Bezpieczna eksploatacja systemów pojazdów sterowanych automatycznie

Sprawiamy, że Twoje systemy są bezpieczne. W każdy możliwy sposób!

Tam, gdzie człowiek dzieli przestrzeń roboczą z pojazdem sterowanym automatycznie, czyli maszyną, obowiązują szczególne wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Człowiek i maszyna muszą być w stanie sprawnie i bezpiecznie pracować w tym samym środowisku.

Zapewniamy kompleksowe podejście do Twojego systemu pojazdów sterowanych automatycznie już na etapie projektowania, kiedy powstaje koncepcja systemu i zapewniamy wsparcie dla projektów, aż do ich uruchomienia. Przeprowadzamy analizy już na etapie projektowania, gdy powstaje koncepcja systemu i zapewniamy wsparcie dla Twoich projektów, aż do oddania do użytkowania. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo i wydajność podczas eksploatacji systemów pojazdów sterowanych automatycznie.

Twoje wymagania

Twoje wymagania dotyczące pojazdów sterowanych automatycznie lub systemów pojazdów

Jako operator lub producent pojazdów sterowanych automatycznie, bądź systemów tych pojazdów (wielu pojazdów sterowanych automatycznie), musisz spełniać wymagania normy ISO 3691-4. Określa ona wymagania dotyczące funkcji bezpieczeństwa i precyzuje sposób walidacji zautomatyzowanych funkcji pojazdu.

Norma ISO 3691-4 określa również wymagania dla funkcji monitorowania pojazdu, różnych trybów pracy i sterownika hamulca oraz jasne zasady osiągania bezpieczeństwa w systemach pojazdów sterowanych automatycznie, zarówno dla ich producentów, jak i dla operatorów

Norma ISO 3691-4 dotycząca pojazdów sterowanych automatycznie i autonomicznych robotów mobilnych

Norma ISO 3691-4 określa jasne zasady zapewnienia bezpieczeństwa w systemach pojazdów sterowanych automatycznie, zarówno dla ich producentów, jak i dla operatorów. Definiuje system pojazdów sterowanych automatycznie jako połączenie co najmniej dwóch pojazdów lub autonomicznych robotów mobilnych i środowiska zakładu.

Publikacja w 2020 roku normy ISO 3691-4 dotyczącej systemów pojazdów sterowanych automatycznie i autonomicznych robotów mobilnych była reakcją na szybki rozwój nowych technologii w dziedzinie pojazdów AGV. Norma była długo oczekiwana, ponieważ jej poprzedniczka (EN 1525:1997) obowiązywała już od 23 lat. Obecnie można ją uznać za najważniejszą międzynarodową normę dotyczącą systemów pojazdów sterowanych automatycznie. W Europie normę ISO 3691-4 uzupełnia norma EN 1175:2020, która obejmuje konkretne zagadnienia dotyczące elektrycznych samojezdnych wózków przemysłowych (w tym systemów pojazdów sterowanych automatycznie).

Oprócz międzynarodowej publikacji normy ISO 3691-4, również w USA latach 2019 i 2020 zaktualizowano odpowiednie normy: ANSI/ITSF B56.5:2019 (systemy pojazdów sterowanych automatycznie) oraz ANSI/RIA R15.08-1:2020 (autonomiczne roboty mobilne).

Dowiedz się więcej

Nasze usługi

Pojazdy sterowane automatycznie lub systemy pojazdów w Twoim zakładzie produkcyjnym

Czy wykorzystujesz pojazdy sterowane automatycznie w swoim zakładzie Jeśli tak, musisz mieć pewność, że Twój system jest nie tylko bezpiecznie zaprojektowany, ale również bezpiecznie i efektywnie wykorzystywany, z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań przestrzennych i infrastrukturalnych.

Nasze usługi dotyczące bezpiecznej eksploatacji pojazdów sterowanych automatycznie zapewniają kompleksowe bezpieczeństwo w Twoim zakładzie pracy.

Bezpieczne zarządzanie ruchem i zamówieniami dla wszystkich uczestników intralogistyki.

Dla systemów pojazdów sterowanych automatycznie, we współpracy z ekspertem w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów — firmą NAiSE GmbH — oferujemy pierwsze na świecie . Dzięki infrastrukturze inteligentnych czujników i zintegrowanej komunikacji zależnej od producenta oprogramowanie do zarządzania zamówieniami „NAiSE Traffic” analizuje przepływ ruchu i towarów w czasie rzeczywistym. Koordynuje i steruje ruchem obejmującym wszystkich uczestników — swobodnie poruszających się lub torowych, a także wózków widłowych.

Skorzystaj z kompletnego rozwiązania w dziedzinie automatyzacji przepływu materiałów: Pozwala to uniknąć zatorów, spiętrzeń, niedoborów lub wypadków. Zwiększa poziom bezpieczeństwa i optymalizuje kontrolę ruchu, aby zapewnić większą przejrzystość, sprawność i wydajność.

Hala produkcyjna z wózkami AGV

Wybierz odpowiednią usługę:

Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA)

Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA)

 • Przegląd oceny ryzyka przeprowadzanej przez producenta pojazdu sterowanego automatycznie (na miejscu lub zdalnie)
 • Badanie istotnych cech konstrukcyjnych w odniesieniu do użytkowania pojazdu sterowanego automatycznie
 • Kontrola zgodności z odpowiednimi normami i przepisami/gwarancja, że pojazd sterowany automatycznie spełnia wymogi prawne
 • Dostarczane dokumenty:
 1. Ocena ryzyka na etapie projektowania (DRA) pojazdu sterowanego automatycznie, oparta na rysunkach projektowych i informacjach dotyczących eksploatacji
 2. Raport z analizy projektu pojazdu sterowanego automatycznie
 3. Wykaz niezbędnych zalecanych środków mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa i wydajności
Odbiór maszyny u producenta (FAT)

Odbiór maszyny u producenta (FAT)

 • Szczegółowa analiza głównych funkcji bezpieczeństwa pojazdu sterowanego automatycznie
 • Dostarczane dokumenty:
 1. Szczegółowy raport z odbioru maszyny u producenta
 2. Wyszczególnienie niezbędnych/zalecanych środków zwiększających bezpieczeństwo i wydajność

Usługa ta jest również kierowana do producentów pojazdów sterowanych automatycznie. Zapewniamy wsparcie we wdrożeniu konkretnych funkcji bezpieczeństwa w zakresie nawigacji, sterowania, hamulców lub monitorowania prędkości. Dostarczamy również odpowiednie dowody zgodności dla Twoich klientów.

Odbiór maszyny u odbiorcy (SAT)

Odbiór maszyny u odbiorcy (SAT)

 • Pełna ocena ryzyka całego systemu pojazdów sterowanych automatycznie
 • Badanie wszystkich lub wybranych pojazdów sterowanych automatycznie w eksploatacji
 • Walidacja całej aplikacji, w tym ocena środowiska pracy
 • Doradztwo w zakresie zastosowania wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa dla użytkownika na miejscu
 • Dostarczane dokumenty:
 1. Ocena ryzyka
 2. Raport z odbioru maszyny u odbiorcy
 3. Wykaz środków jakie należy podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Zalety w skrócie

 • Oszczędzaj czas i pieniądze, nawiązując z nami współpracę w zakresie bezpieczeństwa i automatyki dla całej aplikacji
 • Gwarantujemy, że Twoje aplikacje będą spełniać wymagania normy ISO 3691-4. W razie potrzeby potwierdzimy to poprzez przeprowadzenie kompletnej oceny zgodności.
 • Sprawdzamy bezpieczeństwo systemów pojazdów sterowanych automatycznie już na etapie ich zakupu. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów i zaoszczędzisz czas.
 • Zapewniamy optymalną równowagę między zużyciem materiału, a maksymalnym poziomem bezpieczeństwa
Pobierz białą księgę

Odpowiedni produkt do Twojej aplikacji

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan

Laserowy skaner bezpieczeństwa PSENscan wykrywa obiekty na drodze pojazdu i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa, nawet przy dużych prędkościach, bez uszczerbku dla wydajności procesu. Idealne rozwiązanie do zastosowania w pojazdach sterowanych automatycznie!

Dzięki pakietowi ROS (Robot Operating System), skaner bezpieczeństwa PSENscan umożliwia dynamiczną nawigację i stwarza wiele możliwości w branży logistycznej.

Więcej informacji o laserowym skanerze bezpieczeństwa PSENscan

Skorzystaj z pozostałych usług

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Logistyka

Telefon: +48 22 573 28 66
E-mail: order@pilz.pl