Polska | polski

22.12.2015

Walidacja

Istotny krok na drodze do zagwarantowania pełnego bezpieczeństwa pracy maszyn.

Użytkownicy maszyn wymagają bezwzględnego zapewnienia zgodności wykorzystywanych systemów bezpieczeństwa z obowiązującymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz globalnymi i lokalnymi normami. Bezpieczna automatyzacja stanowi obecnie powszechnie przyjęty aspekt wielu systemów maszyn, co przekłada się na wzrost złożoności kwestii w zakresie standaryzacji zabezpieczeń i dbania o ich zgodność z normami i przepisami.

Kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy i zgodności z normami i przepisami dotyczącymi maszyn jest prawidłowo wykonana walidacja systemu.    Istnieje jednak niebezpieczeństwo przeoczenia lub zlekceważenia etapu walidacji, ponieważ następuje on w końcowej fazie projektowania, już po przeprowadzeniu analizy zagrożeń.


Normy i przepisy

Systemy zabezpieczeń maszyn muszą być zgodne z wymagania norm IEC 61508, IEC 62061 oraz EN ISO 13849-1 i 13849-2. Zgodnie z normą EN ISO 13849-2 „walidacja to proces wykorzystujący próby zarówno statyczne, jak i dynamiczne – a także inne metody badania – do wykazywania prawidłowego współdziałania wszystkich części, którego celem jest realizowanie przewidzianych zabezpieczeń, oraz dowodzenia, iż nie dochodzi do operacji niezamierzonych”.


Cykl życia maszyn

Walidacja systemów sterowania jest fundamentalnym elementem cyklu życia maszyn, umożliwia użytkownikowi końcowemu i dostawcy maszyny poświadczenie zgodności zastosowanego systemu zabezpieczeń z wymaganiami rozpoznanymi w ramach analizy zagrożeń oraz sformułowanymi w toku prac nad specyfikacją i wchodzącymi w zakres projektowania. Ponadto daje ona użytkownikowi końcowemu pewność co do pełnej zgodności maszyny z wymaganiami obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Ze względu na postępy w dziedzinie automatyki– zarówno te już odnotowane, jak i przyszłe – przeprowadzenie walidacji stanowi obecnie skomplikowane zadanie. Udokumentowanie rezultatu walidacji jest wymagane na przykład do uzyskania oznaczenia CE, a także do potwierdzenia spełnienia wymagań NR 12 (w przypadku Brazylii) lub wybranych norm ANSI. W niektórych aplikacjach konieczne może być dokonanie walidacji przez niezależną stronę trzecią.
 

Więcej informacji:

Usługi walidacji

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl