Smart Products

Smart Products gör det möjligt att använda intelligenta produktionsprocesser och leder vägen för framtidens automation. Framtidens automation kännetecknas av självständiga system samt sammankopplade maskiner och anläggningar. Detta innebär att nya krav ställs på maskin- och IT-säkerheten. För oss är det en självklarhet att uppfylla dessa krav. Med mottot ”Spirit of Safety” erbjuder vi morgondagens säkra automationslösningar redan idag – våra Smart Products.

Automationssystemet PSS 4000 för Industri 4.0

Automationssystemet PSS 4000

För framtidens automation efterfrågas lösningar som garanterar hög tillgänglighet i flexibla anläggningskoncept och som är enkla att hantera. Dessa egenskaper förenas i automationssystemet PSS 4000. I den klassiska automationen övervakar en enda central styrning maskinen eller anläggningen och bearbetar alla signaler. Med automationssystemet PSS 4000 kan du koppla samman flera styrningar med varandra enligt multi-masterprincipen. Varje enskild styrning körs ändå självständigt. Du programmerar oberoende av maskinvaran och bestämmer senare om en funktion ska köras i olika styrningar eller endast i en styrning. Därmed sparar du tid under programmeringen och undviker fel. Det är den bästa lösningen för modulära och flexibla anläggningar enligt riktlinjerna för Industri 4.0.

Läs mer om automationssystemet PSS 4000

Skräddarsytt nödstopp för Smart Factory

Med PITestop active presenterar Pilz för första gången en ny serie med nödstoppsknappar som kan aktiveras elektriskt. Dessa nödstoppsknappar signalerar om de är aktiva eller inte med hjälp av belysning. Det gör PITestop active till en lämplig lösning för anläggningar och maskinparker där anläggningsdelar flyttas eller för mobila paneler. Maskinparken kan utformas på ett flexiblare sätt.

PITestop active underlättar hanteringen och märkningen av inaktiva maskindelar och operatörspaneler. Det gäller framför allt maskiner som står trångt och där man nu kan rikta in sig på ett arbetsområde med högre precision. Inaktiva maskindelar i exempelvis en sammankopplad maskin kan stängas av helt, vilket sänker anläggningens energiförbrukning.

All information om nödstoppsknappen PITestop active

PITestop active

Modulär diagnos av säkerhetsenheter gör dig oberoende

Med den nya diagnoslösningen Safety Device Diagnostics kan du enkelt samla in omfattande diagnosdata på distans och använda dessa för exempelvis fjärrunderhåll. Servicetillfällena minskas och produktiviteten höjs avsevärt. Safety Device Diagnostics är enkelt att utöka och stöder därmed en modulär maskinkonstruktion.

I kombination med styrsystemen från Pilz, som redan stöder modulär anläggningskonstruktion, kan alla lösningar användas för att utforma flexibla säkerhetskoncept helt i Industri 4.0:s anda.

Mer om sensordiagnosen Safety Device Diagnostics

Diagnoslösningen Safety Device Diagnostics

Nyhet: Säkra mot manipulation

SecurityBridge skyddar dina styrningar

När människor, maskiner och industriella processer kopplas samman på ett intelligent sätt blir de också mer utsatta för angrepp. Men hur skyddar du säkerhetsstyrningar från att manipuleras?
Med SecurityBridge erbjuder vi lösningen!

SecurityBridge skyddar de säkra, konfigurerbara ministyrningarna PNOZmulti 2 och automationssystemet PSS 4000 mot manipulation genom obehörig åtkomst! Så kan du säkra mot spionage och manipulation samt garantera medarbetarnas säkerhet och maskinernas tillgänglighet.

Mer om Industrial Security
Mer om SecurityBridge

Läs mer om Industri 4.0 hos Pilz:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk