Rozwiązania w zakresie automatyzacji pakowania na końcówkach linii

Przykład zastosowania automatyzacji na końcu linii

Roboty są często stosowane w automatyzacji końcówek linii, zwłaszcza w procesach takich jak paletyzacja kartonów czy pakowanie palet w folię termokurczliwą. W tych miejscach najwyższym priorytetem jest ochrona pracowników, którą zazwyczaj zapewniają osłony. W przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji lub w momencie wystąpienia awarii musi istnieć możliwość szybkiego i bezpiecznego ponownego uruchomienia maszyny w celu zminimalizowania zbędnych przestojów.

Niezależnie od tego, czy chodzi o ryglowanie bramek bezpieczeństwa, bezpieczną blokadę stanowiska zrobotyzowanego, zastosowanie funkcji diagnostycznych i wizualizacji w celu szybkiego usuwania usterek, czy też bezpieczny transport materiałów opakowaniowych za pomocą pojazdów AGV, oferujemy odpowiednie rozwiązanie do automatyzacji procesu pakowania w końcówkach linii.

Bezpieczeństwo przy owijaniu palet folią stretch i zgrzewaniu termicznym

Na przykład do bezpiecznego monitorowania maszyny do owijania folią stretch, ze względu na wysokie temperatury, obok bezpieczeństwa operatora, należy zapewnić wysoką dyspozycyjność instalacji. W tym przypadku odpowiednie, bezpieczne i kompletne rozwiązanie zapewnia radarowy system bezpieczeństwa PSENradar i konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 Nadaje się szczególnie do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych, nawet tam, gdzie gromadzą się pył i zanieczyszczenia.

Zastosowanie: maszyna do owijania folią stretch

Zabezpieczenie przenośników taśmowych za pomocą kurtyn świetlnych podczas podawania i odbierania materiału

Przykładowe rozwiązanie do zabezpieczenia przenośników taśmowych

Funkcja mutingu umożliwia podawanie i odbieranie materiału za pomocą przenośnika bez konieczności przerywania procesu produkcyjnego. Konfiguruje się ją za pomocą oprogramowania PNOZmulti Configurator i jest bezpiecznie monitorowana przez sterownik PNOZmulti 2. Kurtyny świetlne PSENopt II zapewniają ochronę palców, dłoni i ciała, w zależności od wymagań, i są przeznaczone do zastosowań do poziomu bezpieczeństwa PL d lub PL e wg normy EN IEC 61496.

Kurtyny PSENopt II mogą być również wykorzystywane do bezpiecznego monitorowania dostępu do stanowiska zrobotyzowanego. Gdy tylko wiązka światła z kurtyny bezpieczeństwa zostanie przerwana, niebezpieczny ruch robota zostaje zatrzymany. Produkcję można wznowić dopiero po opuszczeniu strefy niebezpiecznej i uzyskaniu potwierdzenia za pośrednictwem sterownika PNOZmulti 2. Sterownik PNOZmulti 2 oferuje funkcję diagnostyki PVIS z komunikatami tekstowymi umożliwiającymi szybkie podjęcie działań naprawczych i eliminowanie niepotrzebnych przestojów.

Elastyczne zabezpieczanie bramek bezpieczeństwa za pomocą modułowego systemu ryglowania drzwi

W przypadku pakowania na końcu linii z wykorzystaniem urządzeń do paletyzacji lub robotów, nieuniknione jest stosowanie zabezpieczenia w postaci bramek bezpieczeństwa. Modułowy system bezpieczeństwa zapewnia elastyczne monitorowanie bramek bezpieczeństwa z dodatkową kontrolą uprawnień dostępu. Naszą ofertę można skonfigurować indywidualnie w zależności od wymagań aplikacji, począwszy od zabezpieczenia procesu z wykorzystaniem urządzeń PSENslock lub PSENmlock, poprzez odpowiednie akcesoria, takie jak moduł klamki PSENmlock ze zintegrowanym aktuatorem i wyzwalaczem ewakuacyjnym, aż po moduł przycisków PITgatebox do prostej obsługi systemu ryglowania drzwi. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest zintegrowany system kontroli uprawnień dostępu PITreader, służący do uwierzytelniania użytkowników, oraz Safety Device Diagnostics do diagnostyki aplikacji. Konfigurowalny sterownik PNOZmulti 2 realizuje zadania sterowania w sposób bezpieczny i niezawodny. Skomponuj swoje własne rozwiązanie!

Zastosowanie z modułowym systemem ryglowania drzwi

Bezpieczny transport materiałów za pomocą pojazdów sterowanych automatycznie

Przykładowe rozwiązanie do transportu materiałów za pomocą pojazdów sterowanych automatycznie

Podczas transportu materiałów opakowaniowych lub europalet konieczne jest nieprzerwane utrzymanie bezpieczeństwa pracowników, jak również otoczenia wokół pojazdów AGV. Zgodnie z normą ISO 3691-4 oferujemy pomoc we wdrożeniu systemu AGV od koncepcji do uruchomienia, wraz z oceną zgodności.

Aby bezpiecznie przewozić europalety, laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan, w połączeniu z modułowym przekaźnikiem bezpieczeństwa myPNOZ , czuwa nad bezpieczną i dynamiczną nawigacją systemów AGV, a ponadto umożliwia łatwą integrację dzięki gotowym modułom ROS. W skład rozwiązania AGV wchodzą również urządzenia kontrolne i sygnalizacyjne PITestop i PITsign oraz moduł SecurityBridge. Korzystając z naszego wsparcia i wykorzystując nasze komponenty bezpieczeństwa, oszczędzisz czas i pieniądze.

Dodatkowe informacje dotyczące technologii pakowania

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl