Ocena instalacji i maszyn

Rozpoznaj ryzyko związane z maszynami: dzięki ocenie instalacji firmy Pilz

Kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa maszyn

Ocena instalacji przeprowadzona przez firmę Pilz i późniejsze raporty dostarczają jej operatorowi rzetelnych informacji o stanie bezpieczeństwa maszyn. Usługa obejmuje zalecenia i ustalenie priorytetów dla wszelkich wymaganych ulepszeń.

Twoje wymagania

Czy Twoje maszyny przechodzą ciągłe zmiany? A może używasz nowych maszyn wraz ze starszymi? Musisz wówczas ustalić priorytety w zarządzaniu ryzykiem w odniesieniu do zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska oraz wdrażania strategii bezpieczeństwa.

Pomoże w tym analiza organizacji pracy przy Twoich maszynach. W ten sposób możesz rozpoznać główne potencjalne zagrożenia. Na podstawie analizy bezpieczeństwa przedstawiamy dodatkowe środki konieczne do spełnienia wymagań prawnych.

Możemy przeprowadzić kompletny przegląd stanu bezpieczeństwa Twoich maszyn.

Nasze usługi

Zleć firmie Pilz przeprowadzenie oceny instalacji.

Nasza ocena maszyn obejmuje ocenę na miejscu, a następnie ocenę stanu maszyn i formalną prezentację naszych ustaleń. W tym celu stosujemy usystematyzowaną ocenę ryzyka. Takie podejście zapewnia wystarczające dane i informacje, aby umożliwić nam ocenę najważniejszych czynników dotyczących zgodności i bezpieczeństwa instalacji. Wszystkie maszyny są oceniane za pomocą analizy wieloparametrowej. W ten sposób uzyskuje się orientacyjną listę najważniejszych wymagań dotyczących bezpieczeństwa dla każdej maszyny.

Ocena instalacji obejmuje następujące czynności:

  • Analiza zagrożeń dla poszczególnych maszyn
  • Ocena dostępnych środków minimalizujących ryzyko
  • Ocena zgodności maszyn z obowiązującymi przepisami
  • Sprawdzenie możliwości wdrożenia funkcji bezpieczeństwa w maszynie
  • Lista priorytetów i zalecenia dotyczące usprawnień maszyn

Zalety w skrócie

  • Zyskaj pełny obraz instalacji i potencjalnych zagrożeń, które mogły zostać niewykryte
  • Jako pracodawca zapewnij większe bezpieczeństwo pracy i swoich pracowników
  • Mając dostęp do odpowiednich informacji, możesz skutecznie planować inwestycje w bezpieczeństwo i optymalizować rentowność instalacji
  • Dla większej korzyści analizę i jej zalecenia możesz wykorzystać do podobnych instalacji lub maszyn

Możesz również skorzystać z tych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Zapytania ofertoweTelefon: +48 22 573 28 74
E-mail: oferty@pilz.pl

Wsparcie techniczne

Telefon: +48 22 573 28 88
E-mail: wsparcie.techniczne@pilz.pl