Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie do konfiguracji układów bezpieczeństwa dla kompaktowych sterowników PNOZmulti

Skonfiguruj obwód bezpieczeństwa dla kompaktowych sterowników PNOZmulti

Możesz łatwo zaprojektować układ bezpieczeństwa na komputerze PC wykorzystując PNOZmulti Configurator. Narzędzie wspomaga projektowanie, konfigurację, tworzenie dokumentacji oraz uruchamianie sterowników Pilz.

W interfejsie użytkownika wszystkie elementy układu bezpieczeństwa przedstawione są w postaci ikon lub w menu wyboru. Podczas konfigurowania układu bezpieczeństwa zawsze dostępna jest pomoc online wraz z dokumentacją. Po zakończeniu konfiguracji program sprawdza układ pod kątem ewentualnych błędów.

Począwszy od wersji 10.9 programu PNOZmulti Configurator, można przetestować skonfigurowany układ za pomocą funkcji symulacji jeszcze przed jego uruchomieniem.

W pełni skonfigurowany obwód bezpieczeństwa można certyfikować w celu zabezpieczenia przed niepożądanymi zmianami. Niecertyfikowane konfiguracje można w każdej chwili edytować, wprowadzać w nich zmiany lub rozbudowywać. Wystarczy uruchomić je za pomocą narzędzia PNOZmulti Configurator! Konfigurację można też wydrukować i dołączyć do dokumentacji technicznej.

Znasz już drugą generację kompaktowych sterowników PNOZmulti? Historia sukcesu trwa nadal!

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – nowości w wersji 11.2

Nowe funkcje dostępne w wersji 11.2.0:

 • Rozwiązanie Key-in-pocket:

Do blokowania, oznaczania i ochrony przed ponownym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione – połączenie sterowników PNOZmulti 2 i czytników PITreader z technologią RFID. Trzy nowe elementy funkcyjne w narzędziu programowym umożliwiają bezpieczne zarządzanie uprawnieniami dostępu i ponownym uruchomieniem dla instalacji i maszyn. Wszystkie zalogowane klucze są zapisywane na liście w programie użytkownika. Dopiero po wylogowaniu wszystkich kluczy maszyna może zostać ponownie uruchomiona. Wykluczona jest manipulacja, ponieważ klucz nie może pozostać w czytniku PITreader zarówno podczas wchodzenia, jak i opuszczania zakładu. Element martwego pola wymaga, aby strefy instalacji, które nie są widoczne, były kontrolowane przed każdym ponownym uruchomieniem. W ten sposób można zapewnić elastyczną ochronę podczas serwisowania instalacji i maszyn. Logowanie i wylogowanie na każdych drzwiach pozwala zaoszczędzić czas, zwłaszcza w przypadku większych instalacji.

 • Autonomiczna jednostka bazowa PNOZ m C0 z kluczem bezpieczeństwa:

Nowe rozporządzenie dotyczące maszyn (następca Dyrektywy Maszynowej) wymaga stosowania zabezpieczeń, które uniemożliwiają dostęp do danych urządzenia. Takie funkcje zabezpieczeń są już obsługiwane przez sterownik PNOZ m C0. PNOZmulti 2 jest zatem dobrze przygotowany na przyszłość.

 • Bezpieczne monitorowanie wartości analogowych:

Podczas konfigurowania programu modułu dla bezpiecznego monitorowania wejść analogowych PNOZ m EF 4AI dostępne są dwa nowe elementy funkcyjne. Element różnicujący rejestruje zmianę wartości analogowej w określonym czasie. Element odpowiedzialny za narastanie służy do monitorowania czy wartość zawiera się w określonych granicach górnych i dolnych. Jeśli wartość przekroczy poziomy graniczne, z uwzględnieniem tolerancji, PNOZmulti 2 zainicjuje odpowiednie działania. Bezpieczeństwo procesów jest zapewnione niezależnie od tego, czy monitorowany jest poziom napełnienia, temperatura, ciśnienie, prędkość czy inne wartości.

 • Do 84 standardowych wyjść w jednostce bazowej PNOZ m B1:

Do jednostki bazowej PNOZ m B1 można podłączyć do 6 modułów wyjściowych PNOZ m ES 14 DO. Można zatem ekonomicznie obsługiwać kontrolki, wskaźniki, podświetlane przyciski i wiele innych standardowych zadań.

Pobierz teraz! Bez kosztów licencji – wersja 11.2 PNOZmulti Configurator

Oprogramowanie PNOZmulti Configurator – pełna wersja 11 dostępna bez opłat licencyjnych!

Dla konfigurowalnego sterownika bezpieczeństwa PNOZmulti 2 dostępna jest już wersja 11.0 oprogramowania PNOZmulti Configurator. Pobierz je za darmo, zainstaluj i wykorzystaj jego możliwości! Narzędzie to zapewnia bezpieczeństwo oparte na najnowszych standardach i od lat stanowi wzorzec oprogramowania do obsługi funkcji bezpieczeństwa.

Licencja Basic PNOZmulti Configurator od teraz za darmo!

W wersji 11 oprogramowania nastąpiła istotna zmiana w zakresie licencjonowania: oprogramowanie PNOZmulti Configurator w wersji „Basic” jest teraz dostępne bez dodatkowych kosztów. Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie z naszej strony internetowej i wykorzystywać w projektach automatyzacji. Oprogramowanie w wersji „Advanced” nadal wymaga licencji odpłatnej.

Istotne innowacje w wersji 11

 • Oprogramowanie w wersji „Basic” dostępne bez dodatkowych kosztów
 • Nowa, bardziej wydajna architektura oprogramowania
 • Obsługa systemu Windows 64 Bit
 • Uproszczenie asortymentu: dostępne wszystkie jednostki bazowe drugiej generacji, takie jak PNOZ m B0, PNOZ m B1, PNOZ m B1 Burner, a także nowa jednostka bazowa PNOZ m B0.1
 • Wszystkie moduły rozszerzeń PNOZmulti 2

Wersja 11 umożliwia tworzenie nowych projektów PNOZmulti 2 oraz otwieranie i edytowanie istniejących projektów PNOZmulti 2. Standardowo na potrzeby uruchamiania i konserwacji dostępne są parametry takie jak przepływ mocy, diagnostyka, wykaz błędów itp.

Wersja 10.14 z długim okresem wsparcia (wydana w lipcu 2021 r.)

 • Bazuje na sterownikach z serii PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic i PNOZmulti Mini
 • Można ją wykorzystać do migracji projektów PNOZmulti Classic lub Mini do PNOZmulti 2
 • Otwieraj, edytuj i twórz projekty PNOZmulti Classic/Mini
 •  
 • Nowy PNOZmulti 2 będzie teraz obsługiwany od wersji 11.0 i wyższej

Dalsze informacje:

Ulotka dotycząca sterowników PNOZmulti

Najważniejsze zalety

 • Oprogramowanie z gotowymi certyfikowanymi blokami
 • Proste, retrospektywne zmiany i adaptacja konfiguracji
 •  
 • Krótkie czasy przestojów maszyn i wysoka dyspozycyjność instalacji dzięki prostej, uniwersalnej diagnostyce
 • Uznany na całym świecie standard bezpieczeństwa dla różnych środowisk automatyzacji i różnych systemów komunikacji
 • Szybkie wdrożenie i minimalne nakłady pracy związane z okablowaniem – przekonaj się sam!

Przegląd najważniejszych właściwości

Konfiguracja układu bezpieczeństwa zamiast okablowania

 • Intuicyjna obsługa: tworzenie układu bezpieczeństwa jest proste
 • Swobodna konfiguracja: parametry wszystkich wejść i wyjść można wygodnie ustawić za pomocą kilku kliknięć w programie
 • Za pomocą operatorów logicznych można połączyć je w układ bezpieczeństwa metodą „drag-and-drop”
 • Wszystkie elementy funkcyjne, logiczne i wyjściowe są wybierane w przestrzeni roboczej

Automatyczna kontrola błędów, zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian

 • Bezpieczeństwo: oprogramowanie sprawdza utworzony obwód bezpieczeństwa pod kątem występowania błędów
 • Ochrona: blokowanie możliwości wprowadzania zmian bez odpowiedniego zezwolenia
 • Elastyczność: możliwość edycji, wprowadzania zmian lub rozbudowywania niecertyfikowanych schematów obwodów w dowolnej chwili.
 • Prosta obsługa: na potrzeby dokumentacji wystarczy wydrukować schemat obwodu

Nasza oferta produktowa: Oprogramowanie PNOZmulti Configurator

Licencje dla programu PNOZmulti Configurator

Zakup klucz licencyjny, aby korzystać z pełnej funkcjonalności programu PNOZmulti Configurator: Dostępne są różne warianty licencji, od podstawowej, po licencję projektową, w zależności od wymagań użytkownika.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl