Säker automation i förpackningsindustrin

Ekonomiska och flexibla lösningar för dina förpackningsanläggningar

Automation inom förpackningsteknik

För effektiva och lönsamma förpackningsprocesser krävs en hög automationsgrad. Samtidigt ställer det nya maskindirektivet grundläggande krav på förpackningsmaskinernas funktionssäkerhet. I praktiken gäller det att få säkerheten, automationen och lönsamheten att gå i takt. Genom att använda våra säkra sensorer, styrningar och drivenheter, får du stora möjligheter att sänka kostnaderna och öka produktiviteten.

Vid införandet av ditt automationsprojekt hjälper vi dig med vår branscherfarenhet och vårt omfattande utbud av produkter och tjänster för förpackningsindustrin. Satsa på kompletta automationslösningar med komponenter som är anpassade exakt efter varandra – från Pilz.

Våra lösningar för förpackningsteknik

Optimering av hela anläggningens effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness) tack vare kompletta automationslösningar

Lönsamheten förbättras med de nya möjligheterna med Industri 4.0 och den underlättade driften och underhållet som de innebär för förpackningsanläggningar. När de totala driftskostnaderna (TCO – Total Cost of of Ownership) ska sänkas står säkerställande av säkerheten för människor och maskiner i fokus. För en optimerad drift måste ett individuellt säkerhetskoncept finnas för dina förpackningsmaskiner, oavsett om det handlar om primärförpackning, sekundärförpackning eller slutförpackning . Dessutom får området Industrial Security en allt viktigare roll – särskilt skydd av känsliga data i sammankopplade anläggningar.

En av de viktigaste indikatorerna för hög produktivitet och därmed även för lönsamheten inom förpackningsteknik är hela anläggningens effektivitet (OEE – Overall Equipment Effectiveness).
Den registrerar det skapade värdet för en förpackningslinje och kan visa anläggningens produktivitet direkt.
Säkra automationslösningar är grundläggande för en optimering av hela anläggningens effektivitet. Maskinsäkerheten skyddar inte bara mot olyckor som kan undvikas utan bidrar även till att göra förpackningsprocessen lönsam, bland annat eftersom stilleståndstiderna minskar.

Vår know-how inom förpackningsindustrin:

  • Omfattande utbud av produkter och tjänster för förpackningsbranschen
  • Individuell rådgivning för behovsorienterade lösningar
  • Säkerhetsanalys av maskinparken
  • Ekonomiskt underhåll och diagnostik med skräddarsydda lösningar
  • Tids- och kostnadsbesparande genom individuellt framtagna lösningar med smidig programvara för konfiguration och programmering
  • Sammankopplade kommunikationsnätverk och distribuerade systemarkitekturer
  • Intelligent förening av säkerhets- och standardstyruppgifter

Kontakta oss nu!

Personliga data


Jag förstår att de personuppgifter som samlas in utan mitt samtycke endast används för att uppfylla avtal och behandla mina förfrågningar. Mer information om sekretesskydd och kontaktuppgifter för vårt dataskyddsombud hittar du här: Pilz dataskydd
Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke (det räcker med ett e-postmeddelande). Jag godkänner att Pilz lagrar och använder mina uppgifter som anges ovan för att, även efter slutförd behandling av min förfrågan om produkter och tjänster skicka information från Pilz.

* Obligatoriskt fält
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: support.se@pilz.dk