Projekt bezpieczeństwa maszyn

Trzeci krok do bezpieczeństwa maszyn: Projekt bezpieczeństwa

Projekty bezpieczeństwa firmy Pilz są opracowywane zgodnie z wymaganiami klienta. Uwzględniają one potencjalne zagrożenia już na etapie projektowania. Dbamy o to, aby wdrożenie miało minimalny wpływ na koszty i wydajność maszyn klienta.

Twoje wymagania

Projekt bezpieczeństwa

przypadku budowy nowych, modernizacji lub przebudowy maszyn dodatkowe koszty są równie oczywiste, jak ograniczona dostępność starych maszyn czy nawet awarie instalacji. Możesz temu aktywnie przeciwdziałać dzięki szczegółowemu projektowi bezpieczeństwa. Ogranicz i eliminuj rozpoznane zagrożenia. Oprócz szczegółowej oceny niezbędnych środków ochronnych należy również uwzględnić wszelkie możliwe do przewidzenia błędy człowieka.

Projekty bezpieczeństwa firmy Pilz są opracowywane zgodnie z wymaganiami klienta.

Nasze usługi

Wykonujemy indywidualne projekty bezpieczeństwa dla firm międzynarodowych.

Szczegółowy podział środków bezpieczeństwa

Jako globalny dostawca rozwiązań bezpieczeństwa tworzymy dostosowane do indywidualnych potrzeb projekty bezpieczeństwa dla międzynarodowych firm. Spełniają one wymagania norm i przepisów obowiązujących na całym świecie. Nasze projekty bezpieczeństwa bazują na naszym wieloletnim doświadczeniu w zakresie projektowania, norm i technologii bezpieczeństwa.

Obejmują one następujące etapy:

  • Określenie wymagań bezpieczeństwa
  • Szczegółowe przypisanie środków bezpieczeństwa do określonych zagrożeń
  • Dobór komponentów bezpieczeństwa
  • Uwzględnienie kontroli projektu i walidacji
  • Zarządzanie projektem w zakresie najlepszych praktyk technicznych zgodnie z normą IEC 61508

Zalety w skrócie

Nasza metodologia oznacza nie tylko oszczędność czasu i pieniędzy dzięki wdrożeniu koncepcji dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ale także zapewnia zgodność maszyn z dyrektywami:

  • Praca zgodnie z odpowiednimi przepisami, w tym Dyrektywą Maszynową i normami międzynarodowymi
  • Wsparcie naszych ekspertów ds. bezpieczeństwa zmniejsza obciążenie posiadanych zasobów

Twoje kolejne kroki na drodze do bezpieczeństwa maszyn

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl