Polska | polski

05.11.2014

Nowa norma IEC/ISO 17305

W jaki sposób połączenie norm EN ISO 13849 i IEC 62061 wpłynie na bezpieczeństwo maszyn?

Planowana norma IEC ISO 17305 będzie połączeniem norm EN ISO 13849 i IEC 62061. Będzie to dokument regulujący kwestie bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz wymaganych środków i procedur związanych z jego przestrzeganiem.
 

Norma IEC/ISO 17305 pojawi się prawdopodobnie od 2016 roku

Wejście w życie normy IEC ISO 17305 zaplanowano na rok 2016; przewidziano dwuletni okres przejściowy. Rezultat „połączenia” norm będzie obowiązywał na całym świecie. Celem tego procesu jest znormalizowanie i uproszczenie procesów. Będzie to możliwe za sprawą całkowitego zastąpienia norm EN ISO 13849 i IEC 62061, obecnie obowiązujących równocześnie, pojedynczą normą IEC ISO 17305.
 

Wstępny wewnętrzny projekt normy IEC/ISO 17305 jeszcze w tym roku

Termin przygotowania wstępnego wewnętrznego projektu normy IEC ISO 17305 ustalono na koniec 2014 roku. Szereg specjalistów reprezentuje firmę Pilz w komitecie normalizacyjnym oraz w niektórych grupach roboczych. Odgrywają oni kluczową rolę w pracach przy tworzeniu nowej normy W kwestiach związanych z procesem wdrożenia normy IEC ISO 17305 wspieramy najbardziej praktyczne spośród możliwych rozwiązań.
 

Aktualności dotyczące projektu normy

Nie podjęto jeszcze ostatecznych decyzji w sprawie treści normy IEC ISO 17305. Niezwłocznie po oficjalnym opublikowaniu projektu normy zamieścimy na stronie internetowej oświadczenia, komentarze i praktyczne wskazówki dotyczące zakresu zastosowań normy IEC ISO 17305.
 

Dalsze informacje:

Wpis w leksykonie dotyczący normy IEC ISO 17305

Usługi Pilz