Bezpieczna eksploatacja systemów wózków AGV

Sprawiamy, że Twoje systemy są bezpieczne. W każdy możliwy sposób!

W przypadku, gdy człowiek dzieli przestrzeń roboczą z wózkiem AGV, czyli maszyną, istnieją szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Człowiek i maszyna muszą być w stanie sprawnie i bezpiecznie pracować w tym samym środowisku.

Zapewniamy kompleksowe podejście do Twojego systemu wózków AGV już na etapie projektowania, kiedy powstaje koncepcja systemu i zapewniamy wsparcie dla całego projektu, aż do ich uruchomienia. Wspieramy Cię już na etapie projektowania, gdy powstaje koncepcja systemu i towarzyszymy Twoim projektom, aż do oddania do użytku. Dzięki temu możemy zapewnić bezpieczeństwo i wydajność systemów wózków AGV.

Twoje wymagania

Twoje wymagania dotyczące wózków AGV lub ich systemów

Jako operator lub producent wózków AGV bądź ich systemów musisz spełniać wymagania normy ISO 3691-4. Określa ona wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa i sposób zatwierdzania zautomatyzowanych funkcji pojazdów.

Norma ISO 3691-4 określa również wymagany poziom wydajności dla funkcji monitorowania pojazdu, różnych trybów pracy i sterownika hamulca.

Norma ISO 3691-4 dotycząca wózków AGV i autonomicznych robotów mobilnych

Przedstawia jasną procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w systemie wózków AGV, zarówno dla producentów, jak i operatorów. Definiuje system wózków AGV jako połączenie co najmniej dwóch pojazdów lub autonomicznych robotów mobilnych i środowiska zakładu.

Publikacja w 2020 roku normy ISO 3691-4 dotyczącej systemów wózków AGV i autonomicznych robotów mobilnych była reakcją na szybki rozwój nowych technologii w dziedzinie pojazdów AGV. Norma była długo oczekiwana, ponieważ jej poprzedniczka (EN 1525:1997) obowiązywała już od 23 lat. Można ją obecnie uznać za najważniejszą międzynarodową normę dla systemów wózków AGV. W Europie normę ISO 3691-4 uzupełnia norma EN 1175:2020, która obejmuje konkretne zagadnienia dotyczące elektrycznych samojezdnych wózków przemysłowych (w tym systemów wózków AGV).

Oprócz międzynarodowej publikacji normy ISO 3691-4, również w USA latach 2019 i 2020 zaktualizowano odpowiednie normy: ANSI/ITSF B56.5:2019 (systemy wózków AGV) oraz ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomiczne roboty mobilne).

Dowiedz się więcej o międzynarodowych normach

Nasze usługi

Wózki AGV lub ich systemy w Twoim zakładzie produkcyjnym

Czy wykorzystujesz wózki AGV lub ich systemy w swoim zakładzie produkcyjnym? Musisz zatem mieć pewność, że Twój system będzie nie tylko bezpiecznie zaprojektowany, ale również bezpiecznie i przede wszystkim efektywnie wykorzystywany, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych.

Nasze usługi dotyczące bezpiecznej eksploatacji wózków AGV zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo w Twoim zakładzie pracy.

Bezpieczne zarządzanie ruchem i zamówieniami dla wszystkich uczestników intralogistyki.

Dla systemów wózków AGV (AGVS), we współpracy z ekspertem ds. automatyzacji przepływu materiałów NAiSE GmbH, oferujemy pierwsze na świecie oprogramowanie do zarządzania ruchem i zamówieniami, dla wszystkich uczestników procesu intralogistyki. Dzięki infrastrukturze inteligentnych czujników i zintegrowanej komunikacji zależnej od producenta oprogramowanie do zarządzania zamówieniami „NAiSE Traffic” analizuje przepływ ruchu i towarów w czasie rzeczywistym. Koordynuje i steruje ruchem obejmującym wszystkich uczestników — swobodnie poruszających się lub torowych, a także wózków widłowych.

Skorzystaj z kompletnego rozwiązania w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów: Pozwala to uniknąć zatorów, spiętrzeń lub wypadków. Zwiększa poziom bezpieczeństwa i optymalizuje kontrolę ruchu, aby zapewnić większą przejrzystość, sprawność i wydajność.

Hala produkcyjna z systemem wózków AGV

Wybierz odpowiednią usługę:

Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA)

Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA)

 • Analiza ryzyka opracowana przez producenta wózka AGV (na miejscu lub zdalnie)
 • Kontrola istotnych cech konstrukcyjnych w odniesieniu do użytkowania wózka AGV
 • Sprawdzenie zgodności z odpowiednimi normami i przepisami/gwarantowanie, że wózek AGV spełnia wymogi prawne
 • W wyniku oceny otrzymujesz:
 1. Ocenę ryzyka opartą na rysunkach technicznych i informacjach dotyczących eksploatacji wózków AGV
 2. Sprawozdanie z weryfikacji projektu wózka AGV
 3. Listę niezbędnych, zalecanych środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności
Odbiór maszyny u producenta (FAT)

Odbiór maszyny u producenta (FAT)

 • Szczegółowa analiza głównych funkcji bezpieczeństwa wózka AGV
 • Otrzymujesz:
 1. Kompleksowy raport z odbioru u producenta
 2. Wymienienie niezbędnych/zalecanych środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności

Usługa dedykowana jest również producentom wózków AGV. Doradzamy w zakresie szczególnych funkcji bezpieczeństwa dla nawigacji, sterowania, hamulców lub monitorowania prędkości. Dostarczamy również odpowiednie dowody zgodności dla Twoich klientów.

Odbiór maszyny u odbiorcy (SAT)

Odbiór maszyny u odbiorcy (SAT)

 • Pełna ocena ryzyka całego systemu wózków AGV
 • Badanie wszystkich/wybranych użytkowanych wózków AGV
 • Walidacja całej aplikacji, w tym ocena środowiska
 • Doradztwo w zakresie wszystkich niezbędnych środków dla użytkownika w miejscu eksploatacji
 • Otrzymujesz:
 1. Raport z oceny ryzyka
 2. Sprawozdanie z odbioru maszyny u odbiorcy
 3. Lista środków mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa

Zalety w skrócie

 • Oszczędzaj czas i pieniądze, nawiązując z nami współpracę w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa całej aplikacji
 • Gwarantujemy, że Twoje aplikacje będą spełniać wymagania normy ISO 3691-4. W razie potrzeby zapewniamy potwierdzenie tego faktu poprzez procedurę oceny zgodności.
 • Sprawdzamy bezpieczeństwo systemów wózków AGV już na etapie ich zakupu. Dzięki temu możesz uniknąć dodatkowych kosztów i zaoszczędzić czas.
 • Zapewniamy optymalną równowagę między zużyciem materiału, a maksymalnym poziomem bezpieczeństwa

Odpowiedni produkt do Twojej aplikacji

Laserowe skanery bezpieczeństwa PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan wykrywa obiekty na drodze pojazdu i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa nawet przy dużych prędkościach, bez obniżania wydajności. Idealne rozwiązanie do zastosowania w systemach wózków AGV!

Dzięki pakietowi ROS (Robot Operating System) PSENscan obsługuje również dynamiczną nawigację systemów wózków AGV, stwarzając tym samym wiele możliwości w logistyce produkcji.

Więcej informacji o laserowym skanerze bezpieczeństwa PSENscan

Skorzystaj z pozostałych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl