Polska | polski

PN-EN 61496-1

Norma PN-EN 61496 „Bezpieczeństwo maszyn – Elektroczułe wyposażenie ochronne – Część 1: Wymagania ogólne i badania” określa nowe zależności pomiędzy typami optoelektronicznych urządzeń ochronnych (ESPE) a poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL – zgodnie z normą PN-EN 62061)/poziomem zapewnienia bezpieczeństwa (PL – zgodnie z normą PN-EN ISO 13849). Zależności opisane są poniżej:

Mogą być zastosowane w aplikacjach zgodnie z Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
PN-EN ISO 13849-1   PL c PL d PL e
PN-EN/IEC 62061   SIL 1 i
SIL CL 1
SIL 2 i
SIL CL 2
SIL 3 i
SIL CL 3

Zgodnie z powyższym, kurtyny świetlne typu 2 mogą być wykorzystywane w aplikacjach o poziomie PL c. Urządzenia typu 3 są przypisane do poziomu PL d, zaś urządzenia typu 4 mogą być wciąż wykorzystywane w aplikacjach o poziomie zapewnienia bezpieczeństwa PL e. Jeśli z oceny ryzyka maszyny wynika funkcja bezpieczeństwa o wartości PL = d, wówczas niezbędne będzie wykorzystanie kurtyn świetlnych typu 3 (PSENopt II). Zmiana ta obowiązuje od 10 maja 2015 roku.


W jaki sposób nowe zapisy normy dotyczą barier optycznych PSENopt firmy Pilz?

W zależności od wymagań kurtyny PSENopt typu 2, typu 3 i typu 4 zapewniają ochronę palców, dłoni i ciała zgodnie z wymaganiami normy PN-EN/IEC 61496-1, i są odpowiednie dla wszystkich aplikacji odpowiadających tym typom. Poniższa tabela zawiera zestawienie serii produktów oraz odpowiednich wartości SIL i poziomu zapewnienia bezpieczeństwa PL:

Typ PSENopt PSENopt Advanced PSENopt II
Rozdzielczość Ochrona palców, dłoni i ciała oraz kontrola dostępu Ochrona palców i
dłoni
Ochrona palców i dłoni
Zgodnie z normą
PN-EN 61496-1/-2
(PSENopt II:
PN-EN 61496-1)
Typ 2 Typ 4 Typ 2 Typ 4 Typ 3
Do aplikacji zgodnych z wymaganiami normy PN-EN ISO 13849-1 PN-EN 62061 PLc
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
Pl c
SIL CL 1
PLe
SIL CL 3
PLd
SIL CL 2
Funkcje/właściwości Monitoring pętli sprzężenia zwrotnego, reset, zatwierdzanie, diagnostyka Monitoring pętli sprzężenia zwrotnego, reset, zatwierdzanie, diagnostyka, muting, blanking i łączenie kaskadowe. Diagnostyka


Dalsze informacje:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl