System LockoutTagout

Kontroluj niebezpieczną energię dzięki systemowi Lockout/Tagout firmy Pilz

Skuteczny system Lockout/Tagout firmy Pilz

System Lockout/Tagout (LoTo) opracowany specjalnie dla Twoich maszyn to niezawodne rozwiązanie, którego pracownicy mogą używać do bezpiecznego kontrolowania niebezpiecznej energii podczas przeprowadzania rutynowych napraw i konserwacji.

Twoje wymagania

Aby zapewnić pracownikom skuteczną ochronę można wprowadzić środki w postaci systemu LoTo. Zapewniają one, że maszyny i inny sprzęt są odizolowane od zasilania energią elektryczną, mechaniczną, hydrauliczną itp. Dzięki temu masz pewność, że niezamierzone ponowne uruchomienie zostało skutecznie uniemożliwione.

Nasza analiza i opracowanie procedury Lockout/Tagout są kluczem do bezpieczeństwa.

Nasze usługi

Opracowujemy szczegółową procedurę LoTo dla danej maszyny.

System LoTo firmy Pilz obejmuje dwa etapy: Analiza LoTo i opracowanie procedury LoTo. W ramach analizy LoTo analizujemy dostępną dokumentację, taką jak procedury LoTo zakładu i procedury zapobiegania ponownemu włączeniu. Ma to na celu zapewnienie, że nasze rozwiązanie będzie spełniać wewnętrzne wymagania korporacyjne klienta. Po zakończeniu analizy LoTo opracowujemy w formie graficznej szczegółową procedurę LoTo dla konkretnej maszyny. Opisuje ona poszczególne wymagania krok po kroku. W rezultacie można zagwarantować odcięcie wszystkich źródeł niebezpiecznej energii za pomocą procedury Lockout/Tagout.

Usługi LoTo firmy Pilz obejmują następujące czynności:

  • Analiza istniejącej instalacji
  • Analiza zasad LoTo firmy klienta
  • Analiza istniejących procedur
  • Opracowanie nowych procedur
  • Zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi
  • Szkolenie pracowników w zakresie procedury LoTo i rozpoznawania niebezpiecznej energii

Zalety w skrócie

  • Zwiększaj wydajność swojej instalacji
  • Ogranicz przestoje instalacji, jednocześnie osiągając optymalny poziom bezpieczeństwa
  • Zgodność z wymaganiami lub zaleceniami obowiązującymi w różnych krajach
  • Wprowadzaj takie rozwiązania jak np. zgodność z amerykańską normą 21 CFR 1910.147 lub europejskimi dyrektywami dotyczącymi sprzętu roboczego 2009/104/WE i 2006/42/WE. Są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

Możesz również skorzystać z tych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl