ROS: Robot Operating System

Przedstawiamy robotykę projektową!

ROS (Robot Operating System) jest otwartą platformą służącą do tworzenia oprogramowania dla aplikacji z branży robotyki.

Oferuje ogromną elastyczność i pokazuje swoje mocne strony szczególnie w dynamicznych środowiskach, takich jak sterowanie pojazdami AGV, chwytanie obiektów i zapobieganie kolizjom.

Pakiety ROS zawierają zdefiniowane narzędzia i sterowniki i są udostępniane użytkownikom we współdzielonej przestrzeni. Może to być na przykład funkcja planowania ścieżek, którą można łatwo dostosować do aplikacji pick-and-place. Poszczególne pakiety ROS mają charakter modułowy, dzięki czemu są bardzo wszechstronne. Są one również kompatybilne ze sprzętem różnych producentów.

ROS: Robot Operating System

ROS firmy Pilz

Aby osiągnąć najwyższy standard jakości naszych modułów ROS, oprogramowanie jest opracowywane i testowane zgodnie ze sprawdzonymi standardami oraz wymogami jakości przemysłowej Konsorcjum Przemysłowego ROS. Dzięki temu zawsze masz dostęp do wysokiej jakości pakietów ROS, które upraszczają integrację systemu: są dobrze udokumentowane i dostarczane wraz z materiałami szkoleniowymi!

Otwarty i łatwy w obsłudze

ROS jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy w zakresie programowania. Różne pakiety ROS można łączyć, co zapewnia bardzo dużą elastyczność podczas projektowania aplikacji z zakresu robotyki. Zapewnia to bardzo dużą elastyczność podczas projektowania aplikacji z zakresu robotyki. Otwartość gwarantowana jest dzięki platformie open source zrzeszającej różnych producentów.

 

 

Infolinia ROS

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Pracownicy naszej międzynarodowej infolinii służą poradą w zakresie ROS i indywidualnych wymagań pod adresem ros@pilz.de. Zapraszamy do kontaktu!

ROS Wiki i materiały do pobrania

Logo ROS

Szczegółowy opis dostępnych pakietów ROS można znaleźć na stronie ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki PSENscan

Aby ułatwić integrację, nasze pakiety można zainstalować bezpośrednio z ROS. Wszystkie pakiety są również dostępne jako kod źródłowy na GitHub.

Pobierz oprogramowanie PSENscan

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertoweTelefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl