Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle celulozowym i papierniczym

Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle celulozowym i papierniczym

Podczas produkcji i przetwarzania celulozy oraz papieru stosowane są niebezpieczne maszyny. Nawijanie papieru, wysoka prędkość obrotowa i niezwykłe rozmiary maszyn powodują wysokie czynniki ryzyka, stanowiące prawdziwe wyzwanie dla bezpieczeństwa maszyn. W Państwa bardzo konkurencyjnej branży niezwykle istotne jest połączenie bezpieczeństwa maszyn z wysoką dostępnością i produktywnością. Pomożemy Państwu osiągnąć na tym polu sukces.

Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Poprzez nasze usługi w okresie eksploatacji maszyny pomagamy producentom z branży celulozowej i papierniczej spełniać wymagania bezpieczeństwa maszyn.

  • W przypadku niebezpiecznych ingerencji w maszyny, na przykład po zerwaniu się papieru lub podczas jego nawijania konieczne jest stosowanie wyjątkowych środków ochronnych: Przełączniki zezwolenia, stałe urządzenia ochronne, pełzanie lub ostrzeżenie o rozruchu? Które rozwiązanie jest prawidłowe dla Państwa stwierdzimy na podstawie naszej oceny ryzyka i naszej koncepcji bezpieczeństwa.
  • Poprzez interpretację i zastosowanie obowiązujących norm C dla Państwa branży, jak na przykład PN-EN 1010 oraz PN-EN 1034 gwarantujemy zgodność Państwa maszyn i urządzeń z wymaganiami prawnymi.

Nasze usługi

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl