Jakość w firmie Pilz

System zarządzania jakością zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Firma Pilz jest niezawodnym partnerem o ogólnoświatowym zasięgu. Aby zapewnić sukces naszym klientom, stawiamy na wysokie standardy i doskonałą jakość we wszystkich fazach produkcji na całym świecie. Nasze komponenty i systemy są certyfikowane i zatwierdzone na całym świecie. Pozwala to uniknąć kosztownych zmian w projektach i zwiększa możliwości sprzedaży i eksportu.

System zarządzania jakością w firmie Pilz zgodnie z normą DIN EN ISO 9001

Dodatkowa certyfikacja

Certyfikat TÜV Süd

Zakład produkcyjny sprawdzony i pod stałym nadzorem

TÜV Süd potwierdza, że wyroby produkowane w zakładach produkcyjnych firmy Pilz, a także sprzęt roboczy i środki stosowane podczas produkcji, gwarantują wysoką jakość wyrobów elektronicznych. Aby to osiągnąć, niezbędne było udowodnienie w ściśle określonych warunkach, że w kategoriach technicznych i organizacyjnych zakłady produkcyjne są zorganizowane i zarządzane w sposób gwarantujący utrzymanie wysokiej jakości wytwarzania i jakości samych produktów. Zezwolenie na umieszczanie na produktach znaku jakości TÜV Süd wymaga spełnienia ścisłych warunków, regularnie kontrolowanych i monitorowanych przez jednostkę notyfikowaną TÜV Süd.

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) w zakresie projektowania

Dział rozwoju firmy Pilz działa zgodnie z systemem zarządzania związanym z surowymi warunkami i specyfikacjami (Ffunkcjonalność Sbezpieczeństwo Mzarządzanie), który spełnia wymagania normy EN IEC 61508.

Zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) zostało zweryfikowane pod kątem spełnienia rygorystycznych norm wymaganych przez TÜV i potwierdzone odpowiednim certyfikatem. Odpowiadające temu procesy i środki są regularnie poddawane surowym testom.

Certyfikat FSM

Miniaturka certyfikatu

Bezpieczny i chroniony proces projektowania produktów

Audyt TÜV Süd potwierdza, że: Proces wytwarzania produktów w firmie Pilz jest nie tylko bezpieczny, ale również odpowiednio chroniony! Zgodnie z międzynarodową serią norm IEC 62443 „Przemysłowe sieci komunikacyjne - bezpieczeństwo sieci i systemów”, proces rozwoju w firmie Pilz spełnia wymagania bezpiecznego rozwoju produktu („bezpieczeństwo przez projektowanie”). W tym celu norma PN-EN IEC 62443-4-1 przedstawia wymagania dotyczące „bezpiecznego procesu planowania cyklu życia” (proces SDL).

Wynik audytu: Proces wytwarzania produktów firmy Pilz spełnia wymagania normy i jest zgodny z procesem SDL, co oznacza, że jest nie tylko bezpieczny, ale również odpowiednio chroniony!

Bardziej bezpieczny i lepiej zabezpieczony rozwój produktu

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym (FSM) dla procesów technologicznych

Certyfikowane zarządzanie bezpieczeństwem funkcjonalnym dla procesów technologicznych

<span style="font-family: "Arial",sans-serif">Projekty techniczne w firmie Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, realizowane są zgodnie z strukturalnym procesem zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym zgodnie z EN IEC 61508-1 i EN ISO 13849-1 i są certyfikowane przez TÜV SÜD. Podstawowe procesy i środki są również przedmiotem corocznych audytów.

<span style="font-family: "Arial",sans-serif" >Oddziały firmy Pilz posiadają odpowiedni certyfikat TÜV SÜD lub działają zgodnie z określonymi wymaganiami. Audyty wewnętrzne gwarantują standaryzowaną międzynarodową procedurę.

Certyfikat technologiczny FSM

Twój partner ds. inspekcji urządzeń zabezpieczających i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Jednostka kontrolna akredytowana przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020

Pilz – Twój partner ds. kontroli urządzeń zabezpieczających i zapewnienia bezpieczeństwa maszyn

Firma Pilz GmbH and Co. KG, Ostfildern, prowadzi niezależną jednostkę kontrolną akredytowaną przez DAkkS zgodnie z normą ISO IEC 17020. Nasze usługi są całkowicie obiektywne i zapewniają wysoką dyspozycyjność maszyn.
Raport z kontroli jest udostępniany do analizy. W przypadku pomyślnego wyniku kontroli maszyna zostaje oznaczona pieczęcią kontroli jakości Pilz.

Zakres akredytacji

Akredytowane laboratorium badawcze w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej

Od roku 2004 Pilz GmbH & Co. KG działa jako niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecka jednostka akredytacyjna). Potwierdza to, że firma posiada kompetencje do przeprowadzania badań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i bezpieczeństwa elektrycznego (audyty środowiskowe) oraz, że posiada kwalifikacje do sporządzania sprawozdań z badań zgodnie z normą ISO 17025, które są uznawane na całym świecie.

Akredytacja laboratorium badawczego EMC

Niezależne laboratorium badawcze akredytowane przez DAkkS (niemiecką jednostkę akredytacyjną).
Certyfikacja EC ATEX

Certyfikacja w zakresie zapobiegania wybuchom (ATEX)

Firma Pilz stosuje system zapewnienia jakości, który spełnia wymogi załącznika IV dyrektywy 2014/34/UE Parlamentu Europejskiego i Rady dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (ATEX).

Dalsze informacje

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl