Polska | polski

ROS: Robot Operating System

Przedstawiamy robotykę projektową!

ROS (Robot Operating System) jest otwartą platformą służącą do tworzenia oprogramowania dla aplikacji z branży robotyki.

Oferuje ogromną elastyczność i pokazuje swoje mocne strony szczególnie w dynamicznych środowiskach, takich jak sterowanie pojazdami AGV, chwytanie obiektów i zapobieganie kolizjom.

Pakiety ROS zawierają zdefiniowane narzędzia i sterowniki i są udostępniane użytkownikom we współdzielonej przestrzeni. Może to być na przykład funkcja planowania ścieżek, którą można łatwo dostosować do aplikacji pick-and-place. Poszczególne pakiety ROS mają charakter modułowy, dzięki czemu są bardzo wszechstronne. Są one również kompatybilne ze sprzętem różnych producentów.

ROS: Robot Operating System

ROS firmy Pilz

Aby osiągnąć najwyższy standard jakości naszych modułów ROS, oprogramowanie jest opracowywane i testowane zgodnie ze sprawdzonymi standardami oraz wymogami jakości przemysłowej Konsorcjum Przemysłowego ROS. Dzięki temu zawsze masz dostęp do wysokiej jakości pakietów ROS, które upraszczają integrację systemu: są dobrze udokumentowane i dostarczane wraz z materiałami szkoleniowymi!

Otwarty i łatwy w obsłudze

ROS jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy w zakresie programowania. Różne pakiety ROS można łączyć, co zapewnia bardzo dużą elastyczność podczas projektowania aplikacji z zakresu robotyki. Zapewnia to bardzo dużą elastyczność podczas projektowania aplikacji z zakresu robotyki. Otwartość gwarantowana jest dzięki platformie open source zrzeszającej różnych producentów.

 

 

Infolinia ROS

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami! Pracownicy naszej międzynarodowej infolinii służą poradą w zakresie ROS i indywidualnych wymagań pod adresem ros@pilz.de. Zapraszamy do kontaktu!

ROS Wiki i materiały do pobrania

Logo ROS

Szczegółowy opis dostępnych pakietów ROS można znaleźć na stronie ROS Wiki.

Pilz ROS Wiki Robots

Pilz ROS Wiki PSENscan

Aby ułatwić integrację, nasze pakiety można zainstalować bezpośrednio z ROS.. Wszystkie pakiety są również dostępne jako kod źródłowy na GitHub.

Pobierz Pilz Robots

Pobierz PSENscan

Korzystaj z modułów ROS i robotyki serwisowej

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl