Sverige | svenska

18 juli 2016

Lagstiftning och standarder i Japan

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar.

Den japanska lagen om arbetsskydd och hälsa anger att farliga maskiner eller maskiner som används i farliga omgivningar måste följa det nationella ministeriets fastställda skyddsåtgärder. Det gäller exempelvis gummimalningsmaskiner, pressar, överlastskydd för kranar, sågmaskiner för träbearbetning eller elektriska delar i områden med explosionsrisk. För vissa maskiner krävs ett godkännande från det nationella ministeriet innan maskinen tillverkas eller används. Värmepannor, kranar, tryckkärl och hissar hör till den kategorin.


Krav på driftsäkerhet

Driftsäkerhetsförordningen kräver som ”Best Effort” att maskintillverkare tillhandahåller information om riskerna som är förenade med användning av maskinen och att varje arbetsgivare/maskinanvändare genomför en riskbedömning.


Driftsäkerhetsåtgärder och riskbedömning

Japanese Industrial Safety & Health Association (JISHA) arbetar framför allt för att införa riskbedömningar och system för att hantera arbetssäkerheten i Japan. Enligt den japanska lagstiftningen måste varje arbetsgivare/maskinanvändare säkerställa att driftsäkerhetsåtgärder har vidtagits. Medarbetare är skyldiga att följa arbetsgivarens åtgärder.

Metoderna för riskbedömningen anges i japanska standarder (Japanese Industrial Standards, JIS) som är harmoniserade med internationella standarder. Även om riskbedömningen är obligatorisk när vissa kemiska ämnen används krävs den i nuläget inte i andra branscher.


Mer information:

Fackbok om standarder för funktionssäkerhet

Tjänster från Pilz
 

Säkerhet världen över för maskiner och anläggningar i Japan
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk