Kompaktowy sterownik PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

Diagnostyka z użyciem PNOZmulti – zawsze przejrzysta

Moduły komunikacyjne sterowników PNOZmulti 2

Istnieje możliwość podłączenia sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti do wszystkich popularnych systemów Fieldbus i Ethernet. Umożliwia to łączność z najróżniejszymi sterownikami operacyjnymi. Moduły komunikacyjne wykorzystywane są do przesyłania danych diagnostycznych oraz informacji o stanie urządzeń do sterownika wyższego poziomu.

PNOZmulti 2 jest sterownikiem bezpieczeństwa z szerokim zakresem opcji połączeniowych. Bardzo łatwe jest konfigurowanie wejść i wyjść modułu magistrali Fieldbus w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator. Moduły komunikacyjne i moduły magistrali Fieldbus służą do odczytu danych diagnostycznych i ustawiania wirtualnych wejść i wyjść funkcji automatyzacji.

Jeśli konieczne jest podłączenie systemu PNOZmulti do innego systemu, można to wykonać bez potrzeby wprowadzania jakichkolwiek zmian w programie. Można łatwo wymienić jeden moduł Fieldbus na inny. Wybierz rozwiązanie diagnostyczne PVIS za pomocą jednego kliknięcia w oprogramowaniu PNOZmulti Configurator. Możesz w nim łatwo wprowadzać swoje własne teksty.

Do wizualizacji wykorzystaj oprogramowanie PASvisu, które w połączeniu z terminalami operatorskimi PMIvisu oferuje kompletne rozwiązanie automatyzacji.

Korzyści z zastosowania modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2

 • Możliwość stosowania na całym świecie dzięki połączeniu z wszystkimi popularnymi systemami Fieldbus i Ethernet
 • Łatwa wymiana modułów Fieldbus bez konieczności zmiany programu
 • Krótkie czasy przestojów i wysoka dostępność instalacji dzięki łatwym w obsłudze opcjom diagnostycznym
 • Bezpieczna komunikacja w czasie rzeczywistym poprzez protokół Ethernet SafetyNET p
 • Sterowniki PNOZmulti 2 można stosować niezależnie od branży, kraju czy typu maszyny

Bezpieczna komunikacja za pośrednictwem SafetyNET p

Za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p można podłączyć do 16 jednostek bazowych PNOZmulti 2. Do tego celu można wykorzystać moduł rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET! W pierwszym etapie udostępniane jest łącze poprzez topologię liniową. Wymiana danych 32-bitowych za pośrednictwem RTFL zapewnia krótki czas cyklu. Interfejs danych, gdzie wejścia są konfigurowane z wykorzystaniem 128 bitów, zaś wyjścia 32 bitów tworzą ramkę danych.

Narzędzie PNOZmulti Network Editor wykorzystywane jest do konfigurowania sieci SafetyNET p i łączenia projektów. Jest ono wywoływane bezpośrednio przez program PNOZmulti Configurator i może łączyć zmienne wejściowe i wyjściowe projektów PNOZmulti. Po przesłaniu do systemu PNOZmulti sieć SafetyNET p jest gotowa do użytku.

Moduł rozszerzeń PNOZ m EF SafetyNET można zastosować dla każdej jednostki bazowej (PNOZ m B0 lub B1). Jednostki bazowe PNOZmulti i PNOZmulti Mini można łączyć z wykorzystaniem modułu rozszerzeń Multi Link.

Cechy modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2

 • Moduły rozszerzeń do podłączenia do jednostki bazowej PNOZmulti 2
 • Konfigurowalne za pomocą programu PNOZmulti Configurator
 • Za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p można podłączyć do 16 jednostek bazowych PNOZmulti 2
 • Wymiana danych 32-bitowych może odbywać się za pośrednictwem RTFL, przy czym wejścia skonfigurowane są na 128 bitów, a wyjścia na 32 bity
 • Do podłączenia do systemów Fieldbus
 • Wskaźniki informujące o stanie komunikacji z magistralą Fieldbus i błędach
 • 128 wirtualnych wyjść systemu sterowania PNOZmulti 2 można zdefiniować w programie PNOZmulti Configurator do komunikacji z magistralą Fieldbus
 • Do jednostki bazowej można podłączyć maksymalnie 1 moduł magistrali Fieldbus
 • Złącza wtykowe – sprężynowe lub śrubowe (dostępne jako akcesoria dodatkowe
 • Tylko w PNOZ m B0: możliwość podłączenia modułów komunikacyjnych PNOZ m ES ETH z dwoma interfejsami Ethernet, PNOZ m ES RS232 z jednym interfejsem RS232, dodatkowo do modułu Fieldbus

Cechy modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2

 • Moduły rozszerzeń do podłączenia do jednostki bazowej PNOZmulti 2
 • Konfiguracja za pomocą programu PNOZmulti Configurator
 • Za pośrednictwem sieci Ethernet SafetyNET p można podłączyć do 16 jednostek bazowych PNOZmulti 2
 • Wymiana danych 32-bitowych może odbywać się za pośrednictwem RTFL, przy czym wejścia skonfigurowane są na 128 bitów, a wyjścia na 32 bity
 • Do podłączenia do systemów Fieldbus
 • Wskaźniki informujące o stanie komunikacji z magistralą Fieldbus i błędach
 • 128 wirtualnych wyjść systemu sterowania PNOZmulti 2 można zdefiniować w programie PNOZmulti Configurator do komunikacji z magistralą Fieldbus
 • Do jednostki bazowej można podłączyć maksymalnie 1 moduł magistrali Fieldbus
 • Złącza wtykowe – sprężynowe lub śrubowe (dostępne jako akcesoria dodatkowe
 • Tylko w PNOZ m B0: możliwość podłączenia modułów komunikacyjnych PNOZ m ES ETH z dwoma interfejsami Ethernet, PNOZ m ES RS232 z jednym interfejsem RS232, dodatkowo do modułu Fieldbus

Więcej informacji na temat właściwości technicznych modułów komunikacyjnych PNOZmulti 2 można znaleźć w Katalogu sterowników bezpieczeństwa PNOZmulti. 

Pobierz

Nasza oferta produktowa: PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

PNOZmulti 2 – moduły komunikacyjne

Dostępne są moduły komunikacyjne i moduły Fieldbus umożliwiające komunikację ze wszystkimi powszechnie stosowanymi sieciami.
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl