Modernizacja linii tramwajowych z wykorzystaniem PSS4000 - Udana inwestycja ZUE S.A.

Dzięki rozwiązaniom firmy Pilz systemy rozjazdów kolei podmiejskiej i tramwajów w Polsce są bezpieczniejsze i bardziej punktualne

Dobrze ułożony rozkład jazdy jest podstawą zadowolenia użytkowników lokalnego i regionalnego transportu kolejowego. Co jednak zrobić, gdy infrastruktura kolejowa jest przestarzała, przez co utrudnia planowanie?
Z tego właśnie powodu w Krakowie i czterech innych miastach Polski zmodernizowano przestarzałe systemy rozjazdów do stanu zgodnego z aktualnym stanem techniki, zastępując je systemem sterowania PSS 4000 firmy Pilz.

Modernizacji infrastruktury kolejowej towarzyszy coraz częściej szerszy zakres automatyzacji i cyfryzacji. Jednym z głównych jej elementów jest modernizacja sterowników rozjazdów, które w wielu miejscach pochodzą jeszcze z ubiegłego wieku. W ruchliwych sieciach kolejowych w transporcie miejskim i regionalnym takie właśnie przestarzałe sterowniki są często powodem, dla którego nie można wprowadzić efektywnych rozkładów jazdy. Aby było to możliwe infrastruktura torowa, zasilająca i sterująca musi być zgodna z aktualnym stanem techniki.

Modernizacja torów

Modernizacja systemu rozjazdów to obecnie najczęściej spotykane działania na wielu polskich miejskich i regionalnych liniach kolejowych. Nowoczesny system sterowania rozjazdami powinien być bezpieczny i niezawodny pod względem eksploatacyjnym oraz łatwy do zintegrowania z nadrzędnym systemem cyfrowego sterowania i monitorowania ruchu. Musi umożliwiać scentralizowane sterowanie rozjazdami, jak również zdalne monitorowanie ich stanu i funkcji. W trakcie prac użytkownicy mają możliwość zastosowania praktycznych funkcji dodatkowych cyfrowych i elastycznych systemów oraz przejrzystej wizualizacji i dokumentacji istotnych zdarzeń za pomocą adaptowalnego, łatwego w obsłudze oprogramowania. Trudności jakie występują podczas takich przedsięwzięć to najczęściej konieczność ich prowadzenia równolegle z bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury, dlatego nowy system kontroli rozjazdów musi być prosty oraz jak najmniej czasochłonny w instalacji i uruchomieniu.

Współpraca na rzecz nowoczesnej infrastruktury kolejowej

Firma ZUE S.A. jest częścią Grupy ZUE z siedzibą w Krakowie i opracowuje koncepcje i rozwiązania dla tramwajów i kolei w Polsce. Zatrudnia około 800 pracowników i oferuje szeroki zakres usług w zakresie budowy i modernizacji sieci kolejowych oraz sieci trakcyjnych. W ostatnich latach ZUE S.A. współpracowała z firmą Pilz przy udanej realizacji 13 inwestycji modernizacyjnych w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. W realizowanym projekcie priorytetem było zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa oraz niezawodności. Sercem rozwiązania był system sterowania PSS 4000.

Niezawodne rozwiązanie systemowe dla kolei

W typowych warunkach bardzo często rozjazdy można było przejeżdżać z prędkością zaledwie 10 km/h. Przestarzałe systemy sterowania okazały się również wrażliwe na wahania temperatury. ZUE S.A. od 2017 roku wykorzystuje w swoich projektach system PSS 4000 firmy Pilz. Dzięki modułom odpornym na temperaturę zapewnia on kompatybilność elektromagnetyczną (EMC), a więc może wytrzymać obciążenia mechaniczne, takie jak wstrząsy i skraplanie wilgoci, a także np. zwiększony poziom drgań i oscylacji, co gwarantuje bezpieczne sterowanie rozjazdami. W związku z tym praktycznie wykluczone są awarie, a nawet wypadki spowodowane niewłaściwym ustawieniem rozjazdów. Zastosowane w układzie moduły sterowania i wejść/wyjść PSSuniversal działają niezawodnie w zakresie temperatur od -40°C do +70°C i nie wymagają ogrzewania szaf sterowniczych.

System PSS 4000 do zastosowań kolejowych

System PSS4000 ma modułową budowę i sprawdza się nawet w skomplikowanych układach sterowania cyfrowego lub pracach modernizacyjnych. Już teraz pełni funkcje sterowania i monitorowania w wielu aplikacjach kolejowych, ponieważ został dopuszczony do stosowania w kolejnictwie. W porównaniu z indywidualnymi rozwiązaniami sterowania system ten jest znacznie tańszy w zakupie i utrzymaniu. Dla Tomasza Szczypka, kierownika działu innowacji i inżynierii w ZUE S.A. elastyczny, modułowy system sterowania i monitorowania firmy Pilz jest pod każdym względem najlepszym możliwym rozwiązaniem: „System PSS4000 spełnia wszystkie założone przez nas wymagania. Jego jakość i niezawodność są doskonałe. Zapewnia sprawne, przejrzyste programowanie, łatwość konserwacji i diagnostyki usterek. Nasi klienci otrzymują rozwiązanie dla swojego sterownika rozjazdów, które może być w pełni zintegrowane, jest modułowe, nadaje się do rozbudowy i jest proste w obsłudze. Wielu operatorów kolejowych z powodzeniem korzysta już z różnych wersji tego systemu. Co więcej, firma Pilz zapewnia szybką dostawę, najwyższej klasy wsparcie i kompetentne doradztwo!”

Przejrzyste funkcje diagnostyki w pakiecie

Zastosowanie modułów systemu PSS 4000 jest preferowane w aplikacjach kolejowych ze względu na ich wysoką wytrzymałość. Mogą one kontrolować i monitorować praktycznie każdy rodzaj rozjazdów. Zdecentralizowane, umożliwiające rozbudowę moduły wejść/wyjść oferują operatorom sieci maksymalną elastyczność. Struktura systemu automatyki jest zgodna z zasadą multi-master – poprzez SafetyNET p, wiele sterowników PLC (PSSuniversal PLC-R) może być bezpiecznie połączonych na dużą odległość z zachowaniem równych uprawnień. Pozwala to zaoszczędzić czas i materiały niezbędne podczas wykonywania okablowania. Opracowane przez firmę Pilz oprogramowanie do wizualizacji PASvisu zapewnia optymalny przegląd wszystkich elementów systemu. Szybko i jednoznacznie wykrywa i lokalizuje nieprawidłowości w działaniu systemu i powstałe usterki. Oprogramowanie zapewnia również szerokie możliwości w zakresie zdalnej konserwacji, diagnostyki i wizualizacji. Inwestycje kolejowe często muszą być realizowane równolegle z normalną eksploatacją infrastruktury, a logiczna, przejrzysta struktura systemu automatyzacji przyspiesza ich realizację, począwszy od prac projektowych, poprzez wdrożenie, aż po codzienną eksploatację.


 

Obecnie w sieci polskiego operatora kolejowego rozjazdy wyposażone w system automatyki PSS 4000 spełniają poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3. Aplikacja przeszła również pomyślną certyfikację TÜV Rheinland. Przez rozjazdy można teraz przejeżdżać z prędkością do 20 km/h, co spowodowało, że modernizacja jest wyraźnie odczuwalna przez pasażerów, ponieważ czas podróży przez rozjazd został skrócony o 50 procent, a rozkłady jazdy zostały zoptymalizowane.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach dla kolejnictwa, skontaktuj się z naszym ekspertem: Grzegorz Golan - g.golan@pilz.pl

 

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl