Bezpieczne monitorowanie ruchu

Właściwe rozwiązania dostosowane do każdej aplikacji

Bezpieczne monitorowanie ruchu

Zgodnie z dyrektywą maszynową, w przypadku gdy zostaje zatrzymany napęd, konieczne jest bezpieczne monitorowanie i utrzymywanie stanu pracy. Konieczne jest również zagwarantowanie – zewnętrznych lub wbudowanych w napęd – funkcji bezpieczeństwa polegających na monitorowaniu ruchu. Termin „bezpieczny” należy rozumieć w kategoriach bezpieczeństwa funkcjonalnego określonych w obowiązujących normach bezpieczeństwa PN-EN 61508 i PN-EN ISO 13849-1.

Bezpieczne monitorowanie ruchu można wdrażać poprzez monitorowanie prędkości i służy ono do ochrony pracowników zajmujących się obsługą i konserwacją maszyn i instalacji. W rezultacie w sposób bezpieczny wykrywane są niebezpieczne przemieszczenia, co pozwala uruchomić na czas odpowiednie środki zaradcze.

Korzyści dla użytkownika dzięki bezpiecznemu monitorowaniu ruchu

 • Bezpieczna praca przy otwartych drzwiach ochronnych
 • Skrócenia czasu konfigurowania dzięki lepszemu wglądowi w ustawienia maszyny;
 • Większe bezpieczeństwo pracy dzięki bezpiecznym wartościom prędkości.
 • Szybsze udostępnienie maszyny po zainicjowaniu jej zatrzymania
 • Ochrona instalacji przed uszkodzeniem mechanicznym
Korzyści dla użytkownika dzięki bezpiecznemu monitorowaniu ruchu

Wybierz odpowiednie rozwiązanie do bezpiecznego monitorowania ruchu

Wybierz odpowiednie rozwiązanie do bezpiecznego monitorowania ruchu
 • Przekaźnik PNOZ s30 jest niezależnym urządzeniem samodzielnie monitorującym prędkość obrotową
 • Konfigurowalne kompaktowe systemy sterowania PNOZmulti zapewniają szczególnie elastyczne rozwiązanie dzięki licznym interfejsom komunikacyjnym i modułom rozszerzeń
 • Wbudowane w napęd bezpieczne rozwiązanie kontroli ruchu umożliwia uzyskanie bardzo krótkich czasów reakcji i zmniejsza nakłady na okablowanie
 • System sterowania PSS 4000 zapewnia swobodnie programowalny system sterowania i  rozwiązania odpowiadające indywidualnym wymaganiom

Szeroki zakres możliwości

 • Zwiększona wydajność dzięki bezpiecznemu zakresowi prędkości podczas procesu przesyłania w przypadku wzajemnie blokujących się procesów; na przykład z obszarów buforowych na przenośnikach, a także w celu zapobiegania uszkodzeniom spowodowanym nadmierną prędkością procesów.
 • Higieniczne napełnianie dzięki określeniu bezpiecznego kierunku napełniania i procesów wymuszających kierunek naprzód; na przykład procesów napełniania w przemyśle spożywczym, w których przeciwny kierunek ruchu mógłby spowodować zanieczyszczenie.
 • Większe bezpieczeństwo dzięki bezpiecznemu zatrzymywaniu pracy; na przykład poprzez niedopuszczenie do opuszczenia lub upadku podwieszonych ładunków oraz przemieszczania przy otwartych drzwiach ochronnych w trybie pracy II w przypadku obrabiarek, a także niedopuszczenie do przesuwania materiału z chwilą zatrzymania maszyny.
 • Bezpieczna konfiguracja dzięki monitorowaniu stanu zatrzymania po zwolnieniu drzwi ochronnych i w przypadku procesów dotyczących mniejszych maszyn, takich jak etykietowanie, wydruk termiczny, wydruk logo, napełnianie materiałami.
 • Połączenie bezpiecznej prędkości i bezpiecznego monitorowania stanu zatrzymania; na przykład w centrach obróbczych w przemyśle drzewnym, gdzie wymagane są różne prędkości, wynikające z obróbki z wykorzystaniem różnych narzędzi i materiałów.
Szeroki zakres możliwości

Nasza gama produktów: Bezpieczne monitorowanie ruchu

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl