Systemy zarządzania palnikami do bezpiecznego sterowania palnikami

System zarządzania palnikami odpowiada za monitorowanie i sterowanie pracą pieca

Systemy zarządzania palnikami firmy Pilz odpowiadają za monitorowanie komercyjnych/przemysłowych pieców gazowych i olejowych oraz za sterowanie wszystkimi ich funkcjami – od wstępnego przedmuchiwania aż po sterowanie pracą palnika głównego. Do wyboru są dwa wysokowydajne systemy w zależności od złożoności wymagań i liczby palników.

Systemy zarządzania palnikami PNOZmulti 2 Burner i sterownik PSSuniversal PLC

Jako sterownik palników PNOZmulti 2 Burner odpowiada za monitorowanie zarówno pojedynczego palnika, jak i całego pieca wraz ze wszystkimi jego zależnymi od instalacji funkcjami bezpieczeństwa.

Korzystasz ze skomplikowanej, pełnej wzajemnych powiązań instalacji z dużą liczbą palników, na przykład w zakładzie ceramicznym? Jeśli tak, to Twój wybór powinien paść na system zarządzania palnikami ze sterownikiem PSSuniversal PLC. Zastosowanie systemu sterowania PSS 4000 umożliwia sterowanie palnikami w dużej mierze niezależnie od ich ilości i rozmieszczenia.

Kompleksowe bezpieczeństwo dzięki rozwiązaniu PNOZmulti 2 Burner – systemowi zarządzania palnikami

Skorzystaj ze sterowników PNOZmulti 2, aby zyskać możliwość sterowania pracą i monitorowania zarówno poszczególnych palników, jak i całego pieca! Dzięki jednostce bazowej PNOZ m B1 Burner możesz bezpiecznie monitorować piece oraz sterować ich pracą, bazując na jednym systemie.

Za pomocą bloku funkcyjnego, który emuluje dowolnie konfigurowalny elektroniczny system automatycznego sterowania palnikami, w oprogramowaniu do sterowania palnikami można skonfigurować szeroki zakres zastosowań palnika.

Obsługiwane różne typy palników, na przykład:

 • Palnik pilotowy lub główny
 • Zapłon bezpośredni lub pośredni
 • Zastosowania z niskimi lub wysokimi temperaturami
Szklane butelki są podgrzewane podczas procesu produkcji

System zarządzania palnikami PNOZmulti 2 Burner – korzyści dla użytkowników

 • Elastyczny i bezpieczny projekt rozwiązania do obróbki cieplnej
 • Pozwala zaoszczędzić czas podczas projektowania, ponieważ umożliwia łatwe i szybkie wdrożenie nawet skomplikowanych rozwiązań bezpieczeństwa z wykorzystaniem tylko jednego sterownika
 • Zwiększa produktywność dzięki zintegrowanej, kompleksowej diagnostyce
 • Zapewnia oszczędność kosztów: dla pojedynczej jednostki bazowej można skonfigurować nawet do 12 bloków funkcyjnych palnika
 • Możliwość połączenia z wieloma środowiskami automatyzacji i systemami komunikacji
 • Maksymalne bezpieczeństwo dzięki certyfikowanym elementom sprzętowym oraz programowym
 • Spełnia wymagania międzynarodowych norm
 • Moduł rozszerzeń PNOZ m EF 4DI4DORD z czterema różnymi wyjściami przekaźnikowymi zgodnymi z normą EN 50156-1 do sterowania zaworami bezpieczeństwa palnika

System zarządzania palnikami z międzynarodowymi certyfikatami

Wszystkie systemy i programy firmy Pilz do sterowania palnikami są certyfikowane zgodnie z odpowiednimi normami dla obróbki cieplnej, kotłów parowych, systemów automatycznego sterowania palnikami oraz palników. Posiadane certyfikaty umożliwiają zastosowanie rozwiązania na rynkach międzynarodowych. Jest to korzystne z punktu widzenia użytkowników, ponieważ umożliwia szybsze uruchomienie instalacji.

 • System PNOZmulti 2 Burner posiada certyfikat TÜV zgodnie z normami europejskimi EN 298, EN 50156-1 oraz EN 50156-2.
 • Certyfikaty zgodności z normami UL 60730-1 i UL 60730-2-5 wydane przez Underwriters Laboratories (UL) potwierdzają, że jednostka bazowa i wybrane moduły sterowników spełniają wymagania norm bezpieczeństwa dla pieców w USA i Kanadzie.
 • Certyfikaty UL dla jednostki bazowej PNOZ m B1 Burner, modułów rozszerzeń PNOZ m EF 16DI i PNOZ EF 8DI4DO oraz modułów fieldbus PNOZ m ES PROFINET i PNOZ ES PROFIBUS. Kolejne moduły już wkrótce!
 • Normy UL 60730-1 i UL 60730-2-5 urządzeń do automatycznego sterowania palnikami zasilanymi olejem, gazem, węglem lub innymi substancjami palnymi. Certyfikat UL pozwala na zastosowanie rozwiązania na rynku północnoamerykańskim.
 • Jednostka bazowa PNOZ m B1 Burner spełnia również wymagania norm NFPA 85, NFPA 86 i NFPA 87. Norma NFPA 85 koncentruje się na zwiększaniu bezpieczeństwa eksploatacji kotłów, a NFPA 86 na minimalizowaniu ryzyka pożaru i wybuchu w piecach; norma NFPA 87 zawiera natomiast wytyczne dotyczące bezpieczeństwa podgrzewaczy płynów i powiązanego osprzętu.

Sterowanie palnikami w oparciu o system sterowania PSS 4000

Długie piece z dziesiątkami palników są powszechnie wykorzystywane między innymi w obróbce metali, szkła i ceramiki. Tego rodzaju instalacje wymagają dużej liczby wejść i wyjść na dużych obszarach.

W ramach systemu sterowania PSS 4000 sterownik PSSuniversal PLC odpowiada za sterowanie wszystkimi palnikami danego rozwiązania, w dużym stopniu niezależnie od liczby palników oraz ich rozmieszczenia.

W przypadku takich zastosowań oraz skomplikowanych, pełnych wzajemnych powiązań instalacji wybór powinien paść na sterowniki PSSuniversal PLC. W połączeniu z modułami we/wy można tworzyć systemy sterowania dostosowane do indywidualnych wymagań.

Piec do produkcji stali

Jeden system dla różnych aplikacji – zarządzanie palnikami za pomocą systemu PSS 4000

 • Elastyczność dzięki możliwości mapowania wejść/wyjść
 • Zarządzanie wszystkimi palnikami może odbywać się w oparciu o jeden system PSS 4000
 • Możliwość wykorzystania w roli samodzielnego sterownika lub jako element łączący urządzenia w sieci
 • Zwiększa produktywność dzięki zintegrowanej, kompleksowej diagnostyce
 • Prosta realizacja złożonych zadań z wykorzystaniem oprogramowania PAS4000
 • Krótsze czasy planowania dzięki oprogramowaniu niezależnemu od sprzętu
Sterownik PSSuniversal PLC przed ekranem, na którym widoczne jest oprogramowanie PAS4000
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl