5 maj 2021

Nya internationella standarder för förarlösa transportfordon (FTS), autonoma mobila robotar (AMR) och för automatiserade funktioner hos bemannade industritruckar

En överblick över all information om nyheterna och vad du behöver ta hänsyn till

Publiceringen av den nya standarden ISO 3691-4 år 2020 var en reaktion på de snabba tekniska utvecklingarna inom förarlösa fordon. Standarden var efterlängtad eftersom den tidigare standarden (EN 1525: 1997) infördes redan för 23 år sedan. Den kan nu ses som den primära internationella FTS-standarden. I Europa utökas FTS-standarden med införandet av EN 1175: 2020, som rör vissa elektriska aspekter och automatiserade funktioner hos FTS och bemannade industritruckar. Båda standarderna väntar på att harmoniseras i enlighet med relevanta europeiska direktiv.

I USA har nyligen två standarder uppdaterats: ANSI/ITSF B56.5: 2019 (rörande förarlösa transportsystem) och ANSI/RIA R15.08-1: 2020 (rörande autonoma mobila robotar).

Den nya standarden ISO 3691-4 utökar kraven på säkerhetsfunktioner för FTS och validering av fordonens automatiserade funktioner. Den använder designmetoderna från EN ISO 13849 och föreskriver den Performance Level som krävs för de olika fordonsövervakningsfunktionerna, driftsätten och bromsstyrningen.

Intressant nog gäller standarden inte bara för FTS-tillverkare, utan den innehåller även krav för FTS-operatörer. Huvudmålet är behovet av en tillfredsställande områdesindelning för FTS i den slutliga installationsmiljön. Områdesindelningen måste korreleras med tillämpningens andra risker.

Håll dig uppdaterad – Pilz erbjuder nya tjänster och utbildningar inom FTS-standardernas milstolpar!

Ta kontakt med experter på våra tjänster.

Förarlöst transportsystem
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Var den här artikeln till hjälp?