Bezpieczeństwo w automatyzacji

Skorzystaj na bezpiecznej automatyzacji

Automatyzacja stosowana obecnie w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie, przynosi wiele korzyści. Nie tylko upraszcza procesy, ale także poprawia jakość i zwiększa wydajność.

Jednak w przypadku automatyzacji przemysłowej bardzo często zaniedbuje się aspekty bezpieczeństwa – i to nie tylko ze szkodą dla pracowników. Zniszczenie materiałów i narzędzi oraz związane z tym przestoje to tylko niektóre z negatywnych konsekwencji.
Ponadto, jeśli kontrola państwowa stwierdzi, że nie spełniono podstawowych zasad bezpieczeństwa, możliwe jest zamknięcie całego zakładu. Aby umożliwić ponowne jego uruchomienie, konieczne będą kosztowne inwestycje w środki bezpieczeństwa.

Dzięki partnerskiej współpracy z firmą Pilz takich sytuacji można uniknąć. Wiemy, które wymagania są ważne w odniesieniu do bezpiecznej automatyzacji i chętnie pomagamy we wdrażaniu odpowiednich rozwiązań. Jeśli chodzi o zgodność z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn, w wielu krajach obowiązują przepisy od niezobowiązujących zaleceń aż po akty prawne, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Pomożemy Ci sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom w zakresie bezpiecznej automatyzacji.

Siedem kroków do bezpiecznej automatyzacji

Nasza lista kontrolna stanowi właściwe wprowadzenie do bezpiecznej automatyzacji:

  • Znasz odpowiednie normy obowiązujące w swojej branży?
  • Które normy dotyczące bezpieczeństwa obowiązują w Twojej branży?
  • Jakie przepisy dotyczące zgodności z wymogami bezpieczeństwa maszyn obowiązują w Twoim kraju?
  • Znasz Dyrektywę Maszynową i wiesz, jak stosować jej przepisy?
  • Jakie przepisy należy uwzględnić przy eksporcie maszyn?
  • Czy Twoja maszyna ma aktualną ocenę zgodności i oznakowanie CE?
  • Czy stosujesz właściwe technologie bezpieczeństwa?

Korzyści płynące z bezpiecznej automatyzacji

Bezpieczeństwo to podstawowa ludzka potrzeba. Pracownicy, którzy czują się bezpiecznie pracują bardziej sprawnie i wydajnie. Wynika z tego, że bezpieczeństwo ma długotrwały wpływ na sukces Twojej firmy. Wykorzystując optymalnie technologie bezpieczeństwa, sprawisz, że instalacje i maszyny będą pracować bez zakłóceń przez wiele lat, co z kolei przyczyni się do podniesienia jakości produkcji.

Zestawienie korzyści płynących z bezpiecznej automatyzacji:

  • Zwiększenie wydajności – lepsza efektywność dzięki bezpiecznym i wydajnym przepływom pracy
  • Zmniejszenie absencji – lepsza ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • Zminimalizowanie przestojów – systemy bezpieczeństwa ze zintegrowaną diagnostyką umożliwiają szybkie rozpoznawanie przyczyn problemów podczas awarii
Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl