Industry 4.0 w firmie Pilz

Od samego początku aktywnie uczestniczymy w rozbudowie platformy Industry 4.0.

Jako członek platformy demonstracyjnej i badawczej SmartFactoryKL, firma Pilz aktywnie uczestniczy w formułowaniu jednolitych standardów dla Industry 4.0. Jej celem testowanie nowatorskich rozwiązań urzeczywistniających wizję Industry 4.0.

Firma Pilz wraz z pozostałymi partnerami platformy SmartFactoryKL pracuje nad stworzeniem linii produkcyjnej demonstrującej praktyczną aplikację głównych aspektów standardu Industry 4.0. Moduł magazynowy stworzony przez firmę Pilz wykorzystywany jest jako przykład inteligentnego, zautomatyzowanego magazynu transportującego części robocze. Wykorzystuje on systemy sterowania, różne rodzaje czujników, napędy, podzespoły infrastruktury sieciowej oraz systemy obsługi i wizualizacji firmy Pilz.

Dzięki zdecentralizowanej technologii, mobilnej robotyce serwisowej, inteligentnej diagnostyce i wizualizacji oraz łączności w chmurze prezentowana na naszym stoisku Inteligentna Fabryka wytwarza spersonalizowane produkty w ramach produkcji jednostkowej w skali przemysłowej. Od czujników, po napędy, systemy sterowania i robotykę – wszystkie produkty Pilz są ze sobą połączone.

Industry 4.0 w produkcji realizowanej przez firmę Pilz

Inteligentna produkcja realizowana przez firmę Pilz

Industry 4.0 nie jest już tylko i wyłącznie inicjatywą na nasze potrzeby, lecz jest już rzeczywistością w procesie produkcyjnym. Sami wykorzystujemy opracowany przez nas inteligentny, zautomatyzowany transporter części roboczych, który upraszcza i przyspiesza proces dostarczania płytek drukowanych oraz proces lutowania. Dzięki wbudowanemu chipowi RFID części automatycznie przemieszczają się od linii lutowania do linii montażu.

Konserwacja prewencyjna w firmie Pilz

Dane o maszynach są gromadzone i przetwarzane na potrzeby kontroli produkcji. Ich szczegółowa analiza dostarcza ważnych informacji o zmianach w stanie maszyn i poziomach zużycia. Umożliwia to przeprowadzanie konserwacji zapobiegawczych.

Konserwacja zapobiegawcza pozwala uniknąć nieprawidłowego działania i nieplanowanych przestojów. Najnowsze wersje dokumentacji roboczej będą również przechowywane w Chmurze Pilz. Wszystkie dane i dokumenty będą wówczas dostępne w czasie rzeczywistym. Wszystkie dane procesu produkcyjnego będzie można wywołać z dowolnego miejsca.

Konserwacja prewencyjna w firmie Pilz

Rozwiązania IT w zintegrowanej produkcji

Bezpieczeństwo i ochrona wg Industry 4.0

Produkcja usieciowiona zwiększa wymagania w zakresie ochrony danych. Właśnie dlatego inwestujemy w rozbudowaną infrastrukturę zabezpieczeń do monitorowania całego przepływu danych produkcyjnych. Do środków tych należy oddzielne centrum informatyczne spełniające najnowsze standardy. Poprzez ciągłe analizowanie danych możliwe będzie wykrywanie anomalii na wczesnym etapie.

Ponadto w poszczególnych obszarach produkcyjnych zainstalowano systemy firewall, umożliwiające indywidualne określenie poziomu ochrony dla konkretnej strefy. Pozwala to uniknąć przerw w produkcji, zagwarantować bezpieczeństwo, a także chronić posiadane zasoby know-how.

Aktywnie uczestniczymy w pracach następujących komitetów:

„Pilz Think Tank 4.0”

Współpraca, w szczególności pomiędzy działami IT i  produkcji, mająca tak istotne znaczenie dla standardu Industry 4.0, jest naszym kolejnym priorytetem. Koncepcja „Pilz Think Tank 4.0” skupia pracowników obszaru produkcyjnego i IT i udostępnia im niezbędne zasoby do planowania oraz realizowania wspólnych projektów na rzecz Industry 4.0.

 

Think Tank firmy Pilz

Dowiedz się więcej o Industry 4.0 w firmie Pilz:

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl