Bezpieczeństwo maszyn w przemyśle farmaceutycznym

Państwa wymagania w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Przemysł farmaceutyczny i biotechnologiczny wykorzystuje różne technologie, maszyny i urządzenia do produkcji substancji czynnych, do wytwarzania tabletek, napełniania kapsułek i innych dozowników oraz do pakowania. W celu osiągnięcia efektywnego bezpieczeństwa maszyn koniecznie jest uwzględnienie wszystkich regulacyjnych warunków ramowych oraz innych czynników, jak na przykład obszary zagrożone wybuchem, substancje trujące i zastosowanie środków chłodzących oraz podgrzewających i inertyzujących. Zaufajcie Państwo doświadczeniu Pilz w tym zakresie.

 

Nasze doświadczenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

  • Strukturyzowane procesy mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa maszyn. Firma Pilz posiada certyfikat TÜV odnośnie opracowywania i wdrażania funkcjonalnych systemów bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami normy PN-EN IEC 61508.
  • Nasze procesy obejmują wszelkie działania od oceny ryzyka, poprzez koncepcję bezpieczeństwa, aż po wdrożenie systemu i walidację bezpieczeństwa. 
  • Przejmujemy odpowiedzialność za Państwa projekty, aż po podpis na deklaracji zgodności jako pełnomocnik zgodnie z wymaganiami Państwa wytycznych dotyczących maszyn.
  • Przejmujemy odpowiedzialność za Państwa projekty: od systemów bezpieczeństwa wirówek, aż po instalacje ochrony przed przelaniem płynów w zbiornikach.

Nasze usługi

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl