ISCS – Industrial Security Consulting Service

Producenci i operatorzy maszyn mogą zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo maszyn jedynie dzięki środkom bezpieczeństwa przemysłowego. Zapewniają one ochronę maszyn przed cyberatakami, niewłaściwą obsługą lub manipulacją i są wymagane przez Rozporządzenie w sprawie maszyn. Ale jak duże jest ryzyko ataków na poszczególne maszyny, jakie mogą one mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo personelu oraz produktywność, a także które środki umożliwiają eliminowanie luk w zabezpieczeniach?
 
Na te pytania pozwala właśnie odpowiedzieć nasza usługa Industrial Security Consulting Service (ISCS): analizujemy ryzyko związane z lukami w zabezpieczeniach maszyny, oceniamy potencjalne zagrożenie i prawdopodobieństwo jego wystąpienia , ustalamy odpowiednie kroki oraz sprawdzamy wdrożone środki bezpieczeństwa. Usługa ISCS pomaga zwiększyć cyberbezpieczeństwo i stanowi gwarancję prawidłowego wdrażania specyfikacji na podstawie wymogów normatywnych i prawnych oraz zdolności do ograniczenia i uniknięcia incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Cztery kroki do zapewnienia bezpiecznej maszyny zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przemysłowego:

Obejmuje ona cztery moduły, które wzajemnie się uzupełniają. Po wykonaniu poszczególnych kroków wymagane jest regularne powtarzanie oceny stanu bezpieczeństwa maszyn zgodnie z zasadą ruchomego celu, co pozwala przeciwdziałać w sposób ciągły najnowszym formom zagrożeń oraz lukom w zabezpieczeniach.

Korzyści dla użytkownika:

 • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i luk w zabezpieczeniach.
 • Ochrona i zabezpieczenie przed cyberatakami lub incydentami, które wstrzymują produkcję.
 • Większe bezpieczeństwo pracowników i dostępność maszyn.
 • Pewność, że środki ograniczenia ryzyka są prawidłowo wdrażane.
 • Weryfikowalna ochrona maszyn zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przemysłowego.
 • Ważny element deklaracji zgodności WE.

Cztery etapy usługi ISCS

Korzyści dla użytkownika

1. Analiza wymogów ochrony.

 • Identyfikacja stosownych norm i przepisów.
 • Ustalenie ograniczeń rozważanego systemu.
 • Identyfikacja celów ochrony każdego z aktywów systemu w oparciu o oczekiwany poziom szkód w przypadku utraty poufności, integralności lub dostępności.

 

 • Ocena świadomości zagrożeń.

2. Analiza zagrożenia dla bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Identyfikacja każdego zagrożenia dla każdego składnika aktywów w każdej fazie życia systemu z punktu widzenia rozważanych celów ochrony.
 • Analiza istniejących środków ograniczenia ryzyka i ich skuteczności.
 • Zalecane podejście do ograniczenia ryzyka.
 • Udokumentowanie słabych punktów i związanych z nimi zagrożeń.

 

 • Oszacowanie poziomu ryzyka i zapotrzebowania na działanie.

3. Koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Określenie poziomu bezpieczeństwa dla każdego fragmentu systemu.
 • Zdefiniowanie i określenie potencjalnych środków zaradczych.
 • Uwzględnienie dostępności i wydajności instalacji.   
 • Dokładne przypisanie środków bezpieczeństwa w celu identyfikacji zagrożeń.
 • Stworzenie reguł i wytycznych dotyczących zmniejszania ryzyka w całym cyklu życia maszyny.
 • Udokumentowanie wymagań i zaleceń dotyczących wdrażania.

 

 • Opracowywanie środków zaradczych.

4. Weryfikacja systemu bezpieczeństwa przemysłowego.

 • Sprawdzenie skuteczności wdrożonych środków.  
 • Sporządzenie raportu zawierającego informacje o wynikach przeprowadzonych testów oraz o ewentualnych niezgodnościach.
 • Przegląd dokumentacji środków organizacyjnych.
 
 • Ochrona przed skutkami odpowiedzialności dzięki spełnieniu odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.
 • Większa ochrona pracowników.
 • Większa dostępność instalacji.
 • Oszczędność na kosztach dzięki ochronie przed cyberatakami.
 • Ochrona wizerunku dzięki skutecznym środkom zapobiegawczym.

 

Oferta z zakresu bezpieczeństwa przemysłowego — bezpieczna maszyna krok po kroku

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl