Säker förpackningsautomation

Flexibla säkerhetslösningar för förpackningsautomation

Automationsprocesser inom förpackningsindustrin

Effektiva förpackningsprocesser kräver en hög automationsgrad i förpackningsindustrin. Samtidigt ställer det nya maskindirektivet grundläggande krav på förpackningsautomationens funktionssäkerhet. Det är särskilt höga krav på den använda produktens robusthet och på manipulationsskyddet vid förpackningsautomation i primärförpackningen, en så kallad kritisk infrastruktur. Förpackningslinjerna genomgår ett stort antal rengöringsprocesser och stränga kvalitetskontroller. Tydlighet i tillverkningsprocessen är också viktigt, liksom tillgänglighets- och behörighetshanteringen av enskilda medarbetare samt dataskydd.

Våra lösningar för förpackningsautomationen – i varje fas

Tillsammans tar vi itu med utmaningarna

Vi hjälper tillverkare och användare av förpackningsmaskiner vid utvecklingen av förpackningsautomation. Som framstående och tillförlitlig leverantör av tjänster inom maskinsäkerhet hjälper vi både nationella och internationella företag.

Lita på stabila och intelligenta säkerhetstekniker och säkerhetslösningar och utnyttja det omfångsrika tjänsteutbudet som omfattar allt från riskbedömningar till kompletta projekteringar. Vi har mer än 30 års erfarenhet i branschen och erbjuder praktiska svar på alla allmänna och branschspecifika säkerhetsfrågor.

Vårt tjänsteutbud utreder ditt behov och bedömer riskerna som finns på platsen vid maskinen. Vi följer hela projekteringsprocessen, ansvarar för CE-märkningen enligt maskindirektiv 2006/42/EG och säkrar på så sätt internationell rättssäkerhet för din förpackningsanläggning och dina medarbetare.

Personer vid förpackningsmaskinerna

Dina fördelar

  • Omfattande utbud av produkter och tjänster för förpackningsindustrin
  • Helhetslösningar för safety och security
  • Individuell rådgivning för behovsorienterade lösningar
  • Kunskap om internationella standarder och direktiv tack vare många års erfarenhet i branschen
  • Riskanalys och säkerhetskoncept för hela maskinparken
  • Flexibilitet tack vare öppna gränssnitt och distribuerad systemarkitektur
  • Tids- och kostnadsbesparingar med hjälp av enkel konfigurations- och programmeringsmjukvara
Digital utställningslokal

Upptäck vår 3D-förpackningsmaskin i vårt digitala showroom och lär dig mer om automationslösningarna inom förpackningsteknik.

Starta virtuell rundtur

Effektiviteten för hela anläggningen optimeras med kompletta automationslösningar

Bild av kompletta förpackningsmaskiner

En av de viktigaste indikatorerna för hög produktivitet och även för lönsamheten inom förpackningsteknik är hela anläggningens effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness). Den registrerar det skapade värdet för en förpackningslinje och kan visa anläggningens produktivitet direkt. Säkra automationslösningar är grundläggande för en optimering av hela anläggningens effektivitet. Maskinsäkerheten skyddar inte bara mot olyckor som kan undvikas utan bidrar även till att göra förpackningsprocessen lönsam och effektiv (med minskade stilleståndstider, inklusive genom kapacitetsplanering (Predictive Maintenance)).

Även med de nya möjligheter som uppstår med Industri 4.0 kan lönsamheten förbättras. När de totala driftkostnaderna (TCO – Total Cost of Ownership) ska sänkas står säkerställande av säkerheten för människor och maskiner i fokus. Ett individuellt säkerhetskoncept är oumbärligt för din förpackningsmaskin. Dessutom får området industriell säkerhet en allt viktigare roll – särskilt skydd av känsliga slutkundsdata i sammankopplade anläggningar.

Mer information om förpackningsindustrin hos Pilz

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk