Kompletny pakiet usług dla producentów i operatorów wózków AGV

Operatorzy pojazdów lub systemów pojazdów AGV muszą mieć pewność, że ich system został nie tylko zaprojektowany w bezpieczny sposób, ale również może być efektywnie i bezpiecznie wykorzystywany w intralogistyce, przy uwzględnieniu wszystkich niezbędnych warunków przestrzennych i infrastrukturalnych.

W ramach nowego pakietu usług firma Pilz zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie wdrażania bezpiecznych aplikacji wykorzystujących wózki AGV. Proces rozpoczyna się od opracowania koncepcji bezpieczeństwa i jest kontynuowany, aż do oddania rozwiązania do eksploatacji. Oferta spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3691-4 „Wózki jezdniowe - Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sprawdzanie - Część 4: Wózki jezdniowe bez operatora i ich systemy”, która określa wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa i precyzuje sposób zatwierdzania zautomatyzowanych funkcji wózków AGV, gwarantuje wydajność podczas eksploatacji i wzbogacona jest o pakiet dedykowanych szkoleń.

Uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa na wczesnym etapie projektu

Nasz pakiet usług, może być indywidualnie dostosowany do specjalnych wymagań klienta. Zapewniamy wsparcie w opracowywaniu koncepcji bezpieczeństwa już na etapie projektowania, a jednym z jego  elementów jest przegląd oceny ryzyka dokonanej przez producenta wózków AGV oraz szczegółowa walidacja kluczowych funkcji bezpieczeństwa. Weryfikacja bezpieczeństwa na tak wczesnym etapie zakupu pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowych kosztów.

Należy pamiętać, że przeprowadzenie oceny ryzyka całej aplikacji jest niezbędne - w ramach tego procesu sprawdzane są wszystkie pojazdy będące w eksploatacji. Kolejnym krokiem jest walidacja całej aplikacji podczas, której definiuje się wymagane pola lub strefy chronione oraz zabezpiecza się systemy mobilne, uwzględniając całe środowisko.

Pilz przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne wdrożenie

Firma Pilz zapewnia wsparcie we wszystkich działaniach wymaganych w miejscu instalacji, a na życzenie klienta towarzyszy operatorowi, aż do momentu uzyskania międzynarodowej oceny zgodności (na przykład znaku CE) i przejmuje odpowiedzialność za bezpieczne wdrożenie  całej aplikacji. Ważne jest również, aby regularne kontrole właściwego stanu i bezpiecznego funkcjonowania wózków AGV należy przeprowadzać przed oraz po uruchomieniu systemu.

W celu zapewnienia kompleksowego bezpieczeństwa oferujemy dedykowany pakiet szkoleń w zakresie bezpiecznej eksploatacji wózków AGV.

Masz pytania dotyczące wdrożenia bezpiecznej aplikacji dla wózków AGV?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymywać aktualne informacje na temat naszej oferty?

Zapisz się na nasz newsletter

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl