Polska | polski

19.05.2016

Szkolenie „Projektowanie Układów Bezpieczeństwa wg PN-EN ISO 13849-1"

Norma PN-EN 13849-1 wprowadza nowe pojęcia, takie jak: współczynnik średniego czasu do niebezpiecznej usterki (MTTFd), pokrycie diagnostyczne (DC), wspólne przyczyny (CCF) oraz definiuje niezawodność systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem poprzez nowy parametr niezawodności (Performance Level).

Nasze szkolenie pozwoli Państwu poznać nowe terminy, sposoby projektowania układów bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1 oraz sposoby obliczania parametrów niezawodnościowych, a także umożliwi poznanie programów wspomagających ocenę, walidację i projektowanie systemów bezpieczeństwa. Obejmuje ono zagadnienia związane ze specyfikacją, projektowaniem, walidacją oraz obliczeniami poziomu niezawodności systemów bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-EN 62061, zawiera omówienie specyfikacji, projektowania, walidacji oraz obliczenia poziomu niezawodności systemów bezpieczeństwa zgodnie z normami PN-EN ISO 13849-1 oraz PN-IEC 62061

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

Wprowadzenie do zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn
Przedstawienie norm dotyczących projektowania funkcji bezpieczeństwa maszyn i instalacji: PN-EN ISO 13849-1, PN IEC 62061
Porównanie normy PN-EN ISO 13849-1 oraz PN IEC 62061 w celu przedstawienia zakresu stosowania
Szczegółowe omówienie na przykładach procesu projektowania układów bezpieczeństwa, w tym:
      o    Architektura - Czy sterownik standardowy może być elementem łańcucha bezpieczeństwa?
      o    Performance Level – Jaki poziom PL można uzyskać dla układu jednokanałowego?
      o    Niezawodność komponentów – Czujnik mechaniczny czy magnetyczny?
      o    Pokrycie Diagnostyczne - Jak zrealizować DC dla układu hydraulicznego?
      o    Wspólne błędy - Enkodery a zakłócenia
Omówienie narzędzi wspomagających projektowanie PAScal
Case Study dla projektu zaproponowanego przez uczestników (prosimy o wcześniejsze przesłanie na adres: akademiapilz@pilz.pl)

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

PR

Telefon:
E-mail: