny ze zwierciadłami odbijają promienie kurtyny, co sprawia, że wystarczy zastosować tylko jedną ich parę do zabezpieczenia wszystkich trzech monitorowanych stron. W rezultacie monitorują one bezpiecznie nie tylko dostęp do strefy chronionej, ale pozwalają również zaoszczędzić miejsce, koszty i czas instalacji!

Cele zrobotyzowane

Zabezpieczenie pras

Ochrona dostępu do pras

Wytrzymałe kurtyny świetlne charakteryzujące się krótkim czasem reakcji i wysokim poziomem wydajności są odpowiednie do ochrony pras. Do zapewnienia ochrony pracownikom obsługującym prasę wybierz kurtyny świetlne do ochrony palców! Prasa zostaje bezpiecznie zatrzymana, gdy tylko kurtyny świetlne wykryją obecność obiektu w chronionym polu.

Zabezpieczenie pras z wielu stron

W przypadku linii pras składających się z wielu stanowisk ma miejsce regularna wymiana narzędzi. Narzędzia te są transportowane po torach na przykład w celu ich wprowadzenia do lub z prasy. W takim przypadku miejsca podawania i odbierania materiału muszą być szczególnie chronione. Oszczędź miejsce, koszty i czas instalacji! Połącz parę kurtyn świetlnych z dwiema kolumnami ze zwierciadłami. Kolumny ze zwierciadłami odbijają promienie kurtyn świetlnych. Dzięki temu do monitorowania obszaru ze wszystkich trzech stron wymagana jest tylko jedna para kurtyn świetlnych!

Zabezpieczenie linii pras

Zabezpieczenie stanowisk roboczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

Zabezpieczenie stanowisk roboczych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie

Gdy kilka stanowisk roboczych znajduje się blisko siebie, kurtyny świetlne mogą wzajemnie się zakłócać. Chcesz uniknąć tych zakłóceń? Zastosuj kurtyny świetlne z wbudowanym kodowaniem! Kurtyny świetlne z wbudowanym kodowaniem nie powodują zakłóceń, nawet gdy znajdują się w bezpośredniej bliskości względem siebie. Ma to szczególnie znaczenie wówczas, gdy nadajnik pierwszej pary kurtyn wysyła wiązkę promieniowania w kierunku odbiornika drugiej pary kurtyn świetlnych. W takim przypadku pary kurtyn świetlnych można skonfigurować z wykorzystaniem różnych kodów wiązek.

Zabezpieczenie przenośników taśmowych z funkcją mutingu

Kurtyny świetlne z funkcją mutingu zapewniają bezpieczną obsługę w przypadku przenoszenia materiałów przez przenośnik taśmowy. Jest to szczególnie ważne podczas transportowania paczek w centrach logistycznych lub w obszarach magazynowych. W przypadku L-mutingu transport materiału możliwy jest tylko w jednym kierunku (naprzód). W przypadku wykorzystywania T-mutingu materiał można transportować w obu kierunkach (naprzód i wstecz).

Paczka rozpoznawana jest przez czujniki mutingu i może przemieszczać się przez obszar chronionego pola. W tym czasie włącza się lampa mutingu. Prędkość przenośnika taśmowego jest monitorowana a dane przesyłane są do sterownika.

Zabezpieczenie przenośników taśmowych

Ochrona przenoszonego materiału z funkcją blankingu

Zabezpieczenie z użyciem blankingu

W jaki sposób można ukryć obiekty, które zakłócają chroniony obszar kurtyn świetlnych? Używaj kurtyn świetlnych ze stałym lub pływającym blankingiem!

Blanking stały wymagany jest wówczas, gdy obiekty w sposób trwały przemieszczają się przez chroniony obszar, i tym samym przerywają wiązkę promieni kurtyny świetlnej. Blanking pływający stosowany jest w przypadku, gdy obiekty w sposób trwały wnikają do wnętrza chronionego obszaru, a przemieszczając się przerywają niektóre wiązki promieni kurtyny świetlnej. W obu przypadkach w momencie naruszenia pola poza zdefiniowanym obszarem blankingu następuje zatrzymanie niebezpiecznego ruchu urządzeń.

Ochrona dostępu wraz z zabezpieczeniem przed wtargnięciem

Chcesz zapewnić nie tylko bezpieczny dostęp do obszarów niebezpiecznych, ale również zabezpieczyć sam obszar pracy? Potrzebna Ci jest odpowiednia koncepcja bezpieczeństwa. Dla takiej aplikacji idealne są kurtyny świetlne połączone kaskadowo. Do połączenia dwóch par kurtyn świetlnych używaj kabla do łączenia kaskadowego. Kilka połączonych ze sobą kaskadowo kurtyn świetlnych zachowuje się jak jedna kurtyna, tworząc ciągły obszar chroniony. Takie aplikacje nie zezwalają na potwierdzenie w celu zapobiegania zainicjowaniu niebezpiecznego ruchu.

Zabezpieczenie z wykorzystaniem ochrony przed wtargnięciem

Zabezpieczenie aplikacji na niewielkich przestrzeniach

Zabezpieczenie aplikacji wymagających niewielkich przestrzeni

Kurtyny świetlne typu Slim są szczególnie użyteczne przy zabezpieczaniu aplikacji o niewielkich przestrzeniach. Kurtyny monitorują naruszenie strefy niebezpiecznej, bez konieczności wykorzystania większej przestrzeni. W momencie zakłócenia chronionego pola w bezpieczny sposób zatrzymują ruch maszyny.

Łączenie kaskadowe w aplikacjach na niewielkich przestrzeniach

Posiadasz instalacje montażu elementów elektronicznych? Nie masz wystarczająco dużo miejsca na montaż czujników bezpieczeństwa? Do zabezpieczenia swojej maszyny zastosuj wąskie bariery świetlne W przypadku długich linii maszyn możesz zastosować łączenie kaskadowe kurtyn świetlnych za pomocą kabli wzdłuż całej instalacji dla zachowania ciągłości pola chronionego. W przypadku wykrycia przez kurtyny świetlne naruszenia pola chronionego, instalacja zostaje w bezpieczny sposób zatrzymana.

Zabezpieczenie instalacji przy łączeniu kaskadowym
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl