Polska | polski

PN-EN 61496-1

Norma EN/IEC 61496-1:2013 „Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania” określa zależności pomiędzy typami elektroczułego wyposażenia ochronnego (ESPE) a poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – zgodnie z normą IEC 62061) / poziomem zapewnienia bezpieczeństwa (PL – zgodnie z normą ISO 13849). Zależności te opisano poniżej:

Do zastosowania w aplikacjach zgodnych z Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
EN/IEC 62061   SIL 1 i
SIL CL 1
SIL 2 i
SIL CL 2
SIL 3 i
SIL CL 3

Kurtyny świetlne typu 2 można zastosować w aplikacjach o poziomie zapewnienia bezpieczeństwa (PL) c. Urządzenia typu 3 są przeznaczone do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) d, a urządzenia typu 4 mogą nadal być wykorzystywane do aplikacji wymagających zapewnienia poziomu bezpieczeństwa (PL) e. Jeśli z oceny ryzyka przeprowadzonej dla danej maszyny wynika PL = d, wymagane jest zastosowanie kurtyn świetlnych typu 3 (PSENopt II). Zmiana ta obowiązuje od 10 maja 2015 roku.


W jaki sposób nowe zapisy normy dotyczą barier świetlnych PSENopt firmy Pilz?

Dostępne są bariery świetlne PSENopt typu 2, 3 i 4, zapewniają one ochronę palców, dłoni i ciała zgodnie z normą EN/IEC 61496-1. Poniższa tabela zawiera zestawienie produktów oraz odpowiednich wartości SIL i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL:

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II PSENopt slim
Rozdzielczość

Ochrona dłoni i ciała, kontrola dostępu

Ochrona palców i dłoni Ochrona palców, dłoni i
ciała
Ochrona palców i dłoni
Zgodne z normą
EN/IEC 61496-1/-2
(PSENopt II:
EN/IEC 61496-1)
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3 Typ 4 Typ 2

Typ 4

Do zastosowań zgodnych z EN ISO 13849-1 EN/IEC 62061 PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3
PL c
SIL CL 1
PL e
SIL CL 3

PL d
SIL CL 2

PL e
SIL CL 3

PL c
SIL CL 1

PL e
SIL CL 3

Funkcje/cechy Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, reset, potwierdzanie, diagnostyka

Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, reset, potwierdzanie, diagnostyka, muting, blanking i łączenie kaskadowe

Diagnostyka, brak martwych stref, wysoka wytrzymałość, kompatybilne złącza PDP67, kodowanie, proste okablowanie

Monitorowanie pętli sprzężenia zwrotnego, diagnostyka, łączenie kaskadowe

 
Dodatkowe informacje:

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl