Polska | polski

ROS: Robot Operating System

Przedstawiamy robotykę projektową!

ROS (Robot Operating System) jest otwartą platformą do tworzenia oprogramowania dla robotyki.

Oferuje ogromną elastyczność i pokazuje swoje mocne strony szczególnie w dynamicznych środowiskach, takich jak sterowanie pojazdami AGV, chwytanie obiektów i zapobieganie kolizjom.

Kompletne pakiety ROS zawierają zdefiniowane funkcjonalności i sterowniki i są udostępniane użytkownikom za pośrednictwem społeczności. Może to być na przykład funkcja planowania ścieżek, którą można łatwo dostosować do aplikacji pick-and-place. Poszczególne pakiety ROS mają charakter modułowy, dzięki czemu są bardzo wszechstronne. Są one również kompatybilne ze sprzętem różnych producentów.

ROS: Robot Operating System

ROS firmy Pilz

Aby osiągnąć najwyższy standard jakości naszych modułów Pilz ROS, oprogramowanie jest opracowywane i testowane zgodnie ze sprawdzonymi standardami Pilz oraz wymogami jakości przemysłowej Konsorcjum Przemysłowego ROS.
Dzięki temu zawsze masz dostęp do wysokiej jakości pakietów ROS, które upraszczają integrację systemu: Dobrze udokumentowane, z pomocnymi samouczkami!

Otwarty i łatwy w obsłudze

ROS jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników nieposiadających specjalistycznej wiedzy w zakresie programowania. Różne pakiety ROS można łączyć, co zapewnia bardzo dużą elastyczność podczas projektowania aplikacji z zakresu robotyki. Otwartość gwarantowana jest dzięki platformie open source zrzeszającej różnych producentów.

ROS Wiki

Logo ROS

Szczegółowy opis dostępnych pakietów Pilz ROS można znaleźć na stronie ROS Wiki – Roboty Pilz

Korzystaj z modułów ROS i robotyki serwisowej

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zamówienia

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: technical.support@pilz.pl